BORAX

BORAX – ТУНСАА

(шүүгний хүчлийн усанд хялбар уусах цагаан өнгөтэй талст эсвэл нунтаг бүтэцтэй давс)

Бусадтай хуваалцах: