PLASTER

PLASTER – ШАВААС

(хана, тааз өнгөлдөг, шохой, элс зэргийг усаар зуурсан бодис)

Бусадтай хуваалцах: