YARN

YARN

ЭЭРЭГ

(нэхэх, сүлжих зэрэгт хэрэглэх тамаж ороосон утас)

YTTRIUM

ГАДНАС

(мөнгөлөг саарал өнгөтэй, зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

YTTERBIUM

ГАДНАСУУР

(мөнгөлөг өнгөтэй, зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

YOGA

ТӨВШ

(бие, сэтгэл, оюунаа төвлөрүүлснээр дотоодын амгаланд хүрэх арга зам)

YURT

ГЭР

(салган хурааж, зөөвөрлөж болохуйц голчлон модоор хийсэн тулгуур бүтэцтэй, эсгий, арьс зэргээр гадуур нь бүрсэн дугуй хэлбэртэй нүүдэлчдийн сууц)

YUAN

ДҮГ

(Хятад улсын мөнгөн тэмдэгт)

YOGURT

ТАРАГ

(сүүг нянгийн үйлчлэлээр исгэн бүрэх хагас шингэн төлөвтэй, исгэлэн амттай хоол)

YOUNG SPRUCE

ГАЦУУРХАН

(Picea гэх төрөлд багтах мөнх ногоон шилмүүст мод)