CELERY

ЦООХОР МАЙЛЗ

(Apium graveolens: шүхэр хэлбэрийн цагаан цэцэгтэй, багцалж ургасан ногоон өнгийн шүүслэг навч, иш бүхий хүнсний ногоо)