CARCASS

АРАГ

(барилга, хөлөг онгоц зэргийн тулгуур бүтэц)