ASPHALT

ASPHALT, АСФАЛЬТ – ЛАГА

(хөдлүүрийн зам хучихад хэрэглэх элс, хайрга, газрын тосны хар давирхай бүхий холимог)

Бусадтай хуваалцах: