BELOW

BELOW – ДООР

(хэн нэгэн эсвэл ямар нэг зүйлээс байрлалын хувьд доошоо болохыг заасан)

Бусадтай хуваалцах: