CARGO

АЧАА

(нисэх онгоц, хөлөг онгоц, галт тэрэг, хөдлүүр зэргээр тээвэрлэх бараа бүтээгдэхүүн)