AIRSHIP

AIRSHIP, ДИРИЖАБЛЬ – ХИЙН ХӨЛӨГ

(жингээрээ агаараас хөнгөн өргөгч хий дүүргэсэн бүрхүүлтэй нисдэг хөлөг)

Бусадтай хуваалцах: