ALPINE SKIING

ALPINE SKIING – УУЛЫН ЦАНА

(цастай уулын уруу цанаар гулган хурдлах, туг сүлжих зэргээр буух наадал)

Бусадтай хуваалцах: