ESSAY

БОДРОЛ

(дурын сэдвээр, голчлон энгийн хэлээр богино хэмжээтэй бичсэн зүйл)