CARD

ГЭРЭГ

(төлбөр хийх, утсаар ярих, урамшуулал бодуулахад ашиглах цахим мэдээлэл бүхий түүрхий суулгасан тэгш өнцөгт хэлбэртэй нимгэн хуванцар, цаас гэх мэт)