BUSINESS

АЖИЛ ХЭРЭГ

(тухайн хүний байнгын ажил мэргэжил эсвэл худалдаа наймаа)