BILLIARDS

BILLIARDS, БИЛЛИАРД – ЁВОРЦОГ

(улаан, цагаан, шар өнгийн гурван бөөрөлцгийг бөс эдээр тавцанг нь бүрсэн тусгай ширээн дээр цохиж мөргөлдүүлэх өрсөлдөгчтэй тоглоом)

Бусадтай хуваалцах: