ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT, РЕКЛАМА – СУРТАЛЧИЛГАА

(бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээг сонин сэтгүүл, ханын самбар, өргөн нэвтрүүлэг зэргийг ашиглан олон нийтэд таниулах арга)

Бусадтай хуваалцах: