4D (FOUR-DIMENSIONAL)

4D (FOUR-DIMENSIONAL) – 4Х (ДӨРВӨН ХЭМЖЭЭСТ)

(орон зайн хэмжээснүүдээс гадна цаг хугацаа, чигтээл зэргийг дөрөв дэх нь болгож оруулсан ойлголтын тогтолцоог заасан)

Бусадтай хуваалцах: