ANTENNA

ДОЛГИУР

(цацрас долгион зэргийн дохиог цацах эсвэл хүлээн авах зориулалттай төмөрлөг саваа, дамжуулагч утас гэх мэтээс тогтох бүтэц)