COFFEE

БОРГОЛ

(Coffea төрөлд багтах халуун орны хэд хэдэн модны үрийг хайрч тээрэмдээд усаар найруулсан ундаа)