DUEL

ИРҮҮЛ

(нэр төрөө сэргээхийн тулд амиа өгөхөд ч бэлэн гэдгээ харуулахыг зорьсон ижил төрлийн зэвсэгтэй хоёр хүний хоорондын тулаан)