ANTIBIOTIC

ANTIBIOTIC, АНТИБИОТИК – АМИХАРГА

(бичил биетнээс эсвэл нийлэгжүүлэх аргаар гарган авч өвчин үүсгэгч бичил биетнүүдийг устгах эсвэл тэдний амьдралын үйл ажиллагааг нь зогсооход хэрэглэдэг эм)

Бусадтай хуваалцах: