ARTERY

ARTERY, АРТЕРИЯ – ТАРААГУУР СУДАС

(зүрхнээс эд эрхтэнд цус хүргэх томоохон судас)

Бусадтай хуваалцах: