CAFÉ

ЦАЙНЫ ГАЗАР

(цай, боргол, ойр зуурын хоолоор үйлчлэх газар)