CHAT

ХӨӨРӨӨ

(хэнд ч ойлгомжтой, элдэв дүрэм журамд баригдаагүй энгийн яриа)