AMIDE

AMIDE, АМИД – ШИВТ

(нүүрстөрөгчийн хум хүчилтөрөгч ба амилагаас гадна шууд эсвэл амилагаар дамжуулан бусад хувилахуйн язгууртай холбогдсон нэгдэл)

Бусадтай хуваалцах: