BITMAP

BITMAP – ШИХЭН ЦОМС

(дүрсийн хэсэг бүрийг тогтсон тооны шихээр хадгалах арга)

Бусадтай хуваалцах: