IMMUNITY

ДАРХЛАЛ

(бие махбодийн зүгээс халдвар, хор зэргийг эсэргүүцэх чадвар)