YOUNG SPRUCE

ГАЦУУРХАН

(Picea гэх төрөлд багтах мөнх ногоон шилмүүст мод)