BLOUSE

BLOUSE, КОФТА – ЦЭГДЭГ

(эмэгтэй хүний цээжээрээ өмсөх задгай энгэртэй, сүлжмэл, богино цамц)

Бусадтай хуваалцах: