BAKING SODA

BAKING SODA, ПИЩЕВАЯ СОДА, СООД – АМНЫ ХУЖИР

(цагаан өнгөтэй, шүлтлэг гашуун амттай, талст бүтэцтэй, нүүрсний хүчлийн хүчиллэг давс)

Бусадтай хуваалцах: