CHAT

ХӨӨРӨЛДӨХ

(хэнд ч ойлгомжтойгоор элдэв дүрэм журамд баригдахгүй энгийнээр ярих)