BOLT

BOLT, БОЛТ, БООЛТ – ЭРЭГ

(аливааг тогтоох, өөр зүйлтэй хамт боох зориулалт бүхий нэг үзүүртээ хавтгай толгойтой, үлдсэн хэсэг нь тойрсон эрээстэй төмөрлөг бортголж)

Бусадтай хуваалцах: