APRICOT

ГҮЙЛС

(голчлон Prunus armeniaca гэх мод ба түүнээс хураах жимсний нэр)