ASEM (ASIA-EUROPE MEETING)

ASEM (ASIA-EUROPE MEETING) – ДӨУ (ДОРОН ӨРӨНГИЙН УУЛЗАЛТ)

(Өрөн ба Дорон гэсэн хоёр тивийн улс орнуудын хоорондын улс төр, эдийн засгийн харилцааг бэхжүүлэх зорилготой чуулган)

Бусадтай хуваалцах: