BACON

BACON, БЕКОН – ХАВЬС

(хадгалах хугацааг нь уртасгахаар давсалж, нэмээд бас утах, чанах, хатаах зэргээр боловсруулсан гахайн ар сүвээний мах)

Бусадтай хуваалцах: