BLUES

BLUES, БЛЮЗ – ИХҮҮРГЭЛ

(12 айзамт цуврал найруугаар дийлэнхдээ тодорхойлогдох хөгжмийн удаан, уйтгартай төрөл)

Бусадтай хуваалцах: