ANTI-AIRCRAFT GUN

ОГШООБУУ

(агаарын дайралтыг эсэргүүцэх зорилгоор газраас эсвэл хөлөг онгоцноос галлах буу)