BARRACKS

BARRACKS, КАЗАРМА, ХУАРАН – ШИВЭЭ

(цэргүүд амьдрах байшин барилга)

Бусадтай хуваалцах: