ASSETS

ASSETS, АКТИВ – ЗӨӨР

(өнгөрсөнд хуримтлагдаж ирээдүйд үр шимээ өгөх хөрөнгө эзэмшил зэрэг эдийн засгийн баялаг)

Бусадтай хуваалцах: