BULLDOZER

BULLDOZER, БУЛЬДОЗЕР – БУЛИГЧ

(өмнөө өргөн хусуур бүхий хүчирхэг гинжит түрэгч)

Бусадтай хуваалцах: