BIAS

BIAS – ХЭЛБЭРҮҮЛЭХ

(аливаа зүйлийг бодитойгоор авч үзэлгүй хүссэнээрээ гуйвуулж гажуудуулах)

Бусадтай хуваалцах: