DOGMATIC

НӨРҮҮ

(хувийн үзэл бодлоо бусдад тулгахыг заасан)