Толь бичиг

0-9

4D (FOUR-DIMENSIONAL)

4Х (ДӨРВӨН ХЭМЖЭЭСТ) (орон зайн хэмжээснүүдээс гадна цаг хугацаа, чигтээл зэргийг дөрөв дэх нь болгож оруулсан ойлголтын тогтолцоог заасан)

3D (THREE-DIMENSIONAL)

3Х (ГУРВАН ХЭМЖЭЭСТ)

(урт, өргөн, өндөр гэсэн гурван хэмжээс бүхий орон зайд хамааралтайг заасан)

A

AT LONG LAST

СҮҮЛДЭЭ

(удаан хугацааны дараа)

AIRLESS

АГААРГҮЙ

(цэвэр агааргүй, салхигүйн учир таагүй)

ARMY

ЗЭВСЭГЛЭЭ

(хуурай газар дээр байлдахаар зэвсэглэсэн зохион байгуулалттай хүч)

ARBITRATION

ЗААЛХАЙ

(шүүхээс гадуур маргаан таслах үйл явц)

ARBITER

ЗААЛХАЙЧ

(шүүхээс гадуур маргаан таслагч)

A LITTLE BIT

ҮЛ МЭДЭГ

(ялимгүй бага хэмжээгээр зөрүүтэй болохыг заасан)

AMAZON

ХӨХҮЙ

(домогт гардаг эмэгтэй дайчдын нэг)

AFFINITY

НИЙЦЭЛ

(хүн эсвэл юмыг ойлгодог, дуртай байдал)

AMALGAMATE

ДУУРАЛДАХ

(хамтад нь хийсэн өөр өөр зүйлс нэг юм болж хэлбэржих)

AMALGAM

ДУУР

(юмсын холимог, хооронд нь нийлүүлсэн нь)

AMIDE

ШИВТ

(нүүрстөрөгчийн хум хүчилтөрөгч ба амилагаас гадна шууд эсвэл амилагаар дамжуулан бусад хувилахуйн язгууртай холбогдсон нэгдэл)

AMINE

ШҮВТ

(холбогдоогүй хос цахитай амилагын хум орсон нэгдэл эсвэл үйл ажиллагааны бүлэг)

AIR

АГААР

(бидний амьсгалдаг, дэлхийг бүрхсэн хийн холимог)

AURORA AUSTRALIS

ӨМНИЙН ХЯРАА

(дэлхийн өмнөд бүсийн дийлэнх орнуудад шөнийн тэнгэрт заримдаа харагддаг олон өнгийн туяа)

AURORA BOREALIS

УМРЫН ХЯРАА

(дэлхийн умард бүсийн дийлэнх орнуудад шөнийн тэнгэрт заримдаа харагддаг голчлон ногоон ба улаан өнгө холилдсон туяа)

ANECDOTE

ЯВГАН ЯРИА

(болсон явдлын тухай богинохон, сонирхолтой эсвэл инээдтэй түүх)

AUGMENT

НЭМЭГДҮҮЛЭХ

(ямар нэг зүйлийн хэмжээ, утга зэргийг ихэсгэх)

ADD

НИЙЛҮҮЛЭХ

(аливаа зүйлийн хэмжээ, тоог ихэсгэх зорилгоор өөрийг хавсаргах)

AUGMENTED REALITY

НЭМЭГДҮҮЛСЭН БОДИЛОЛ

(тооцоолуураас харах, сонсох, хүрэлцэх зэрэг мэдрэхүйн мэдээллээр баяжуулсан бодит орчин)

ANATHEMA

ТЭРС

(дуртай, итгэдэг, зөв гэж үздэг зүйлийнх нь эсрэг юм)

ACCESS

ХҮРЦ

(хүн ба юмыг харах, хэрэглэх, уулзах эрх эсвэл боломж)

ANXIOUS

ДОГДЛОНГУЙ

(зовнисон эсвэл тэвдсэн байдалтай)

AGITATE

УЦААРЛУУЛАХ

(хэн нэгнийг ууртай, тэвдүү, догдлонгуй болгох)

ANNOY

БУХИМДУУЛАХ

(хэн нэгнийг тавгүй, тайвширч чадахгүй болгох)

ARTILLERY

ИХ БУУ

(дугуйн дээр чирэх овор ихтэй байлдааны буу)

AUROCHS

ТҮСЭР

(устаж үгүй болсон том биетэй зэрлэг үхэр)

APPRAISE

ЦЭГНЭХ

(судалж үзээд дүгнэлт гаргах)

ASSESS

ТОГТООХ

(аливаа зүйлийн мөн чанарыг дүгнэх)

ALL

БҮХ

(цөмөөрөө эсвэл бүхлээрээ багтсан)

ANOTHER

ӨӨР

(ялгаатай хүн ба юм)

AND

БА

(холбох, зааглах үүрэгтэй үг)

A (AN)

НЭГ

(тоо нь ганц болохыг заасан тодорхойгүй ялгац гишүүн)

ATHLETICS

ТАМИР

(биеийн хүч тэнхээ, тэсвэр хатуужил, авхаалж самбаа шаардсан гүйлт, харайлт, шидэлт, алхалт зэрэг бүлэг наадал)

ACCELERATOR

ХУРДАСГУУР

(тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрийн хурдыг тохируулах гишгүүр гэх мэт хурд нэмэгдүүлэх хэрэгсэл)

ASIA

ДОРОН

(дэлхийн бөмбөрцгийн хамгийн том тив)

ACETONE

ЦУУВ

(уусгагч болгон хэрэглэдэг өнгөгүй, дэгдэмхий, шатамхай шингэн)

ANTIFREEZE

ЖИХҮҮР

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийг хөргөх шингэний хөлдөх хэмийг бууруулах, мөн буцлах хэмийг ихэсгэх бодис)

ARCHITECTURE

БҮТЭЛДЭЭ

(барилгын бүтээц, загварыг шийдэх ухаан)

ARGON

АНХАГ

(өнгөгүй, үнэргүй, хоргүй, хувилахуйн идэвх нэн багатай хий)

ARITHMETIC

ТООЛБОР

(тоон үйлдлийн ухаан)

ASPHALT

ЛАГА

(хөдлүүрийн зам хучихад хэрэглэх элс, хайрга, газрын тосны хар давирхай бүхий холимог)

ANTIBIOTIC

АМИХАРГА

(бичил биетнээс эсвэл нийлэгжүүлэх аргаар гарган авч өвчин үүсгэгч бичил биетнүүдийг устгах эсвэл тэдний амьдралын үйл ажиллагааг нь зогсооход хэрэглэдэг эм)

ANATOMY

БИЕЛЭР

(амьтан, ургамал зэргийн биеийн бүтцийн судлал)

AMOEBA

ОНДОЙ

(Amoeba төрөлд багтах нэг эст эгэл биетэн)

ALGEBRA

ТЭНГЭЦЭЭ

(энгийн хэлбэртээ үл мэдэгдэгчээр утга ба хамаарлыг илэрхийлэл хэлбэрт төлөөлүүлэх тооны салбар ухаан)

ACT

ТОГТООЛ

(албан байгууллагаас эсвэл хурал цуглаанаас гаргасан бичгэн шийдвэр)

ACROBATICS

ТОНГОРЦОГ

(хурд, хүч, тэнцвэр, уян хатан чанар, хөдөлгөөний эвсэл шаардсан үсрэх, эргэх, тэнцвэрээ олох зэрэг бүрдэлтэй үзүүлбэр)

AVATAR

БИЕГ

(тооцоолуур хэрэглэгчийг төлөөлөх цахим зураг)

ARTERY

ТАРААГУУР СУДАС

(зүрхнээс эд эрхтэнд цус хүргэх томоохон судас)

ARTEL

ХАМСАА

(тариачид, урчууд зэрэг хүмүүсийн хөдөлмөрөө хорших хэлбэр)

ATOM

ХУМ

(хувилахуйн махбодийн урвалд орох чадвартай хамгийн жижиг бүтэц)

AUTONOMIC

УРГАЛ

(мэдрэлийн тогтолцооны дотор эрхтнүүдийг мэдрэлжүүлэх ухамсраас хамаарахгүй өөрөө ажиллах хэсгийг заасан)

ALMOND

БҮЙЛС

(Prunus dulcis модны хатуу жимсний ясан доторх хавтгай зууван хэлбэртэй самар мэт үр)

AORTA

ГОЛ СУДАС

(зүрхний зүүн ховдлоос гарч эд эрхтэнд хүчилтөрөгчөөр баялаг цусыг тараах бүдүүн судас)

ANTARCTIC

ӨМНӨШ

(Өмнөс тивийг тойрсон далайн хүйтэн ус харьцангуй бүлээн умар зүгийн устай нийлэх заагаас урагш байрлах дэлхийн бөмбөрцгийн хэсэг)

AMINO ACID

ШҮВТЭН ХҮЧИЛ

(амьтан, ургамлын уургийг бүрэлдүүлэх энгийн бүтэцтэй шимт бодис)

AGROTECHNOLOGY

УРГАЛ ЗҮЙ

(бага зардлаар арвин ургац хураах арга ухаан ба тоног төхөөрөмжийн судлал)

AGROBIOLOGY

ӨСГӨЛ ЗҮЙ

(ургац, ашиг шимийг нь нэмэгдүүлэх зорилгоор амьтан, ургамлын өсөлт хөгжлийг судлах шинжлэх ухаан)

AGRONOMY

ТАРИАЛАН ЗҮЙ

(хүнс, шатахуун, нэхмэлийн гэх мэт зориулалтаар хэрхэн ургамал тариалахыг судлах шинжлэх ухаан)

ARCTIC

УМАРШ

(дэлхийн бөмбөрцгийн умард туйл орчмын бүс)

AUTONOMOUS

ӨӨРТӨӨ ЗАСАХ

(өөрийн асуудлыг дангаар шийдэх эрхтэй улс орныг заасан)

ACCIDENT

ОСОЛ

(санамсаргүйгээр тохиолдож гэмтэл сүйдэл авчрах золгүй явдал)

ANTARCTICA

ӨМНӨС

(газар зүйн өмнөд туйл байрлах дэлхийн хамгийн урд талын тив)

ANILINE

МОМИН

(будаг, эм, хуванцар зэргийн үйлдвэрлэлд түүхий эд болгон хэрэглэдэг хувилахуйн нэгдэл)

ATTACHÉ

ХАМААРАГЧ

(элчин сайдын яамны бүрэлдэхүүнд томилогдож, заримдаа соёл, худалдаа зэрэг мэргэшсэн үйл ажиллагаа эрхлэх нэгэн)

ALCOHOL

ОХЬ

(устөрөгч хүчилтөрөгчөөр дамжин нүүрстөрөгчийн ханасан хумтай холбогдсон шимт нэгдлийн бүлэг)

ACCESSORIES

ДАГАС

(эмэгтэй хүний даашинзтай хослох гутал, бээлий, цүнх гэх мэт)

ANARCHY

ЗАХИРГААГҮЙТЭЛ

(улс, нийгмийн засаглал үгүй эсвэл дорой байдал)

ANARCHY

ҮЙМЭЭН

(улс төрийн эсвэл нийгмийн эмх замбараагүй байдал)

ASPIC

ЦАРЦААМАГ

(хэрчиж жижиглэсэн мах, хуйх зэргийг ялз чанан шөлөнд нь хөргөж хэлбэржүүлсэн идээ)

AMPOULE

ТУНШИЛ

(голчлон тарилгад шууд хэрэглэх зориулалттай тодорхой өтгөрөл, тун, хэмжээ бүхий эмийн бодисын нунтаг, шингэн зэргийг агуулсан битүүмжлэлтэй шилэн бүрхүүл)

ADMIRAL

ШАГШИД

(улс орны тэнгисийн цэргийн хүчийг ерөнхийлөн захирагч)

AGGREGATE

ХЭЛХЭС

(өөр өөр зүйлсийг нэг дор нэг зорилгын дор нэгтгэсэн бүтэц)

ANION

ЦАЛДАА

(бодисыг цахилгаанаар задлах үед цахилгаан гүйдэл орж ирж байгаа шон руу зүглэх хувилахуйн сөрөг цэнэгтэй нэгдэл)

ANODE

ЦАЛД

(нэмэх ба хасах цэнэгээр туйлшрах цэнэглүүрт цахилгаан гүйдэл дамжин орох шон)

ATLAS

ЗУРАГЛАА

(газрын зургууд, мөн аливаа нэг судлагдахуунтай холбоотой зурмал, цахим, гэрэл зургуудыг багтаасан ном)

AGENT

АЛБАЧ

(улс төр, ажил хэрэг зэрэгт бусдын ажлыг зохицуулж, тэднийг төлөөлөх хүн)

AUTOMATIC

ЭЗЭЭГҮЙ

(хүний шууд оролцоогүйгээр өөрөө ажиллах тоног төхөөрөмжийг эсвэл түүний ажиллагааг заасан)

AUTO

ХӨДЛҮҮРИЙН

(өөрөө явах хөдөлгүүрт тэрэгтэй холбоотойг заасан)

AVANT-GARDE

МАГНАЙ

(урлаг, санаа зэргийн шинэ, дэвшилттэйг заасан)

APPROXIMATE

ХИРЦЭХ

(бараг болох, ойртож очих)

APPROXIMATION

ХИРЦЭЭ

(яг биш боловч бараг болсон нь)

AVOCADO

ХААЦАЙ

(барзгар гадаргуутай, тослог зөөлөн эдтэй, лийр хэлбэртэй, голдоо том ястай жимс)

ACRYLIC ACID

ХАХУУС ХҮЧИЛ

(CH2=CHCO2H: өнгөгүй, эхүүн үнэртэй, шингэн төлөвтэй шимт хүчил)

AURORA

ХЯРАА

(өмнөд эсвэл хойд туйлын тэнгэрт агаар мандал цахилагжин олон өнгийн зурвас хэлбэртэйгээр гэрэлтэх үзэгдэл)

ACRYLIC

ХАХУУС

(нэг төрлийн ханаагүй шимт хүчлээс гарган авах нийлэг хэлхэгээр хийсэн болохыг заасан)

ACCELERATOR

ХУРДАСГУУР

(тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрийн хурдыг тохируулах гишгүүр гэх мэт хурд нэмэгдүүлэх хэрэгсэл)

AMAZONITE

ХӨХҮЙС

(хар тугалга агуулсан учраас ногоон өнгөтэй харагдах хээрийн жоншны нэг төрөл)

ARUM LILY

ГООДАЛЬ

(Zantedeschia aethiopica:юүлүүр хэлбэрийн гоёмсог цагаан цэцэгтэй олон наст өвслөг ургамал)

AMETHYST

ЕРӨНДГӨНӨ

(төмөр зэрэг хувилахуйн махбодийн хольцоосоо болоод хөх ягаан өнгөөр гэрэлтдэг нэг төрлийн өөхөн чулуу)

ASEM (ASIA-EUROPE MEETING)

ДӨУ (ДОРОН ӨРӨНГИЙН УУЛЗАЛТ)

(Өрөн ба Дорон гэсэн хоёр тивийн улс орнуудын хоорондын улс төр, эдийн засгийн харилцааг бэхжүүлэх зорилготой чуулган)

APOENZYME

ИСГЭЛ

(исгэлүүртэй холбогдоогүй байгаа идэвхгүй исгэг)

ARTHRITIS

ҮЕРЭВС

(үеэр өвдөх, хавдах, хөдөлгөөн нь хязгаарлагдах үрэвсэлт өвчин)

ADVOCACY

ӨМГӨӨЛӨЛ

(өмгөөлөгчийн ажил)

ANEMONE

ЯРГУЙЖИН

(Anemoneтөрөлд багтах тод өнгийн цэцэгтэй олон наст ургамал)

AQUAMARINE

УСАН БИНДЭРЪЯА

(цэнхэр эсвэл ногоовтор цэнхэр өнгөтэй биндэръяа)

ACORN

ГАРС

(царс модны самар)

ANGORA

БӨГӨӨ

(ямаа эсвэл туулайн үсээр хийсэн нэхмэл бөс)

ANAESTHESIA

МЭДЭЭГҮЙЖҮҮЛЭГ

(эмээр тарих эсвэл хийгээр амьсгалуулах замаар түр зуур үүсгэх ой санамж болон ухаанаа алдаж, булчин суларч, өвдөлт үл мэдрэх байдал)

ATLANTIC SALMON

ХУЛД

(Salmo salar: Salmonidaeовгийн нэлээд том биетэй загас)

ABORTION

ҮР ХӨНДӨЛТ

(жирэмсний эхний 28 долоо хоног хүртэлх хугацаанд ургийг эхийн умайгаас гаргаж амийг нь таслах үйл)

ANTHROPOLOGY

ХҮН СУДЛАЛ

(хүний бүтэц болон хувьсал хөгжлийг байгаль ба нийгмийн талаас нь судлах ухаан)

ANTICYCLONE

ЭГЭСРЭГ

(чигнүүрийн өндөр даралттай хэсгийг тойрсон цаг агаар тогтворжуулагч салхины тогтолцоо)

APPOINTMENT

ТОВЦОО

(уулзах газар болон цагийг урьдчилан тохиролцсон нь)

ACADEMIC

ТӨГСӨЛДРИЙН

(эрдэм эсвэл урлагт суралцаж, мэргэшсэн хүмүүсийн хүрээлэлтэй холбоотойг заасан)

ARTICHOKE

ЗАРУУЛ

(Cynara scolymus: нумарсан урт ногоон навчтай, гурвалжин хайрсаар бүрхэгдсэн булцуунаас гарах нил ягаан өнгийн цэцэгтэй, 1.4 – 2 хэрийн өндөртэй ургамал)

ACID

ХҮЧИЛ

(усан уусмалдаа устөрөгчийн цахилаг үүсгэдэг, исгэлэн амттай, идэмхий шинж чанартай, хөвсийн цаасыг улаан болгон хувиргадаг бүлэг бодисуудын нэг)

AIRSHIP

ХИЙН ХӨЛӨГ

(жингээрээ агаараас хөнгөн өргөгч хий дүүргэсэн бүрхүүлтэй нисдэг хөлөг)

ALPINE SKIING

УУЛЫН ЦАНА

(цастай уулын уруу цанаар гулган хурдлах, туг сүлжих зэргээр буух наадал)

ASSEMBLY

ХУРАЛДАЙ

(хэлэлцэж шийдэхээр эсвэл хуульчилж тогтоохоор цугласан бүлэг хүмүүс)

AUTO FLEET

ХӨДЛӨХ БҮРЭЛДЭХҮҮН

(тээврийн хэрэгслүүдийн ашиглалтыг хариуцах байгууллага, үүнд харьяалагдах хөдлүүрүүд)

ACADEMICIAN

ТӨГСӨЛДӨРЧ

(урлагийн эсвэл шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн жинхэнэ гишүүн эсвэл хүндэт цол хэргэм)

ASPARAGUS

ХЭРЭЭН НҮД

(Asparagus officinalis: жижиг улаан жимстэй, хонх хэлбэрийн ногоовтор цагаанаас шаравтар хүртэлх өнгийн цэцэгтэй, залуу нахиаг нь хүнсэнд хэрэглэх олон наст, навчит ургамал)

ARMCHAIR

БУЙДАН САНДАЛ

(гарын түшлэгтэй, бүрээстэй, тухалж суух сандал)

ATM

ГОТ (Гүйлгээч Орлох Төхөөрөмж)

(бэлэн мөнгө өгөх зэрэг гүйлгээг хүний оролцоогүй хийх төхөөрөг)

APPARATUS

ТӨХӨӨРӨМЖ

(тодорхой нэг зорилго эсвэл үйл ажиллагаанд шаардлагатай тоноглол)

ARCHIVE

ХӨМРӨГ

(албан ажилд хамаатай бичиг баримтуудын цуглуулга)

ADVERTISEMENT

СУРТАЛЧИЛГАА

(бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээг сонин сэтгүүл, ханын самбар, өргөн нэвтрүүлэг зэргийг ашиглан олон нийтэд таниулах арга)

ARCHAEOLOGY

ӨВ МАЛТЛАГА

(хүн төрөлхтний болон түүнээс өмнөх түүхийг газрын хэвлийд үлдсэн биет зүйлсийг шинжлэх замаар судлах ухаан)

ADMIN

ХӨТЛӨӨЧ

(байгууллага, ажил хэрэг, сүлжээний талбар зэргийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулагч)

AMMONIA

ШҮВТЭР

(эхүүн үнэртэй өнгөгүй хий, хөргөх төхөөрөмжинд болон уусгагч, бордоо болгон хэрэглэнэ)

AUTOMATION

ЭЗЭЭГҮЙЧЛЭЛ

(оюуны болон биеийн хөдөлмөрийг хэмнэхийн тулд өөрөө ажилладаг тоног төхөөрөмж хэрэглэх нь)

ANIMATOR

АМИЛААГЧ

(дараалуулж гүйлгэхэд хөдлөх мэт үзэгдэх дүрсүүдийг бүтээгч)

AUTOMOBILE

ХӨДЛҮҮР

(хөдөлгүүрт тэрэг)

AUDITOR

МАДАГЛАГЧ

(данс бүртгэл, үйл ажиллагаа, гүйцэтгэл зэргийн үр дүнтэй, зүй зохистой, шаардлага хангах эсэхийг хөндлөнгөөс бүхэлд нь шалгаж нягтлах мэргэжилтэн)

AUDIT

МАДАГЛАЛ

(данс бүртгэл, үйл ажиллагаа, гүйцэтгэл зэргийн үр дүнтэй, зүй зохистой, шаардлага хангах эсэхийг хөндлөнгөөс бүхэлд нь шалгаж нягтлах үйл явц)

ASSETS

ЗӨӨР

(өнгөрсөнд хуримтлагдаж ирээдүйд үр шимээ өгөх хөрөнгө эзэмшил зэрэг эдийн засгийн баялаг)

APRICOT

ГҮЙЛС

(голчлон Prunus armeniaca гэх мод ба түүнээс хураах жимсний нэр)

ANTENNA

ДОЛГИУР

(цацрас долгион зэргийн дохиог цацах эсвэл хүлээн авах зориулалттай төмөрлөг саваа, дамжуулагч утас гэх мэтээс тогтох бүтэц)

AMBITION

ТЭМҮҮЛЭЛ

(амжилттай байх, ахиж дэвших гэсэн оргилуун хүсэл)

AGENCY

АЛБА

(засгийн газар, улс төрийн эвсэл зэрэгт тодорхой үйл ажиллагааг нь эрхлэх байгууллага)

ALOE VERA

АГАРУУ

(Aloe vera: ирмэгээрээ өргөстэй ногоон өнгийн зузаан, шүүслэг навч ба унжсан шар цэцэгтэй ургамал)

ALBUM

ЦОМОГ

(дуу, хөгжим зэргийн бичлэгүүд хамтдаа хэвлэгдэн гарсан нь)

AGRONOMIST

ТАРИАЛАН ЗҮЙЧ

(хүнс, шатахуун, нэхмэлийн гэх мэт зориулалтаар хэрхэн ургамал тариалахыг судлах хүн)

ACCUMULATOR

ХУРИМТЛУУР

(эрчим хүчийг цэнэг, хий, шингэн зэрэг байдлаар нөөцлөх төхөөрөмж)

ACADEMY

ТӨГСӨЛДӨР

(эрдэмтэн, уран бүтээлч, судлаач зэрэг хүмүүсийг нэгтгэсэн байгууллага эсвэл нийгэмлэг)

ANTI-AIRCRAFT GUN

ОГШООБУУ

(агаарын дайралтыг эсэргүүцэх зорилгоор газраас эсвэл хөлөг онгоцноос галлах буу)

B

BY AND BY

УДАЛГҮЙ

(удаан хугацаа өнгөрөөгүй байхад)

BROILING

ЦОНОСОН

(шатаах шахам маш халуун)

BOILING

БУЦЛАМ

(маш халуун)

BLOUSE

ЦЭГДЭГ

(эмэгтэй хүний цээжээрээ өмсөх задгай энгэртэй, сүлжмэл, богино цамц)

BANK

БАНХ

(үйлчлүүлэгчдийн хадгаламжийн мөнгөөр хөрөнгө оруулах, зээлдүүлэх, өөртөг солих зэрэг үйл ажиллагаа эрхэлдэг санхүүгийн байгууллага)

BORSCH

БАЛДАР

(хүрэн манжин эсвэл улаан лоолиос гадна төмс, байцаа, лууван гэх мэт ногоо орсон шөл, зөөхий дусааж яншуй, ногоон гоньд зэргийг цацан халуунаар нь эсвэл хүйтэн иднэ)

BANDANNA

ЗАНГИАС

(хөвөн эсвэл торгон утсаар нэхсэн, голдуу цагаан толботой, тод өнгөтэй, хүзүү эсвэл толгойн дөрвөлжин алчуур)

BINARY

ХОЁРЧ

(зөвхөн 0 ба 1 хэрэглэх тоон тогтолцоо)

BIT

ШИХ

(тооцоолуурын мэдээллийн хамгийн бага нэгж)

BITMAP

ШИХЭН ЦОМС

(дүрсийн хэсэг бүрийг тогтсон тооны шихээр хадгалах арга)

BONY PELVIS

ААРЦАГ ЯС

(нуруу ба хөлийг голдоо хөндий үүсгэн холбох бүлэг яс)

BARONET

ГҮНЗ

(эцгээс хүүд өвлөгдөх нэр хүндийн зэрэг хэргэм)

BARON

ГҮН

(нийгмийн дээд хүрээний хамгийн бага цол хэргэмтэй хүн)

BIOHUMUS

АМИЛЗ

(хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор өт хорхойгоор боловсруулж гарган авсан бордоо)

BUFFOON

САЛБАДАЙ

(тэнэг үйлдэл хийж хүмүүсийг инээлгэх хүн)

BANTER

ТОХУУРХАЛ

(нөхөрсөг наргиа, хошин харилцан яриа)

BADINAGE

ХОШИГНОЛ

(хүмүүсийн хоорондын нөхөрсөг хошин яриа)

BOARD

ЗӨВШӨӨ

(байгууллага, хамжаа зэргийг хянах, шийдвэр гаргах эрхтэй бүлэг хүмүүс)

BOTHER

ТӨВӨӨХ

(хэн нэгнийг бухимдуулах, зовниулах, хямраах эсвэл өвтгөх, түгшээх)

BARCODE

ТОРОО ТОМЬЁОЛБОР

(тооцоолуурт уншуулах мэдээлэл агуулсан, шошго дээр хэвлэсэн өргөн ба нарийн зэрэгцээ зураас, тоо бүхий барааны тэмдэг)

BLOG

БИЧВЭР

(тодорхой сэдвээр, зураг, холбоос дагалдуулан цахим орчинд тогтмол тавих нийтлэл)

BREAD

ТАЛХ

(гурил, ус, хөрөнгө зэргийг хольж зуураад зуух гэх мэтэд барьсан хүнс)

BRANCH

МӨЧИР

(модны их биеэс урган гарсан навч, шилмүүс, цэцэг, жимс ургах хэсэг)

BELOW

ДООР

(хэн нэгэн эсвэл ямар нэг зүйлээс байрлалын хувьд доошоо болохыг заасан)

BALL JOINT

УГСУУРГА

(ерөнхий тэнхлэг эсвэл цэгээр нь хөдөлгөөнтэй холбох хэсэг)

BIOCHEMISTRY

АМИХУЙ

(амьд бие махбодийн дотор явагдах хувилахуйн урвалуудыг судлах ухаан)

BRACES

МӨРӨВЧ

(өмдийг дээш мөрөнд сойх өлгөвч)

BLENDER

ХОЛИУР

(хэрчих, шингэрүүлэх зэрэг үйлдлээр хоол, ундаа зэргийг бэлтгэх төхөөрөмж)

BUDDHISM

БУРХНЫ ШАШИН

(Энэтхэгт үүсээд Дорон тивд голчлон тархсан сүсэг бишрэл)

BALLISTICS

ХАРВАЛ ЗҮЙ

(сум, бөмбөг, пуужин, цэнэгт хошуу гэх мэтийн хөдөлгөөн, тусгал зэргийг судлах ухаан)

BALLISTIC

ХАРВАЛ

(даялах хөдөлгөөнөөр байд хүрэх сум, бөмбөг, цэнэгт хошуу зэргийг заасан)

BRAILLE

ГҮҮРЭГ

(хараагүй хүмүүс төвгөр цэгүүдийн тоо, байрлалын ялгааг хуруугаар мэдэрч унших бичиг үсгийн тогтолцоо)

BULLDOZER

БУЛИГЧ

(өмнөө өргөн хусуур бүхий хүчирхэг гинжит түрэгч)

BISMUTH

ЦАЛ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, төмөрлөг шинж чанартай хувилахуйн махбодь)

BACKBOARD

САМБАР

(сагсан бөмбөгийн тор бүхий цагирагийг тогтоосон босоо байрлалтай тэгш өнцөгт хэлбэрийн хавтан)

BOW

ЭРВЭЭ

(хоёр гогцоотой хөврөх зангилаа)

BALLOON

БӨМБӨЛӨГ

(хүүхдийн тоглоом, чимэглэл гэх мэтэд хэрэглэх хийлдэг, өнгийн, янз бүрийн хэлбэр хэмжээ бүхий бохиг хүүдий)

BIO

АМИГ

(амьд бие махбодьтой холбоотойг заасан)

BUNKER

ЦҮНХЭЛ

(түлш, хог зэрэг ширхэглэг зүйлсийг агуулах томоохон сав)

BORON

ШҮҮГ

(хар өнгийн талст эсвэл хүрэн өнгийн нунтаг төлөвтэй, төмөрлөг төст хувилахуйн махбодь)

BAROMETER

ЧИГНҮҮР

(агаарын даралт хэмжих багаж)

BILL OF EXCHANGE

АНДГАР

(тодорхой хэмжээний мөнгийг заасан хугацаанд ямар ч шалтаг шалтгаан тоочихгүйгээр төлж барагдуулахыг нотолсон баримт)

BROMINE

САМХАЙ

(улаавтар хар хүрэн өнгөтэй, хортой, идэмхий чанартай, амьсгал давчдуулан цочроох эвгүй үнэр бүхий улбар шар өнгийн уур ялгаруулан дэгдэх шингэн төлөвтэй хувилахуйн махбодь)

BOLSHEVIK

ЗОНХИ

(Оросын эв хамт намын гишүүн)

BRUCELLOSIS

БҮГЭГ

(мал амьтнаас хүнд халдан халуурах, хөлрөх, бие сулрах, булчин ба үе мөч өвдөх зэргээр илрэх өвчин)

BOTANICAL GARDEN

УРГАМЛЫН ХҮРЭЭЛЭН

(олон тооны ургамлуудыг шинжлэх ухааны нэрээр нь пайзжуулан ургуулсан газар)

BAUXITE

ДЭЦЭЭ

(хөнгөн цагааны хүдэр)

BALLET

БҮЖГЭН ЖҮЖИГ

(хөгжмийн аянд тогтсон дараалал ба арга барилын дагуу бүжиг эсвэл биенгэдэл ашиглан жүжиглэх эсвэл төлөөлөн дүрсэлж үзүүлэх урлаг)

BALSAM

ГҮГЭЛ

(хэд хэдэн төрлийн мод, бутнаас гарган авдаг, анхилуун үнэртэй, бохиг мэт шүүрэл, үнэртэн хийгээд эмийн найрлаганд ордог)

BLACK PEPPER

БУРШ

(Piper nigrum ороонгын түүхий жимсийг халуун усанд буцалгаад хатаасан нь, хоол амтлах халуун ногооны нэг)

BALANCE

ТЭНЦЭЛ

(дансны орлого ба зарлагын зөрүү эсвэл тохироо)

BACTERIUM

НЯН

(олон янзын хэлбэр дүрс, энгийн бүтэц бүхий нэг эст бичил биетэн)

BIBLE

ХҮЛГЭН

(загалмайтны зэрэг шашны сургаалыг номлосон бичиг судар)

BIOLOGY

АМЬ ЗҮЙ

(амьд бие махбодийн судлал)

BERYL

БИНДЭРЪЯА

цэврээрээ байхдаа өнгөгүй тунгалаг, хольцтой бол ногоон, цэнхэр, шар, улаан гэх мэт туяатай харагдах үнэт чулуу)

BERYLLIUM

БИНДЭР

(хатуу төлөвтэй, ган саарал өнгөтэй, хөнгөн жинтэй, төмөрлөг шинж чанартай хувилахуйн махбодь)

BAR

АЙЗАМ

(хөгжмийн зохиолыг ихэвчлэн тэнцүү хугацаатай хэсгүүдэд босоо шугамаар хуваасны нэг)

BENZOL

ГҮГЭР

(хуванцар үйлдвэрлэхэд, мөн уусгагч болгон хэрэглэдэг дэгдэмхий, шатамхай шинжтэй, өнгөгүй, аятайхан үнэртэй, шингэн нүүрстөрөгч)

BRANDY

BRANDY, КОНЬЯК – ШАРЗ

(ихэвчлэн усан үзмийн дарсыг нэрж гаргадаг, эзлэхүүнийхээ 35-60 хувьд охь агуулсан согтууруулах ундаа)

BIORHYTHM

АМИН ХЭМНЭЛ

(хүний сэтгэл санаа, оюун ухаан, бие бялдарт нөлөөлдөг гэж үздэг тодорхой хоногоор эргэн давтагдах мөчлөг)

BOXING

ДУЛАА

(зөөлөвчтэй хос бээлий өмсөн нударгаараа тулалдах нэг төрлийн наадал)

BROCHURE

ТОВХИМОЛ

(дурын сэдвээр товч мэдээлэл агуулсан цөөн хуудастай хэвлэл)

BATTALION

ДАЙЛАГ

(300 – 1,200 хүнтэй, голчлон дэд хурандаагаар ахлуулсан цэргийн бүтэц, зохион байгуулалтын нэгж)

BARIUM

ХҮНДЭГ

(цэврээрээ байхдаа мөнгөлөг өнгөтэй, зөөлөн, шүлтлэг, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

BANJO

ТОВШУУР

(дөрөв, тав эсвэл зургаан утастай, дугариг цартай чавхдаст хөгжим)

BLUES

ИХҮҮРГЭЛ

(12 айзамт цуврал найруугаар дийлэнхдээ тодорхойлогдох хөгжмийн удаан, уйтгартай төрөл)

BUSINESSMAN

АЖИЛ ХЭРЭГТЭН

(худалдаа наймаа эсвэл ажил хэрэг эрхлэх хүн)

BUFFET

ЗУУШИН

(хөнгөн хоол худалдах өрөө эсвэл лангуу)

BARBECUE

ЦОРГИР

(ихэвчлэн гадаа байрлуулсан төмөр сараалж дээр задгай галын илч, утаанд болгосон хоол)

BACON

ХАВЬС

(хадгалах хугацааг нь уртасгахаар давсалж, нэмээд бас утах, чанах, хатаах зэргээр боловсруулсан гахайн ар сүвээний мах)

BUN

ХӨӨМӨЛ

(сайтар хөөлгөж, зууханд барьсан, жижиг хэмжээтэй талх, дийлэнхдээ чихэрлэг амттай эсвэл хатаасан жимстэй)

BOBBIN

БҮХЭНЦЭГ

(утас ороох дамар)

BOOT

ДУГАНЦАГ

(хөлийн эрээн булчин хүрсэн түрийтэй гутал)

BIRD CHERRY

МОЙЛ

(Prunus padus: цагаан цэцэгтэй, голдоо ястай хар жимстэй, бут хэлбэртэй модлог ургамал)

BIAS

ХЭЛБЭРҮҮЛЭХ

(аливаа зүйлийг бодитойгоор авч үзэлгүй хүссэнээрээ гуйвуулж гажуудуулах)

BIAS

ХЭЛБЭРҮҮ

(аливаа зүйлийг бодитойгоор авч үзэлгүй хүссэнээрээ гуйвуулж гажуудуулсан болохыг заасан)

BAMBOO

ХУЛС

(модон шилбэтэй, мөнх ногоон өнгөтэй, хамгийн хурдан ургадаг олон наст өвслөг ургамал)

BRASS

ГУУЛЬ

(зэс ба цайрын шар өнгөтэй хайлш)

BACK CHARGE

ТЭХЭЛ

(өмнөх тооцооноос төлөгдөөгүй үлдсэн зөрүү мөнгө)

BARTER

ТОЛИГ

(мөнгө хэрэглэхгүйгээр бараа эсвэл үйлчилгээг солилцох үйл явц)

BUCKLE

ГОРХИ

(тэлээ, бүс зэргийн төгсгөлүүдийг холбох нугастай сүлбэрэг бүхий ихэвчлэн тэгш өнцөгт хэлбэртэй төмөрлөг, хуванцар гэх мэт)

BEIGE

ХУЛ

(бор сааралдуу цайвар шар өнгө)

BEAD

МӨХЛӨГ

(ихэвчлэн бөөрөнхий хэлбэртэй, хэлхэх эсвэл оёход зориулсан нэвт нүхтэй жижиг чулуу, шил, хуванцар, мод гэх мэт)

BIAS

ХЭЛБЭРЭЛ

(аливаа зүйлийг бодитойгоор авч үзэлгүй хүссэнээрээ гуйвуулж гажуудуулсан нь)

BENCHWARMER

СЭЛГЭЭНИЙ ТОГЛОГЧ

(шаардлага гарвал хэн нэгнийг орлохоор бандан дээр хүлээж суух нөөц тоглогч)

BOYCOTT

АГСАЛДАА

(нэгийнхээ эсрэг бусад нь шийтгэх, хүчлэх байдлаар нэгдэж тэмцэх үйлдэл)

BOYCOTT

АГСАХ

(нэгийнхээ эсрэг бусад нь шийтгэх, хүчлэх байдлаар нийлж тэмцэх)

BRAIN DRAIN

ОЮУН БАРАГДАЛ

(боловсролтой, оюуны чадвартай хүмүүсийн эх орноо орхин цагаачлах үйл явц)

BRAKE DRUM

ХЭЦ

(хөдлүүрийн сааруулагчийн нитгүүр хүрэлцэх дотроо хөндийтэй бортголж эсвэл шовхолж хэлбэртэй эд анги)

BEARING

ХОЛХИВЧ

(хөдлөх хэсэгт тулгуурын болон үрэлт багасгах үүрэг гүйцэтгэх эд анги)

BULIMIA

ДОЛГОНЦ

(хоолыг хяналтгүйгээр их хэмжээгээр идээд бөөлжих, туулгах, мацаг барих, дасгал хийх зэргээр үүнийхээ хор нөлөөг арилган жингээ барих гэж оролдох голчлон эмэгтэйчүүдэд тохиолдох мэдрэл сэтгэцийн эмгэг)

BORAX

ТУНСАА

(шүүгний хүчлийн усанд хялбар уусах цагаан өнгөтэй талст эсвэл нунтаг бүтэцтэй давс)

BASS

АРГИЛ

(насанд хүрсэн эрэгтэй хүний хоолойн царааны хамгийн доод хязгаар)

BATTALION

ХУВААСГА

(зэвсэгт хүчний аль нэг томоохон бүтцийн доторх мэдээр бүхий бие даан ажиллагаа явуулах байнгын бүрэлдэхүүн)

BAY LEAF

МӨХЛӨГИЙН НАВЧ

(Laurus nobilis гэх мэт моддын гүн ногоон өнгөтэй, анхилуун үнэртэй, хоол амтлахад хэрэглэх хатаасан навч)

BRA

ХӨХӨВЧ

(эмэгтэй хүний хөхөө далдлах, даруулах дотуур хувцас)

BUTTER

ЦӨЦГИЙН ТОС

(сүүний цөцгийг боловсруулж гаргах цайвар шар өнгөтэй хүнсний тос)

BOX

ДЭЛГҮҮ

(шүүхийн танхим, тайз орд зэрэгт цөөн хүнд зориулж тусгаарласан суудал)

BOBSLEIGH

СУГСАРГА

(хоёр эсвэл дөрвөн хүнтэй баг тусгай мөсөн замаар чаргаар гулгаж өрсөлдөх наадал)

BIATHLON

ГОРВИН ЦАНА

(аараглаа цана ба горвин буудлагыг хавсаргасан өвлийн наадал)

BAKING SODA

АМНЫ ХУЖИР

(цагаан өнгөтэй, шүлтлэг гашуун амттай, талст бүтэцтэй, нүүрсний хүчлийн хүчиллэг давс)

BILLION

ТЭРБУМ

(арван дүнчүүртэй тэнцүү тоо)

BRILLIANT

ГЯЛБУУР

(гялалзаж харагдуулахын тулд олон талст болгон зүсэж зассан очир эрдэнэ болон бусад үнэт чулуу)

BATH

БУЛХАА

(угаах, амраах, эмчлэх зэрэг зорилгоор биеэ усанд дүрж булхах үйл)

BACHELOR

СУРТАГЧ

(их, дээд сургуулийн аль нэг мэргэжлийн салбарын 3-6 жилийн бүрэн дамжааг дүүргэсэн хүн)

BLAZER

ОНОНДОЙ

(өмд, хантааз зэрэгтэй хослоогүй дан өнгөтэй хүрэм)

BAKERY

БҮГНҮҮР

(талх, бялуу зэргийг хийх, зарах газар)

BLACKMAIL

АГШРУУЛАХ

(нэр хүнд гутаах мэдээлэл, нууц зэргийг нь олонд дэлгээгүйнхээ хариуд төлбөр авахаар хүч хэрэглэх, заналхийлэх, зогсолтгүй шаардах эсвэл тэгэхийг оролдох)

BUREAUCRACY

ХҮНД СУРТАЛ

(төвөөсөө шууд хамааралтай засаг захиргааны ажилтны ойлголцоход бэрх, хөшүүн хойрго харилцаа)

BLOCK

ХААХ

(замд нь эсвэл ахиц дэвшилд саад учруулах)

BENCHMARK

ЖИШЛҮҮР

(аливааг харьцуулах жишиг хэмжээ)

BELT

ТАСАМ

(тоног төхөөрөмжийн эргэх хэсгүүдийн хооронд хүч дамжуулах битүү гогцоо)

BONNET

НАРМАЙ

(тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрийг халхлах нугастай таг)

BROWSER

ХЭРЭГЧ

(мэдээлэл агуулсан бүтцийг хөндлөн гулд хэрэн шаардлагатайг нь ухан олж дэлгэц дээр үзүүлэх хөтөлбөр)

BOTCH-WORK

ГАДЬ

(оромдож хийсэн ажил)

BARRACKS

ШИВЭЭ

(цэргүүд амьдрах байшин барилга)

BALL-BEARING

БӨӨРӨЛЦӨГ

(эргэлтийн үрэлтийг багасган ачааллыг дамжуулах төмөрлөг бөмбөлгүүд бүхий хос цагираган гэртэй үйлдэхүүн, мөн бөмбөлгүүдийн нэг нь)

BUTTON

ТОВЧЛУУР

(цахилгаан, цахим зэрэг тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах эсвэл зогсоохын тулд дарах товруу)

BOTCH

ГАДИЛАХ

(хялбараар мөнгө олохоор ажлыг нэр төдий, хагас дутуу, чанаргүй хийх)

BUSINESS

АЖИЛ ХЭРЭГ

(тухайн хүний байнгын ажил мэргэжил эсвэл худалдаа наймаа)

BUS

НИЙТРЭГ

(тогтоосон чиглэлээр олон нийтэд үйлчлэх зорчигч тээврийн хэрэгсэл)

BROKER

ЗУУЧЛАГЧ

(худалдагч ба худалдан авагчийн хоорондуур орж үйлчлэх хүн)

BRIGADE

ХАМСРАА

(ажилчдын зохион байгуулалттай бүлэг)

BREAK-DANCING

НУГАРАЙ

(эрч хүчтэй, тонгорцог хэв маягийн гудамжны бүжиг)

BRAND

НЭРИЙН (БҮТЭЭГДЭХҮҮН)

(бүтээгдэхүүний тодорхой нэг хийц)

BRAKE

СААРУУЛАГЧ

(дугуй, хүрд, дамар зэргийн эргэлт хөдөлгөөнийг удаашруулах эсвэл зогсоох хэрэгсэл)

BOWLING BALL

ӨНХРҮҮЛ

(хуруу оруулах нүх бүхий өнхрүүлэг тоглох хатуу бөмбөлөг)

BOWLING

ӨНХРҮҮЛЭГ

(өнхрүүлийг бай руу шидэх наадал эсвэл зугаацал)

BOWLER

ӨНХРҮҮЛЧ

(өнхрүүлэг тоглогч)

BOTANIST

УРГАМАЛ ЗҮЙЧ

(ургамлын бүтэц, үйл ажиллагаа, ангилал, тархалт, удам зүй зэргийг судлах хүн)

BOSS

ДАРГА

(ажил хариуцах хүн)

BALANCE

ТЭНЦВЭР

(жин эсвэл хэмжээний тэгш хуваарилалт)

BONUS

ХИШИГ

(санаандгүй нэмж олсон ашигтай зүйл)

BOND

ӨХЦӨӨ

(зээлсэн мөнгөө тодорхой хугацаа өнгөрөхөд хүүгийн хамт эргүүлж төлөхөө баталж засгийн газраас эсвэл хувьцаат хамжаанаас гаргасан үнэт цаас)

BOLT

ЭРЭГ

(аливааг тогтоох, өөр зүйлтэй хамт боох зориулалт бүхий нэг үзүүртээ хавтгай толгойтой, үлдсэн хэсэг нь тойрсон эрээстэй төмөрлөг бортголж)

BOILER

БУЦАЛГУУР

(усыг даралтын нөлөөнд уур болтол халаах сав)

BODY-BUILDING

БЯЛДАРЖУУЛАЛ

(биеийн булчинг дасгалаар томруулан хэлбэржүүлэх үйлдлэг)

BLITZ

АЯНГАЛАА

(аливааг эрчимтэйгээр дайрч гүйцэтгэх үйл явц)

BINGO

ТООЛГО

(гэрэг дээрх тоонуудаа хамгийн түрүүнд тааруулсан нь хожих мөрийтэй голдуу тоглоом)

BILLIARDS

ЁВОРЦОГ

(улаан, цагаан, шар өнгийн гурван бөөрөлцгийг бөс эдээр тавцанг нь бүрсэн тусгай ширээн дээр цохиж мөргөлдүүлэх өрсөлдөгчтэй тоглоом)

BARREL

ГАН

(газрын тосны 158.9873 шинтэй тэнцүү хэмжээ)

BARBELL

ТУЙВАН

(хоёр үзүүртээ том жижиг зээрэнхий угласан гол төмрөөс тогтох хүндийг өргөлтийн дасгал хийх хэрэгсэл)

BESTSELLER

ОНЦБОР

(олон тоогоор зарагдсан ном эсвэл бусад зүйл)

BEEFSTEAK

ҮХРИЙН ЗҮРЭМ

(шарах эсвэл хайрах байдлаар хоол болгох үхрийн махны зузаан зүсэм)

BASEBALL

ГҮЙВЭР

(есөн тоглогчтой хоёр багийн бөмбөг, цохиур, дөрвөн зогсоол ашиглан зориулалтын талбайд оноо авч өрсөлдөх наадал)

BOLSHEVISM

ЗОНХИ СУРТАЛ

(Оросын эв хамт намын үзэл баримтлал, онол, үйл ажиллагаа)

BURGER

ХЭГЭШ

(мах болон бусад хүнсний орцыг татаж жижиглэсний дараа нийлүүлж нягтруулаад голчлон хавтгай дугариг хэлбэрт оруулан шарах, хайрах зэргээр болгох хоол)

BUSH

ЦӨН

(хоёр төмөрлөг гадаргуугийн хоорондын үрэлт, доргио зэргийг тусгаарлах голдоо нүхтэй бортголж хэлбэрийн эд анги)

BLAST FURNACE

ҮҮГЭН ЗУУХ

(даралттай халуун агаарын урсгал бүхий хайлуулах зуух)

C

CLOUDBURST

ТЭНГЭР ЗАДРАЛ

(үүл бүрхэж, салхи шуурга дэгдсэн гэнэтийн ширүүн бороо)

CLOSE

БИТҮҮ

(агааргүй, таагүй, халуундуу)

CLAGGY

БУДАНТСАН

(бүрхэг, чийгтэй, будан татсан)

COMPOTE

ХАМС

(шихүүсэнд нөөшилсөн жимс гэх мэт)

CONCERN

ХАМШАА

(ашиг олохоор үйл ажиллагаа явуулдаг ажил хэрэг, байгууллага)

CIPHER

ТЭГЭР

(тусгай түлхүүрийн тусламжтайгаар нууцалсан бичдэс)

CELL

ХУРИЛ

(шорон эсвэл цагдаагийн газрын хоригдол хийх өрөө)

CALIBRE

ТЭНЖ

(суваг хоолой, бууны гол төмөр зэргийн доторх хөндлөн хэмжээ)

CAUSTIC

ИДЭМХИЙ

(эд эсийг устгаж, түлэх чадвартайг заасан)

CHIFFON

СЭМС

(торго, шүвтэг зэргээр хийх нэвт гэрэлтсэн, хөнгөн үйлэг)

CILIUM

СОРМУУС

(зарим эсийн гадаргууд олон тоотой байрлаж, хөдөлгөх эсвэл эргэн тойрны шингэнд урсгал үүсгэх үүрэгтэй, богино үс мэт хэлбэртэй, чичрэх хөдөлгөөнтэй бүтэц)

CENTRIOLE

ТӨВХӨН

(амьтны эсийн бөөм орчмын хуваагдалд оролцдог хос бортголж эрхтэнцэрийн нэг)

CENTROSOME

ТӨВЛӨГ

(эсийн хуваагдалд оролцох бөөм орчмын эрхтэнцэр)

CISTERNA

ХҮХЭЭГ

(зөөвөрлөх зорилгоор уургийг хувиргах үүрэгтэй, сарьсан бүрхүүлтэй хүүдий)

CHLOROPLAST

НОГООВОР

(ургамлын эсийн гэрлээр нийлэгжих урвал явагддаг сарьсан бүрхүүлтэй эрхтэнцэр)

CITRUS

ИМБЭГ

(Citrus төрөлд багтах мод, түүний үр жимс)

CHAMBRAY

БЭГЦЭГ

(цагаан ба өөр нэг өнгийн хөвөн утсыг зөрүүлж нэхсэн хөнгөн үйлэг)

CAVE

АГУЙ

(уул эсвэл эргийн хажуу, газар доогуур орсон том нүх)

CRÊPE PAPER

ХИВ ЦААС

(чимэглэл хийх зориулалттай, гадаргуу дээрээ атираатай тул сунадаг, өнгийн нимгэн цаас)

CHOKE

ХАХАХ

(уушги руу агаар дамжуулах зам бөглөрч хангалттай агаар авч чадахгүй эсвэл огт амьсгалж чадахгүй болох)

CIRCUS

ТОЙРОО

(нугарагч, алиалагч, сургуультай амьтад зэргийн аялан тоглолт эсвэл тэдгээрийн үзүүлбэр үзүүлэх газар)

CASSEROLE

БУЛХИ

(зууханд мах, ногоо зэргийг шүүсэнд нь удаан барьсан халуун хоол)

CLOWN

АЛИАЛАГЧ

(хөгжилтэй хувцас өмсөж, том улаан хамар зүүгээд хөгтэй зүйлс хийн хүмүүсийг инээлгэх зугаацуулагч)

COMEDY

ХОШИН ШОГ

(голчлон аз жаргалтайгаар төгсдөг, инээлгэх зорилготой жүжиг, яралд, зурагтын цэнгээн гэх мэт)

COUNCIL

ЗӨВЛӨЛ

(хот, муж зэргийг удирдахаар сонгогдсон бүлэг хүмүүс)

CONSCRIPTION

ДАЙЧЛАГА

(улсын албан журмын үйл ажиллагаа, ялангуяа цэрэг татлага)

COLLECTIVE FARM

ХАМТРАЛ

(улсын өмчийн нэг том эсвэл бүлэг аж ахуй)

CHESTNUT

ТУУЛАЙН БӨӨР

(Castanea төрөлд багтах навчит мод, түүний самар)

CUFF

ХАНЦУЙВЧ

(цамц, хүрэм зэрэг хувцасны ханцуйны бугуй орчмын хэсэг)

CHICKPEA

СЭВЭГ

(Cicer arietinum ургамлын хатуу дугариг хэлбэртэй, хүнсэнд хэрэглэдэг үр)

CORSET

БЭЛХЭВЧ

(эмэгтэй хүний бэлхүүсээ нарийн харагдуулахаар өмсөх, бие барьсан дотуур хувцас)

CABLE

УГСААР

(хуванцар эсвэл бохиг бүрээстэй, цахилгаан, утасны дохио зэргийг дамжуулах төмөрлөг утас)

CROW

ТУРЛИАХ

(Corvus төрөлд багтах хахир чанга дуутай хар шувуу)

CLOSELY

ОЙРХОН

(хоорондоо зайгүй эсвэл хугацаагүй болтол ойртсон байдалтай)

COVER CHARGE

ТАТУУР

(зоогийн газар, шөнийн хүйлэн зэрэгт хүний тоогоор оноох нэмэлт хураамж)

CHOLERA

УРВАХ ТАХАЛ

(ихэвчлэн бохир усны Vibrio cholerae гэгдэх нянгаар үүсэн нарийн гэдсийг гэмтээж бөөлжих, суулгах зэргээр илрэх үхэл өндөртэй халдварт өвчин)

CONSPECTUS

ХУРААНГУЙ

(ямар нэг зүйлийн агуулгыг товчоор илэрхийлсэн нь)

CARAT

МУН

(үнэт чулуу зэргийн жингийн 200 миллиграммтай тэнцүү нэгж)

COMPLEX

ЦОГЦОЛБОР

(хоорондоо үйл ажиллагаа эсвэл бүтцээрээ холбоотой хэд хэдэн хэсгээс бүрдэх байгууламж)

COMIC

ШОГЗОР

(үйл явдлыг зураг ба үгээр илэрхийлэх сэтгүүл, товхимол, ном зэрэг)

CORNICE

МӨГ

(өрөө тасалгааны ханануудыг тойруулан таазны яг доогуур хийх гоёлын хүрээ)

CHALK

ЦЭРД

(зурах, бичих зэрэгт хэрэглэдэг заримдаа хэлбэржүүлж өнгөтэй болгосон нүүрсхүчлийн давс)

CARBON MONOXIDE

БҮЧИМХИЙ

(нүүрстөрөгчийн дутуу шаталтаар үүсэх өнгөгүй, үнэргүй, хортой хий)

CONTENTS

АГУУЛАГДАХУУН

(аливаа зүйлийн доторх юм)

CASHMERE

НООЛУУР

(ямаанаас самнах нарийн ширхэгтэй, зөөлөн үс ноос)

CAMPHOR

ГАВАР

(цагаан өнгөтэй эсвэл хагас тунгалаг, гашуун амттай, анхилуун хурц үнэртэй, дэгдэмхий бодис, эмнэлэгт болон эсжүү хийхэд хэрэглэнэ)

CHURN

СУУЛГА

(хавхаас, бариул бүхий гонзгор хэлбэртэй шингэний сав)

CANVAS

ЗОТОН

(маалинга, олс зэргээр нэхэж далбаа, майхан, тосон будгийн зураг гэх мэтэд хэрэглэх эдэлгээ даах бөс даавуу)

CORDUROY

ТАНСАР

(өнгөн талдаа зэрэгцээ гөвгөр судлууд бүхий хилэнгийн төрлийн зузаан хөвөн бөс)

CHORD

НАЙРУУ

(хөгжмийн зэмсгүүдээр хоёр ба түүнээс дээш тооны чийр хөг нийлж зэрэг сонсогдон тоглогдох нь)

CONFERENCE

БАГА ХУРАЛ

(байгууллага, нийгэмлэг зэргийн зүгээс зохион байгуулж асуудал хэлэлцэх уулзалт)

CHOCOLATE

БОРХОШ

(хайрч тээрэмдсэн борхын үрийн нунтаг болон тосыг элсэн чихэр, сүү зэрэгтэй хольж хэвлэн гаргасан амттаны төрлийн хүнс)

CHORUS

НАЙРАЛ ДУУЧИД

(хамтарч дуулах олон тооны дуучдын бүрэлдэхүүн)

CONCEPTION

СЭДЛЭГ

(асуудлын ард гарах шийдэл, санаа, төлөвлөгөө зэргийн бий болох үйл явц)

CHEQUE

ТӨЛӨӨС

(өөрийн данснаас заагдсан дүнтэй мөнгийг нэр бичигдсэн хүнд өгөхийг хүүлээд зөвшөөрсөн төлбөрийн тасалбар)

CONE

ШОВХОЛЖ

(дугуй эсвэл дугуйвтар хэлбэрийн хавтгай сууриас дээш шовхорсон эзлэхүүнт дүрс)

CARETAKER

АРИГЛАГЧ

(олон нийтийн зориулалттай барилгын бүрэн бүтэн байдал, цэвэрлэгээ, арчилгааг хариуцах хүн)

COKE

ШАТАНГИ

(байгальд өөрөө хэлбэржсэн эсвэл үнс ба хүхэр багатай хар нүүрсийг агааргүй орчинд халаан гарган авах саарал өнгөтэй, сүвэрхэг бүтэцтэй, нүүрстөрөгч агуулсан хатуу түлш)

CONCERT

ТОГЛОЛТ

(тайз, гэрэлтүүлэг зэргийг ашиглан үзэгчдэд толилуулах үзүүлбэрүүдийн бүрдэл)

CONCEPT

ТОМЬЁОЛОЛ

(аливаа нэг зүйлийн талаар харьцуулж, тунгаан бодож, хийсвэрлэн гаргаж ирсэн ерөнхий ойлголт)

CURTAIN POLE

ХЭРДЭГ

(хөшгийг хаалга, цонх, шүршүүр зэргийн дээр хана эсвэл таазанд тогтоох хэрэгсэл)

CLASSICAL

СОНГОДОГ

(XVIII-XIX зууны европын хөгжмийн боловсролын уламжлалаар бүтэж, өнөөг хүртэл үе үеийн хөгжимтэй зэрэгцэн оршин үнэ цэнээ алдалгүй ирсэн хөгжмийн төрлийг заасан)

CLARINET

БЯЛАР

(дан хэлт бурзантай, хананд нь даруул тогтоосон цувраа нүхнүүд бүхий бортголж хэлбэрийн хоолой нь эсрэг талдаа өргөсөж төгссөн, амаар үлээн тоглох нэг төрлийн хөгжмийн зэмсэг)

CAKE

БЯЛУУ

(гурил, элсэн чихэр, өндөг, цөцгийн тос, сүү, исгэг зэргийн орцтой, жимс ба жимсний чанамал, самар, цөцгий зэргээр чимэглэхийн хажуугаар үелүүлж давхарласан нарийн боов)

CEREAL

АМУУ

(улаан буудай, эрдэнэ шиш, хөх тариа, хошуу будаа зэрэг үр тарианы ургамлаас урьдчилж болгон, хэлбэржүүлж гарган авсан, сүү зэрэгтэй хольж шууд идэх өглөөний хоол)

CAMERA

ЗУРАГЛУУР

(гэрэл зураг авах төхөөрөг)

CALENDAR

ЦАГЛАБАР

(тухайн жилийн саруудын эхлэл, үргэлжлэлийг заан өдөр ба долоо хоногуудыг гариг болон тэмдэглэлт өдрүүдтэй нь хүртэл жагсаасан цаг тооны бичиг)

CATEGORY

АЙ

(аливаа зүйлийг тодорхой хэрэглээний шаардлагаар төрөл ангиудад хуваасан нь)

CYBER

ДЭЛБҮҮР

(цахим орон зай болон харилцааны сүлжээтэй холбоотойг заасан)

COVALENT

ДҮЙЗ

(хувилахуйн хоёр махбодь хос цахийг дундаа авснаар хоорондоо ойртон холбогдохыг заасан)

CONCRETE

ЦАРД

(барилга байгууламжийн бүтээц болдог элс, хайрга, гахиур, ус хольсон зуурмаг)

CATION

ЦАВАА

(бодисыг цахилгаанаар задлах үед цахилгаан гүйдэл гарч явж байгаа шон руу зүглэх эерэг цэнэгтэй хувилахуйн нэгдэл)

CATHODE

ЦАВ

(нэмэх ба хасах цэнэгээр туйлшрах цэнэглүүрээс цахилгаан гүйдэл дамжин гарах шон)

COORDINATE

ЭНЭЭ

(шугам, гадарга, огторгуй дахь цэгийн байрлалыг тодорхойлох хос тоо эсвэл үсгийн аль нэг)

CHARTS

ЖИШИМ

(тухайн цаг үеийн олон нийтэд хамгийн их дэлгэрсэн хөгжим, дууны бичлэгийн жагсаалт)

CONSUL

ӨМӨГЛӨГЧ

(гаднын улсад өөрийн иргэдийн ашиг сонирхлыг хамгаалахаар томилогдсон албан хаагч)

CONTEST

ДАРХИРААН

(шагнал урамшуулал, цол хэргэм, нэр алдар, ажил сургуульд орох зэрэгт өрсөлдөх тэмцээн уралдаан)

CT (COMPUTED TOMOGRAPHY)

ТО (ТООЦООЛСОН ОГТОЛБОР)

(биеийн дотоод бүтцийг нэвтэг туяаны чигийг хөндлөн огтолсон хавтгайд буух тусгалаар тооцоолон дүрслэх арга)

CONCESSIONAIRE

ШИЛЖВЭР ЭЗЭМШИГЧ

(газар болон бусад хөрөнгийг тодорхой зорилгоор ашиглах эрхийг орон нутгийн засаг захиргаа эсвэл засгийн газраас авсан этгээд)

CONCESSION GRANTOR

ШИЛЖВЭР ОЛГОГЧ

(газар болон бусад хөрөнгийг тодорхой зорилгоор ашиглах эрхийг өгөх орон нутгийн засаг захиргаа эсвэл засгийн газар)

COMBINE

ХАВСАА

(үр тарианы ургамлыг нэг явалтаар хадан хурааж, бас мөхлөгийг нь салгаж авах хөдөлгөөнт төхөөрөмж)

COCAINE

УХААГАР

(Өмнөд Америкт ургах үүргэнэтэй төстэй бутлаг ургамлын навч зэрэгт агуулагддаг, тогтмол хэрэглээ нь бие махбодийг хамааралтай болгодог, мэдрэлийн тогтолцоог өдөөгч бодис)

CLUB

ХҮЙЛЭН

(сонирхол нэгтэй хүмүүсийн хамтын үйл ажиллагааны нэгдэл, тэдгээрийн цугларах газар)

CHOLESTEROL

ЦӨСӨГ

(бараг бүх эс, тэр дундаа элэгний эсээс хамгийн ихээр ялгарч, эсийн сарьсны үндсэн бүрэлдэхүүн болж, цөсний хүчил, даавар, амин дэмийн нийлэгжилтэд оролцдог шимт бодис)

CLINIC

ЭМЛЭН

(нүд, нөхөн үржихүй, шүд зэрэг тусгай мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, эмчилгээ хийх эмнэлэг)

CAMPAIGN

АЯН

(өргөн цар хүрээг хамрахаар зохион байгуулсан арга хэмжээ)

COLONY

ХАРААТ

(улс төр, эдийн засаг зэргийн хувьд өөр, илүү хүчтэй улсын захиргаанд байдаг улс, бүс нутаг)

CROQUETTE

БӨӨРӨГ

(голчлон төмсний нухаш, татсан мах, загас, бяслаг, ногоо, хүрэн сүмс зэргийн орцтой, заримдаа дотроо сонгино, мөөг, чанасан өндөг гэх мэтийн шанзтай, талхны үйрмэгээр бүрж шарсан хоол)

CRISP

ШАРЧИГ

(маш нимгэн хэрчээд шаржигнуур болтол нь шарсан төмс)

CHANGER

САРИГЧ

(бараа бүтээгдэхүүнийг хямд үнээр авч эцсийн хэрэглэгчид үнэ нэмэн зарах хүн)

CHIPS

ТҮҮРХИЙ

(тосонд хийж шарсан хэрчсэн төмс)

CALICO

ЯМБУУ

(цагаан өнгөтэй эсвэл цайруулж боловсруулаагүй бүдүүн баараг ширхэгтэй хөвөн утсаар нэхсэн бөс)

CHAMBER POT

ХӨТӨВЧ

(шээс, ялгадас зэргийг тосох сав)

CRÈCHE

ТЭВХЭРЛЭГ

(эцэг эхийн эзгүйд нялхасыг асарч харах газар)

COURT SHOE

ТОГОНЦОГ

(ихэвчлэн өндөр өсгийтэй, шагай далдлахгүй гутал)

CYRILLIC

ЗАХИРАА

(орос, монгол зэрэг хэлний цагаан толгойг заасан)

CENSOR

ХЯНАМЖЛАГЧ

(мэдээ, хэвлэл, яралд зэргийг нийтэд үзүүлэхээс өмнө үзэл суртал, ёс суртахуун, аюулгүй байдал гэх мэт талаас нь нягталж үзэх албан тушаалтан)

CROWDFUNDING

ТУНТРАА

(олон тооны хүмүүсээс мөнгө цуглуулж төсөл санхүүжүүлэх үйлдлэг)

CAMEL FLU

ТЭМЭЭНИЙ ТОМУУ

(нэг төрлийн титэм янгаар агаар дуслын замаар, магадгүй тэмээгээр дамжин халдварлаад халууралт, ханиалгалт, амьсгал давчдалт болон ходоод гэдэс, бөөрний үйл ажиллагааны хямралд хүргэх эмгэг)

CHOPSTICK

САВХ

(нэг гартаа хамтад нь барьж хоол хавчин ам руугаа хийх урт нарийхан хэлбэрээр зорсон мод,тугалмай зэргийн нэг нь)

COUNTENANCE

ЦАРАЙ

(нүүр, түүгээр илэрхийлсэн нь)

CASTOR OIL

ЭРЭНДИЙН ТОС

(Ricinus communis гэх ургамлын үрээс гарган авах тос)

CRAFT

УРЛАЛ

(хэрэглээний урлагийн мэдлэг чадвар)

CABOCHON

ТОЛГО

(талст гаргалгүйгээр хэлбэрт оруулж өнгөлсөн үнэт чулуу, эрдэнэ гэх мэт)

CORAL

ШҮР

(Corallium төрөлд багтах далайн амьтдын биеэс ялгарах хатуу улаан бодис)

COTTON CLOTH

ХӨВӨН ДААВУУ

(Gossypium төрөлд багтах ургамлын зөөлөн, цагаан, ширхэглэг бодисоор утас ээрч нэхсэн үйлэг)

CLOTHES

ХУВЦСУУД

(олон тооны эсвэл олон төрлийн сайв)

CLOTHING

ХУВЦАС

(биеийг бүхэлд нь эсвэл түүний тодорхой хэсгийг халхлах, дулаалах, гоёх зэрэг зорилгоор өмсөх хөвөн, торго, нийлэг гэх мэт үйлгээр оёсон эдлэлийн ерөнхий нэр)

CAYENNE

БҮРЧИГ

(Capsicum annuum гэх зүйлийн нэгхувилбар болох дарвигнасан амттай улаан чинжүү)

CHARGE

ХУРААМЖ

(хурааж авах мөнгө)

COWBERRY

АНЬС

(Vaccinium vitis-idaea: зууван навч, улаан хүрэн жимс, цайвар ягаан цэцэгтэй мөнх ногоон бутлаг ургамал)

CLASP

ТЭЭГ

(биесээ хөдөлгөөнгүй барих хэсгүүд бүхий түгжээ)

CORNFLOWER

ХОНГОРЗУЛ

(Centaurea cyanus: гүн цэнхэр өнгийн цэцэгтэй, тариалангийн талбайд олонтоо үзэгдэх нэг наст ургамал)

CLIP

ХАВЧААР

(юмыг хооронд нь холбох эсвэл нэгийг нөгөөд нь тогтоох хэрэгсэл)

CROSS STITCH

ХЭРЭЭСЭН ХАТГАМАЛ

(нэг нь нөгөөгөө хөндлөн чагталж тоонолжилсон хатгаасууд)

COENZYME

ИСГЭЛҮҮР

(эд эсийн доторх хувилахуйн хувирлыг исгэгээр дамжуулан өдөөх уургийн бус шимт бодис)

CROCHET

ГОГОДОО

(дэгээ зүү ашиглах ээргээр үйлэг сүлжих урлал, ингэж урласан бүтээл)

CLAW

САВАР

(шувуу, амьтан зэргийн шовх үзүүртэй, махир, эвэрлэг хумс эсвэл ийм хумстай хөл)

CLOTH

ДААВУУ

(нэхэж сүлжсэн үйлэг)

COMMUNITY

НИЙДЭМ

(нэгэн ижил байрлал, ашиг сонирхол, мэргэжил, шашин зэрэгтэй бүлэг хүмүүс)

COBALT

ЭЛМЭГ

(гялалзсан мөнгөлөг саарал өнгөтэй, хатуу, соронзон чанартай, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

CARP

МӨРӨГ

(Cyprinidaeовогт багтах цэнгэг усны тослог загас)

CORD

ШИЖИМ

(эрчилж нийлүүлсэн хэд хэдэн ширхэгээс тогтох уяа)

COPPER

ЗЭС

(цахилгаан ба дулааныг сайн дамжуулдаг, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх улаан хүрэн өнгөтэй хувилахуйн махбодь)

CLAM

ЧИМХЭЭР

(усанд амьдрах хоёр хавтаст нялцгай биетэн)

CAP

ТАГЛАА

(үзэгний хошуу, лонхны ам зэргийг хаах зориулалттай углагдан орох хавхаг)

CELLULITE

ЭСЭР

(эмэгтэйчүүдийн ташаа ба гуянд ихэвчлэн хэлбэржиж, арьсны нугалаа, үрчлээ үүсгэх цул өөх)

CELLULITIS

ЭСРЭВС

(нянгийн халдвараар үүсэх арьсан доорх холбогч ба өөхний эдийн үрэвсэл)

CELLOPHANE

ЭСГЭЭ

(нэг төрлийн зунгааралдсан эслэгээс гаргаж авах нимгэн, тунгалаг, баглаж боох эд)

CAMELLIA

ТЭМЭЭЖИН

(Camellia төрөлд багтах гялалзсан навч ба гоёмсог цэцэгтэй, мөнх ногоон, бутлаг ургамал)

CELLULOSE

ЭСЛЭГ

(ургамлын эсийн ханыг голчлон бүрдүүлэх нүүрсус)

CORRUPTION

АВЛИГА

(хувийн ашиг хонжоо хайн хээл хахууль авах, хууль бус үйлдэлд албан тушаалаа ашиглах нь)

CENSOR

ХЯНАМЖЛАХ

(тодорхой сэдвээр үг хэлэх, үзүүлэх, хэвлэх, мэдээлэх зэргийг засаг захиргааны зүгээс аюултай, буруу, нууц гэж үзэн дарангуйлах)

CARTRIDGE

ХҮХЭЭ

(хэвлэгч, үзэг зэрэгт шургуулах бэхний гэр)

CENSORSHIP

ХЯНАМЖ

(тодорхой сэдвээр үг хэлэх, үзүүлэх, мэдээлэх зэргийг засаг захиргааны зүгээс аюултай, буруу, нууц гэж үзэн дарангуйлах нь)

COUGAR

ШИЛҮҮН

(Puma concolor: муурын овогт багтах бор шаргал арьстай, соотон чихтэй, зэгзгэр биетэй, шалмаг хөдөлгөөнтэй, ганцаар амьдрах махчин амьтан)

COGNITION

ТАНИН МЭДЭХҮЙ

(анхаарал, ой, үнэлэлт, тооцоолол, дүгнэлт зэрэг мэдлэг олж авахтай холбоотой оюун ухааны үйл явц болон чадваруудын цогц)

CAMSHAFT

НУДАРГАН ГОЛ

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн тавган хавхлагуудыг нээж хаах гол)

CAUCASUS

МӨЛСӨГ

(Дорон ба Өрөн тивүүдийн заагт орших бүс нутаг)

COOLANT

ЗӨӨСГҮҮР

(хөдөлгүүр, цөмийн урвуур зэргээс дулаан зайлуулах шингэн)

COMPOSITION

НАЙРЛАГА

(холимогийг бүрдүүлж байгаа зүйлсийн харьцаа, төрөл, шинж чанар)

CRANKSHAFT

ТАХИР ГОЛ

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн бүлүүрийн холхих хөдөлгөөнийг эргэх хөдөлгөөнд шилжүүлэх тэгш өнцөг үүсгэн тахиралдсан гол)

COD

САГАМХАЙ

(Gadidaeовогт багтах том биетэй далайн загас)

COWGIRL

ҮХЭРЖИН

(Умард Америкийн баруун хэсэгт морь унаж үхэр хариулах эмэгтэй)

CHEMIST

ХУВИЛАХУЙЧ

(хувилахуйн ухаанд мэргэшсэн хүн)

CUMIN

ЗИРАА

(Cuminum cyminum: шүхэртний овгийн жижиг цагаан эсвэл ягаан цэцэгтэй, анхилуун үрийг нь хүнс ба эмнэлэгт хэрэглэх нэг наст өвслөг ургамал)

CARAWAY

ЭГЭЛ ГОНЬД

(Carum carvi: багцалж ургасан жижиг цагаан эсвэл ягаан цэцэгтэй, өдлөг навчтай, үр гэж нэрлэгдэх жимсийг нь хүнс, эмнэлэг, гоо сайханд хэрэглэдэг, шүхэртний овогт багтах ургамал)

CINNAMON

ШАНЦ

(Cinnamomum төрөлд багтах хэд хэдэн модны холтосноос гаргаж авах анхилуун үнэртэй хоол амтлагч)

CRETACEOUS

ЦЭРД

(Дунд Төрмөлийн Эриний гуравдахь галав)

CACTUS

ЗАРААХ

(Cactaceae овогт багтах тод өнгийн цэцэгтэй, навчгүй, зузаан шүүслэг иштэй, хуурай цөл газрын унаган ургамал)

CORPS

БҮРЭЛДҮҮН

(тусгай үйл ажиллагаа эрхлэх бүлэг хүмүүс)

CORPORATION

НЭГДЭЛ

(эрх зүйн хувьд үүсгэн байгуулагчдаасаа үл хамааралтай хуулийн этгээд байдлаар ажил хэрэг эрхлэх хүмүүсийн бүлэг)

CAOUTCHOUC

БОХИНГО

(зарим ургамлаас гаргаж авах хэлхэг бүтэцтэй, уян хатан чанартай, ус нэвтрүүлдэггүй бодис)

CATHOLIC

ЛҮВЧ

(тостны шашны нэгэн томоохон урсгалыг заасан)

CATHETUS

ЧИВЧИГ

(тэгш өнцөгт гурвалжны хурц өнцгийн эсрэг тал)

CATALYST

УРВАЛДУУЛАГЧ

(хувилахуйн урвалд орж байгаа урвалжуудын харилцан үйлчлэлийг хурдасган нөлөөлөөд өөрөө хэвээр үлддэг бодис)

CARTEL

ҮГСЭЛ

(үнийг өндөр байлгах зорилгоор үйлдвэрлэгчид эсвэл нийлүүлэгчдийн хоорондоо хийсэн тохиролцоо)

CRANKCASE

АТИРС

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн тахир голын гэр)

CARBONATE

НҮҮРСЭГ

(нүүрсхүчлийн давс)

CARBONIFEROUS

НҮҮРСЖЭЭ

(Эрт Төрмөлийн Эриний тав дахь галав)

CARBOLIC

НҮҮРСТЭС

(сул хүчиллэг, дэгдэмхий, цагаан өнгөтэй, талст бүтэцтэй нүүрсустөрөгч)

CARAMEL

ШИХЭНГЭ

(элсэн чихэр эсвэл шихүүсийг халааж бор өнгөтэй болгосон нь)

CARBINE

ГОРВУУ

(морьт цэргүүдэд анх зориулж хийсэн гол төмөр богинотой буу)

CAPITALISM

ХӨРӨНГӨТ ЁС

(хувийн хөрөнгөнд тулгуурлан ашиг олоход чиглэсэн бараа үйлдвэрлэл ба нийлүүлэлт бүхий эдийн засгийн тогтолцоо)

CAPILLARY

ХЯЛГАСАН СУДАС

(тараагуур ба хураагуур судсыг холбосон олон салаа салбар бүхий хялгас мэт нарийн судас)

CANNIBALISM

ХҮҮРЭГЛЭЭ

(зүйл дотроо нэгнийхээ мах эсвэл дотор эрхтнийг идэх үйлдлэг)

CANNIBAL

ХҮҮРЭГЧ

(нэгнийхээ мах эсвэл дотор эрхтнийг идэх бодгаль)

CABLE

АРГАМЖ

(олсон, ган, нийлэг зэрэг утсыг хооронд нь эрчилж томсон бүдүүн татлага)

CANARY

ДАЛАЙН БЯЛЗУУХАЙ

(Serinus болон Crithagra төрөлд багтах, үр жимсээр хооллодог, шар ногоон өдтэй дууч шувуухай)

CALCIUM

ШОХОР

(мөнгөлөг саарал өнгөтэй, зөөлөн, урвалж чанар өндөртэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

CALORIMETER

ИЛЧГЭНҮҮР

(хувилахуйн урвал, бодисын төлөв эсвэл хэлбэр өөрчлөгдөх үеийн дулааны үзүүлэлтүүдийг хэмжих багаж)

CALORIE

НИЛЧ

(дулааны эрчим хүчийг хэмжих нэгж)

CADRE

БҮРДҮҮР

(цэргийн байнгын боловсон хүчин)

CADMIUM

ЦАР

(цэнхэрдүү саарал өнгөтэй, зөөлөн, хортой, зэвэрдэггүй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

CADET

СОНСОГЧ

(цэргийн эсвэл цагдаагийн сургуулийн залуу суралцагч)

CAUCASIAN

МӨЛСГӨН

(цагаан арьстныг заасан)

CABRIOLET

БӨБӨГ

(дээд талыг нь задгайлж болох хөнгөн тэрэг)

CARBURATION

НҮҮРСТӨРӨГЧЖҮҮЛЭЛТ

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрт агаарыг шингэн нүүрсустөрөгчийн дуслуудтай хольж шатахуун үүсгэх үйл явц)

CAPITALIST

ХӨРӨНГӨТӨН

(мөнгө хөрөнгийг ашиглагч эсвэл өмчлөгч хүн)

CALORIC

ИЛЧЛЭГ

(илч бүхий)

CAPTAIN

АХМАД

(худалдааны эсвэл зорчигч тээврийн усан онгоцны удирдагч)

COLLOID

САЛИАС

(өөр бодисын дотор нүдэнд харагдахгүйгээр тархан байрласан бодис)

COLLECTION

ЦУГЛУУЛГА

(тодорхой зорилгоор хоорондоо холбогдсон бүлэг зүйлс)

COLLECTIVE

ХАМТРАА

(нийтлэг сонирхол, үйл ажиллагаагаар нэгдсэн хүмүүс)

COLLEAGUE

ХАМТРАГЧ

(мэргэжлийн ажил эсвэл ажил хэрэг цуг хийгч)

COLLEGIUM

ЗӨВЛӨЛ

(албан тушаалтнуудын ажил хэргийн бүлэг)

COWBOY

ҮХЭРЧ

(Умард Америкийн баруун хэсэгт морь унаж үхэр хариулах хүн)

COBRA

НАЖ

(өдөөхөд хүзүүгээ дэлгэн өндийж ирдэг хорт могойн ерөнхий нэр)

CLIP

ТАЙРАГ

(дуу, дүрс зэргийн богино хэмжээтэй бичлэг)

CLIENT

ТҮНШ

(өмгөөлөгч, бүтэлдээч, сэтгэл судлаач зэрэг мэргэжлийн хүмүүсийн үйлчлүүлэгч)

CLASSICISM

СОНГОЛГО

(сонгодог хэв маяг, сонгодог боловсрол зэргийг баримтлах нь)

CLASSIC

СОНГОДОГЧ

(сонгодог загварыг дагагч)

CAESAREAN

ЗҮСЭГ

(жирэмсэн эхийн хэвлий ба умайн ханыг нээн онгойлгож хүүхдийг гарган авах мэс засал)

CERAMIC

ШАВХАН

(халааж хатууруулсан вааран эдлэлийг заасан)

CLAYDITE

ШАВХАГ

(бага хэмд шавар шатааж хийсэн хайрга мэт бөмбөгөр зуувандуу хэлбэртэй, сүвэрхэг, хөнгөн жинтэй бүтээцийн эдлэхүүн)

CENTAUR

БУХЛААЧ

(морины хүзүү ба толгойн оронд хүний цээжин биеийг залгасан байдлаар дүрслэгдэх үлгэр домгийн амьтан)

CERAMICS

ШАВХ

(хэвд оруулаад халааж хатууруулсан шавар эдлэл)

CAMBRIAN

НУТАГЧ

(Эрт Төрмөлийн Эриний эхний галав)

CAMP

ХҮРЭЭ

(амралт зугаалгын зориулалтаар сайтар тохижуулсан барилга байгууламж)

CURIUM

ХЭВИЙ

(мөнгөлөг өнгөтэй, хатуу, нягт өндөртэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлдэг, цацраг идэвхт хувилахуйн махбодь)

CURIE

ЗАДАЙ

(цацраг идэвхт бодисын цөмийн задралын хэр хэмжээг илтгэх нэгж, нэг шигийн хугацаанд 37 тэрбум эгэл бөөм цацрах хурдтай тэнцүү)

CRISIS

ХЯМРАЛ

(цаашид орших эсэхийг шийдэх аюултай эсвэл төвөгтэй байдал)

CUBIC METRE

ШОО ХЭР

(нэг хэр урттай тал бүхий дөрвөлжингийн эзлэхүүн)

CRYSTAL

ТАЛСТ

(бүрэлдүүлбэрүүд нь дүрсэгийн зөв хэлбэртэй олон талт үүсгэж байрласан дотоод бүтэцтэй хатуу бодис)

CRIMINOLOGY

ГЭМНЭЭ

(гэмт хэргийн шалтгаан, мөн чанар, цар хүрээ, мөн түүнтэй тэмцэх, хэрхэн урьдчилан сэргийлэхийг судлах шинжлэх ухаан)

CREDITOR

АГСАГЧ

(бусдад ихэвчлэн хүүтэй мөнгө зээлдүүлэх улс, байгууллага, хүн гэх мэт)

CREDIT

АГСАН

(бусдаас хүлээн авсан голчлон мөнгөн төлбөр)

CRANE OPERATOR

ТЭНЖҮҮРЧ

(өргөгч эсвэл өргөгч цамхаг ажиллуулах хүн)

CAFFEINE

БОРГОЛЖ

(цай, боргол зэрэгт агуулагдах мэдрэлийн тогтолцоог сэргээх үйлчлэлтэй бодис)

COSMOPOLITANISM

ДЭЛХЭХҮЙ

(хүмүүс угсаа гарлаасаа үл хамааран ёс суртахууны хувьд дэлхий нийтээрээ нэгдмэл байх ёстой гэсэн үзэл баримтлал)

COSINE

ХЭНХЭС

(тэгш өнцөгт гурвалжны хурц өнцөг үүсгэж байгаа талыг тэгш өнцгийн эсрэг талд харьцуулсан үйлдэг)

CORRECTOR

ЗӨВТГӨГЧ

(хэвлэхийн өмнө үг үсгийн алдааг олж залруулах үүрэгтэй хүн)

COPY

ХУУЛБАР

(өөр нэг зүйлийг дууриалган хийсэн нь)

CONCEPTION

УХАЛ

(ойлгох эсвэл төсөөлөх үйлийн үр дүн)

CONCENTRATION

ТУНЖРАЛ

(уусмал доторх уусагч бодисын хэр хэмжээ)

CONTROL

ХЯНАЛТ

(аливааг шалгах, хязгаарлах, удирдах, зааварлах үйлүүдийн цогц)

CONTRABAND

СӨРГӨЦӨГ

(хориотой барааг гаалийн татвар төлөхгүйгээр хилээр нэвтрүүлэх нь)

CONTACT

ХАРЬЦАА

(уулзах, холбогдох, хэл авалцах байдал)

CONSTRUCTOR

ЗОХИОН БҮТЭЭГЧ

(аливаа зүйлийн бүтээцийн загвар шийдлийг сэдэгч)

CONSERVATION

ХАРИГЛАА

(оршин буй нөхцөл байдлыг хэвээр хадгалах үйл)

CONSERVATOIRE

АРАМЖ

(хөгжим, бүжиг, жүжиг зэрэг урлагийн дээд боловсрол олгох сургууль)

CONDENSATION

ӨСГӨРӨЛТ

(хий эсвэл уурын шингэн төлөвт шилжих үйл явц)

CONDENSER

ӨСГӨРӨГ

(дамжуулагчид ба тусгаарлагчаас тогтох цахилгаан цэнэг хураагуур)

CONVEYOR

ЦУВУУР

(эд анги, бүтээгдэхүүн зэргийг үйлдвэрт тасралтгүй зөөвөрлөн дамжуулах хөдөлгөөнт тасам)

COMPRESSOR

ШАХАР

(агаар, хий зэргийн даралтыг нэмэгдүүлэх төхөөрөмж)

COMPRESS

ЖИН

(үрэвсэл намдаах, цус тогтоох гэх мэт зорилгоор биеийн аль нэг хэсэгт тавих хөвөн, самбай, бөс зэрэг)

COMPASS

ЛУУЖИН

(умард соронзон туйл ба түүгээр баримжаалсан зүг чигийн хэмийг заах хэрэгсэл)

COMPACT

НЯГТ

(зай завсар багатайгаар ойртон нийлснийг заасан)

COMMUTATOR

ОНДООЛОГЧ

(цахилгаан хөдөлгүүр эсвэл үүсгүүрийн доторх гүйдлийн чигийг өөрчлөх хөдөлгөөнт хэсэг)

COMMUNIST

ЭВ ХАМТАЧ

(эв хамт ёсыг баримтлагч эсвэл эв хамт намын гишүүн)

COMMUNICATION

ХАРИЛЦАА

(хүмүүсийн хоорондын хэл ул авалцах үйлдэл)

COMMUNISM

ЭВ ХАМТ

(бүх хөрөнгийг хүмүүс дундаа эзэмшин чадахынхаа хэрээр хийж хэрэгцээнийхээ хэрээр авах нийгмийг дэмжсэн улс төрийн онол)

COMMUNE

НИЙ

(төрөл садангийн хамааралгүй ч улс төрийн шалтгаанаар хамтдаа амьдарч, аливааг дундаа хэрэглэх бүлэг хүмүүс)

COMINTERN

УЛС ХАМТ

(1919 онд үүссэн олон улсын эв хамтын байгууллага)

COMBINATION

ХАВСАРГА

(нэг биш тоотой зүйлс хамт байгаа нь)

COMMAND

ТУШААЛ

(удирдлагаас өгсөн албан зааварчилгаа)

CRIMINALIST

ЗЭМТГЭЭЧ

(гэмт хэргийг илрүүлэхэд туслахын зэрэгцээ шүүн таслах үйл ажиллагаанд зориулж баримтжуулах хавсарга шинжлэх ухааны мэргэжилтэн)

CRIMINOLOGIST

ГЭМНЭЭЧ

(гэмт хэргийн шалтгаан, мөн чанар, цар хүрээ, мөн түүнтэй тэмцэх, хэрхэн урьдчилан сэргийлэхийг судлагч)

COPY

ХУУЛБАРЛАХ

(эхээс хувийг буулган хэвлэх, бичих, зурах гэх мэт)

CAMP

ЗУСЛАН

(амралт зугаалгын зориулалттай түр хугацаагаар байрлах барилга байгууламж)

CROWBAR

ЦАРИЛ

(газар ухах, чулуу онгилох, юм хөших үзүүр бүхий цул ган туйв)

CUBE

ШООЛОХ

(хааш хаашаагаа нэг хэр байх эзлэхүүний нэгжээр хэмжих)

CHAMPAGNE

ОРГИЛУУН ДАРС

(нэг төрлийн хийжүүлсэн цагаан дарс)

COFFEE SHOP

БОРГОЛЖИН

(боргол болон бусад халуун ундаа, мөн зууш зэргээр үйлчлэх газар)

CRANK HANDLE

МУШГИУР

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийг гараар эргүүлж асаах тахир төмөр)

CURLING

ГАЛЖИР

(мөсөн талбайд чулууг шүүрийн тусламжтайгаар өмнөх замынх нь эсэргүүцлийг өөрчлөн даялуулан гулсуулж тодорхой цэгт аваачин оноо авч өрсөлдөх багийн наадал)

CROSS-COUNTRY SKIING

ААРАГЛАА ЦАНА

(цана ба таяг ашиглан цасан бүрхүүлтэй газар нутгийг туулж аялах наадал)

COUPON

ТАСЛАГА

(бараа, үйлчилгээ зэргийг авах эзэмшигчийн эрхийг хянаж баталгаажуулах бичиг)

CORRECTION PEN

ЗУРААЛАГЧ

(бичгийн алдааг цаастай нь адил өнгөтэй шингэн дээгүүр нь түрхэж далдлах зориулалттай үзэг)

COSMETIC

ЭНГЭСЭГ

(ялангуяа нүүрэнд зориулсан гоо сайхны бэлдмэл)

CARDBOARD

ТУУЦААС

(хайрцаг, жийрэг гэх мэтэд хэрэглэх олон үеэр хооронд нь нааж зузаалсан цаас)

CONSERVATIVE

ЯГШМАЛ

(өөрчлөлт шинэчлэлд тааламжгүй ханддаг, байгаагаа хэвээр хадгалахыг хүсдэгийг заасан)

CARIES

ШОРХОЙ

(шүдний титэм ба ёзоорын бараг бүх хэсгүүд сүүний хүчил ялгаруулдаг Streptococcus mutans болон Lactobacillus зэрэг нянгуудын оролцоотойгоор аажмаар идэгдэж устдаг өвчин)

CREAM

ЦИЙВ

(ус ба тосыг тодорхой харьцаагаар нийлүүлж хагас шингэн цийдмэг үүсгэн арьс эсвэл салст бүрхүүлд түрхэх гоо сайхны, эмчилгээний зэрэг бүтээгдэхүүн)

CRANE

ТЭНЖҮҮР

(хүнд зүйлийг агаарт дүүжлэн өргөж шилжүүлэх төхөөрөмж)

CAPSULE

БҮРЭЭС

(дотроо тун эмтэй царцмаг бүрхүүл)

COACHWORK

АРАГ

(хөдлүүр эсвэл галт тэрэгний зүтгүүр ба чирүүлийн гадуурх хэсгийг бүтээх төмөрлөг бүрхүүл)

CARBURETTOR

НҮҮРСТӨРӨГЧЖҮҮЛЭГЧ

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрт агаарыг шингэн нүүрстөрөгчийн түлшээр цэнэглэх төхөөрөмж)

CURSOR

ГҮЙЛГҮҮР

(дэлгэцийн тодорхой байрлалд аваачих хөдөлгөөнт илтгүүр)

COMPANY

СУМАН

(ахлах дэслэгч, ахмад эсвэл хошуучаар удирдуулсан 2-8 салаа буюу 70-250 хүнтэй явган цэргийн бүрэлдэхүүн)

CATALOGUE

ХЭЛХЭЭС

(номын сангийн номууд, зарах бараа гэх мэтийн нэрсийг ихэвчлэн цагаан толгойн үсгийн дэс дарааллаар эсвэл тодорхой ангилал зүйгээр нэг бүрийг нь товч тайлбартайгаар жагсаасан нь)

CORRIDOR

ХОНГИЛ

(барилга болон байрны гадна хаалганаас өрөөнүүдийн хаалга хүртэлх дамжих хэсэг)

CRIMINALISTICS

ЗЭМТГЭЭ

(гэмт хэргийг илрүүлэхэд туслан шүүн таслах үйл ажиллагаанд зориулж баримтжуулах хавсарга шинжлэх ухаан)

CODE

ТОМЬЁОЛБОР

(өөр зүйлийг товчлох, нууцлах зэрэг зорилгоор хэрэглэх үг, үсэг, тоо, дүрс гэх мэтийн тогтолцоо)

CALLIGRAPHY

УРАН БИЧЛЭГ

(үзэмжтэй сайхнаар бичих урлаг)

COMMISSION

ХОРОО

(засгийн газраас даалгасан тодорхой үйл ажиллагааг гүйцэтгэх бүлэг хүмүүс)

CUBIC

ШОО

(урт, өргөн, өндөр нь тэнцүү биетийн эзлэхүүнийг хэмжих нэгжийг заасан)

CROSS-COUNTRY

ААРАГЛАА

(бартаа саадтай хөдөө хээр газрын зам дагаагүй уралдаан)

COVER CHARGE

СҮЙ

(зоогийн газар, шөнийн хүйлэн зэрэгт хүний тоогоор оноох нэмэлт төлбөр)

CYLINDER

БОРТГОЛЖ

(дугуй хөндлөн огтлол нь уртынхаа дагууд өөрчлөгдөхгүй цул эсвэл хөндий биет)

COMPARTMENT

ТАСАЛГАА

(галт тэрэгний чирүүл, түрийвч, цүнх зэргийн доторх зааглаж хаасан жижиг орон зай)

CAREER

ЗАМНАЛ

(ажил мэргэжлийн амьдралдаа ахиж дэвших нь)

CARDIGAN

НЭЛДИЙ

(урт ханцуйтай, урдаа товчтой сүлжмэл хүрэм)

CHEMISTRY

ХУВИЛАХУЙ

(бүрэлдүүлбэрүүд ба тэдгээрийн нэгдлүүдийн шинж чанар, хоорондын урвалыг судлах шинжлэх ухаан)

CONDUCTOR

ТАТАРЬЧ

(нийтрэг зэрэгт зорчигчдоос мөнгө цуглуулж авах хүн)

COAT

ЦУВЦАА

(урт ханцуйтай, ташаанаас доош урттай гадуур хувцас)

COMPUTER VIRUS

ТООЦООЛУУРЫН ЯН

(тооцоолуурын хөтөлбөрт нуугдаж үйл ажиллагааг нь сарниулах томьёолбор)

CHASSIS

АРАЛ

(хөдлүүр, тэрэг зэргийн тулгуур бүтэц)

CAPITAL

ХӨРӨНГӨ

(ашиг олох үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай мөнгө болон бусад эд зүйлс)

COURSE

ДАМЖАА

(тодорхой сэдвээр заах цуврал хичээлүүд болон бусад сургалтын үйл ажиллагаа)

CHLORAMINE

НОГШИН

(шүвтрийн устөрөгчүүд ногосоор солигдсон хувилахуйн бүлэг нэгдлүүд)

CHLORINE

НОГОС

(шар өнгөтэй, хортой, хий төлөвтэй хувилахуйн махбодь, халдваргүйжүүлэгч болон цайруулагч болгон хэрэглэнэ)

CHLOROPHYLL

НОГООВЧ

(гэрлийг шингээн нүүрсус нийлэгжүүлэх үүрэгтэй ургамлын нөсөө)

CHLOROFORM

НОГШОР

(өнгөгүй, дэгдэмхий, анхилуун үнэртэй шингэн, уусгагч ба мэдээгүйжүүлэгч болгон хэрэглэнэ)

CHRIST

ТОСТОН

(зовлонгоос гэтэлгэгчийн цол)

CHROMIUM

ӨНГӨС

(хатуу боловч хүүрэг, гялалзсан цагаан саарал өнгөтэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

CHRONOMETER

ХУГАЦААЛУУР

(хөдөлгөөн, орчны дулаан, чийгшил зэргээс үл хамааран цагийг алдалгүй заах багаж)

CAESIUM

ЦЭНХ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, маш зөөлөн, тасалгааны хэмд шингэн төлөвтэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлдэг хувилахуйн махбодь)

CYANOGEN

ХӨХҮЙ

(маш хортой, өнгөгүй, шатамхай, бүйлсийн эхүүн үнэртэй хий)

CYANIDE

ХӨХҮЙДЭС

(гурвалсан холбоот нүүрстөрөгч ба амилага орсон язгуур бүхий хувилахуйн дурын нэгдэл)

CYCLONE

ЭГЭГ

(гадарга дээрх даралт багатай хэсэгт хуйларч очих агаарын урсгалуудын тогтолцоо)

CISTERN

ТОРХ

(их хэмжээний шингэн агуулах сав)

CYTOGENETICS

УГСААЛАХУЙ

(эсийн бөөмийн удамшлын мэдээлэл агуулсан бүтцүүдийг судалдаг шинжлэх ухаан)

CYTOPLASM

ЭСИЙН СИЙВЭН

(эсийн бүрхүүлээр хүрээлүүлж бөөмөөс бусдыг нь агуулсан дотоод орчин)

CONNECTING ROD

СЭЖЛҮҮР

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн бүлүүрээс тахир голд түлхэлтийг дамжуулах үүрэгтэй холбох хэсэг)

CHEVIOT

ГӨРӨГ

(цагаан толгойтой, том биетэй, өтгөн бөгөөд тачир ноостой нэгэн үүлдрийн хонины ноос эсвэл ноосон даавуу)

CHEVRETTE

САЙРАГ

(хонины арьсыг боловсруулж гаргасан савхи)

CHIEF

ИВГЭЭ

(нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагааныхаа хүрээнд хэрэгцээтэйд нь тусламж үзүүлэх байгууллага)

CHIMPANZEE

ХҮН МИЧ

(хүнтэй төстэй, сүүлгүй, хоёр хөл бүхий Pan troglodytes бa Pan paniscus гэсэн хоёр зүйлийн бичны аль нэг)

CRAYON

ЖАНЗ

(газрын тосны лаваар хийсэн өнгийн харандаа)

CYBERNETICS

ЗАЛУУР ЗҮЙ

(тоног төхөөрөмж болон амьд зүйлсийн харилцаа ба эзээгүй хяналтын тогтолцооны шинжлэх ухаан)

CRANBERRY

ЦАНГИС

(Vaccinium төрөлд багтах мөнх ногоон бут эсвэл түүний улаан хүрэн өнгөтэй жимс)

CONVENTION

ТУНХАГ

(тодорхой нэг асуудлаарх улс хоорондын тохиролцоо)

CONTRACT

ГЭРЭЭ

(хоёр ба түүнээс дээш тооны талууд хоорондоо байгуулах амаар тохирсон эсвэл бичгээр баталгаажуулсан хуулиар зохицуулагдах хэлэлцээр)

CONTAINER

ЧИНГЭЛЭГ

(зөөх болон шилжүүлэхэд хялбар байхаар хийгдсэн, дотор нь бараа тээвэрлэх зориулалттай, үүд хаалга ба цоож цуурга бүхий жишиг хэмжээтэй ган хайрцаг)

CONTACT LENS

ХҮРШИЛ

(харааны согог засах, гоёлын гэх мэт зорилгоор нүдний алим дээр тавих нимгэн мэшил)

CONSTRUCTION

БҮТЭЭЦ

(хооронд нь нийлүүлж угсарсан, бүтээсэн, барьсан зүйл)

CONSORTIUM

ТҮНШЛЭЛ

(хэд хэдэн хамжааны ажил хэргийн нэгдэл)

COMPLEX

ЦОГЦ

(өөр хоорондоо хамаарал бүхий хэсгүүдээс тогтсон болохыг заасан)

CONCESSION

ШИЛЖВЭР

(орон нутгийн засаг захиргаа эсвэл засгийн газрын зөвшөөрлөөр газар болон бусад хөрөнгийг тодорхой зорилгоор ашиглах эрх)

COMPANY

ХАМЖАА

(ашиг олох зорилгоор ажил хэрэг хийх байгууллага)

COFFEE

БОРГОЛ

(Coffea төрөлд багтах халуун орны хэд хэдэн модны үрийг хайрч тээрэмдээд усаар найруулсан ундаа)

COEFFICIENT

ИЛТГЭЛЦҮҮР

(бодис зүйн шинж чанарын хүчин зүйлийг илтгэх үржүүлэгч)

COCOA

БОРХ

(Theobroma cacao гэх мөнх ногоон модны үрээс гаргасан бор өнгөтэй нунтаг)

COCKTAIL

ХОЛИМ

(олон төрлийн архи, жимсний шүүс, мөс зэргийг хольж хийсэн согтууруулах голдуу ундаа)

CHRISTIAN

ЗАГАЛМАЙТАН

(тостны шашны сүсэгтэн)

CHEETAH

ҮЧИМБЭР

(Acinonyx jubatus: толбот арьстай, муурын овогт багтах хуурай газрын хамгийн хурдан амьтан)

CHAT

ХӨӨРӨӨ

(хэнд ч ойлгомжтой, элдэв дүрэм журамд баригдаагүй энгийн яриа)

CHAT

ХӨӨРӨЛДӨХ

(хэнд ч ойлгомжтойгоор элдэв дүрэм журамд баригдахгүй энгийнээр ярих)

CHANCELLOR

ТҮШЭЭ

(төр улсын эсвэл хууль цаазын алба хаагч тушаалтан)

CERTIFICATE

ГЭРЧИЛГЭЭ

(төрөлт, гэрлэлт, сурлагын түвшин, өмчлөл зэргийг гэрчлэх албан ёсны бичиг баримт)

CEMENT

ГАХИУР

(элс, хайрга, тоосго зэргийг хооронд нь барьцалдуулан хатуурах болсон шохой, царууц, төмөрлөгийн ислүүдийн холимог)

CELLULOID

ЭСЖҮҮ

(гэрэл нэвтрүүлэх чадвар бүхий шатамхай хуванцар байдалтай хувилахуйн бүлэг нэгдлүүд)

CELERY

ЦООХОР МАЙЛЗ

(Apium graveolens: шүхэр хэлбэрийн цагаан цэцэгтэй, багцалж ургасан ногоон өнгийн шүүслэг навч, иш бүхий хүнсний ногоо)

CD (COMPACT DISC)

НЗ (НЯГТ ЗЭЭРЭНХИЙ)

(мэдээлэл, дуу хөгжим, дүрс бичлэг гэх мэтийг тоон хэлбэрээр хадгалж өсгөг туяаны тусламжтайгаар унших голдоо нүхтэй дугуй)

CASSETTE

ХУУРЦАГ

(дамарт ороосон соронзон тууз, гэрэл зургийн хальс зэргийг агуулсан гэр)

CARGO

АЧАА

(нисэх онгоц, хөлөг онгоц, галт тэрэг, хөдлүүр зэргээр тээвэрлэх бараа бүтээгдэхүүн)

CARD

ГЭРЭГ

(төлбөр хийх, утсаар ярих, урамшуулал бодуулахад ашиглах цахим мэдээлэл бүхий түүрхий суулгасан тэгш өнцөгт хэлбэртэй нимгэн хуванцар, цаас гэх мэт)

CARCASS

АРАГ

(барилга, хөлөг онгоц зэргийн тулгуур бүтэц)

CAMPUS

ХОТХОН

(их эсвэл дээд сургуулийн эзэмшил газар, дээр нь босгосон барилга байгууламж)

CALCULATOR

БОДУУР

(тооны үйлдлүүд хийх жижиг хэмжээтэй цахим хэрэгсэл)

CAFÉ

ЦАЙНЫ ГАЗАР

(цай, боргол, ойр зуурын хоолоор үйлчлэх газар)

CADASTRE

ГАЗРЫН БҮРТГЭЛ

(газар ба үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөгч, байрлал, хэмжээ, үнэ зэргийг багтаасан дэлгэрэнгүй мэдээлэл)

CAB

БҮХЭЭГ

(ачааны тэрэг, галт тэрэг, өргөгч зэргийн жолоочийн хэсэг)

COLLEGE

ДЭЭД СУРГУУЛЬ

(дундын дараагийн түвшний боловсрол, мэргэжил олгох сургууль)

CONGRESS

ХУРАЛДААН

(асуудал хэлэлцэхээр цугласан төлөөлөгчдийн албан ёсны уулзалт)

CORPORATE GROUP

БҮЛЭГЛЭЭ

(нэгдсэн удирдлагатай толгой ба охин хамжаануудын нэгдэл)

CLAMP

ХАВЧУУР

(юм тогтоох, холбох, чангаах зэрэг зориулалттай хавчих хэрэгсэл)

D

DOWNPOUR

ААДАР

(ихэвчлэн гэнэт эхлэх усархаг бороо)

DRIVE

ДЭЛБЭГЧ

(аливааг хөдөлгөөнд оруулагч)

DUE DILIGENCE

МАГАДАЛГАА

(худалдаж авахын өмнө хөрөнгө санхүү, ирээдүйн үнэ цэнэ зэргийг нь нэгд нэгэнгүй нягталж шалгах үйл явц)

DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA)

БӨӨМИЙН ХҮЧИЛТӨРӨГЧГҮЙ ИЧ ХҮЧИЛ (БХИХ)

(удамшлын мэдээлэл зөөвөрлөн өөрийгөө хувилах чадвартай бөөмийн хүчил)

DOWEL

ЖУУЧИН

(тавилга зэргийн задрах хэсгүүдийг хооронд нь холбох бортголж хэлбэрийн мод, хуванцар, төмөрлөг гэх мэт)

DUE DATE

АНГИДАХ ОГНОО

(төлбөр төлөх эсвэл хүүхэд төрүүлэх он сар өдөр)

DRONE

ДҮНГЭРЭГ

(зайнаас эсвэл тооцоолуураар удирдах нисдэг биет)

DROLLERY

АЛИАЛАЛ

(санаанд оромгүй эсвэл этгээд хошигнол)

DISC JOCKEY (DJ)

ЗЭЭРЭНХИЙ УНААЧ

(дэлээ хөгжмийн бичлэг тоглуулдаг хүн)

DISCRIMINATORY

ЯЛГАВАРТАЙ

(хэн нэгэнтэй бусдаас нь доорд үзэж, шударга бусаар харьцахыг заасан)

DISTRESS

ЭНСЛЭЭХ

(нэг нэгнийг ихээр зовниулах эсвэл аз жаргалгүй болгох)

DATA

ӨГӨГДӨЛ

(тооцоолуурт хадгалсан мэдээлэл)

DEBENTURE

ӨРИЙН БИЧИГ

(хамжааны хөрөнгийг барьцаалсан, тогтмол хүүтэй, урт хугацааны хөрөнгө оруулалт)

DEGENERACY

БУЛАЙ

(дийлэнх хүмүүс хүлээн зөвшөөрөхгүй хамгийн доод түвшний ёс суртахуунгүй байдал)

DEGENERATE

ЗЭХИЙХ

(чанаргүй, сул дорой болох зэргээр муудах)

DAY

ӨДӨР

(нар мандахаас шингэх хүртэлх хугацаа)

DOWN

ДООШОО

(доор байрлалд эсвэл тийш чиглэхийг заасан)

DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)

ТХЗ (ТООН ХӨРВӨӨ ЗЭЭРЭНХИЙ)

(гэрэл зураг, дүрс бичлэг, яралд зэрэг цахим мэдээлэл хадгалах, үзэх зориулалттай зээрэнхий)

DISCO

ЗЭЭРГЭЭ

(зориулалтын тоног төхөөрөмжтэй газар дэлээ хөгжмийн аянд бүжиглэх цугларалт)

DOCTORAL STUDENT

ЗҮЙЧЛЭЭЧ

(зүйчийн зэрэг горилогч)

DIESEL MECHANIC

ШУРЧ

(бортголж доторх шахсан агаар түлшийг ноцоон ажиллах дотоод шаталтын хөдөлгүүрийг ажиллуулдаг, засдаг хүн)

DIAMETER

ГОЛЧ

(тойрог эсвэл бөмбөлгийн төвийг дайруулж татсан шулуун шугам)

DEBILE

МОНШИН

(Оюуны Илтгэлцүүр (ОЙ) нь 50–69 хооронд хэлбэлзэх оюуны хомсдлын хөнгөн хэлбэр)

DISSERTATION

БОДРУУЛ

(зэрэг эсвэл гэрчлээ олгох дамжааг дүүргэхэд бичиж өгөх тодорхой сэдэвт тулгуурласан эрдмийн бүтээл)

DIAMOND

ОЧИР ЭРДЭНЭ

(цэвэр нүүрстөрөгчийн талстуудаас тогтсон бүтэцтэй үнэт чулуу, байгаль дээрх хамгийн хатуу бодис)

DIVERSITY

ЭСБУС

(аливаа зүйлийн олон янз эсвэл талт байдал)

DONOR

ӨГЛӨГЛӨГЧ

(аливааг хэрэгцээтэйд нь сайн дураараа өгөх хүн)

DIPLOMAT

НАЙРАМЧ

(нэг улсыг нөгөөд төлөөлөх албан тушаалтан)

DEPOT

ТҮШИЦ

(аливааг хадгалж хураах газар)

DEPOT

ТҮШИЦ

(нийтийн тэрэг, галт тэрэг, ачааны тэрэг зэргийг тавих, засварлахад зориулагдсан барилга)

DRESSING GOWN

ДАВХАЦ

(унтлагын хувцасны гадуур, амарч байгаа болон дутуу хувцасласан үед давхарлаж өмсөх ханцуйтай, урд талдаа задгай, голчлон ижил бөсөөр хийсэн гэрийн бүстэй хувцас)

DRILL

ДААЛИМБА

(хөвөн эсвэл маалинга зэргийн бүдүүн утсаар ташуу нэхсэн бөс даавуу)

DESIGN

ЗАГВАР ШИЙДЭЛ

(аливаа зүйлийг шинээр бүтээхийн өмнө урьдчилж гаргах зураг, загвар, томьёолол гэх мэт)

DOME

БҮНХЭР

(дугуй, зууван эсвэл олон талт суурьтай бөмбөгөр дээвэр, орой гэх мэт)

DOWNPOUR

ААДАР

(түр зуурын усархаг ширүүн бороо)

DAD

ААВ

(хүүхэд эцгээ дуудах үг)

DIGITIZE

БЯНТЛАХ

(тооцоолуурт боловсруулах зорилгоор мэдээллийг тоон хэлбэрт оруулах)

DEVICE

ХЭРЭГСЭЛ

(тодорхой зорилгоор бүтээсэн эсвэл хуучныг тохируулж өөрчилсөн голдуу оньст төхөөрөмж)

DYE

ӨНГӨШРҮҮЛЭХ

(нэвчүүлэх замаар аливаа зүйлийн өнгийг өөрчлөх)

DRESSMAKER

ДААШИНЗ ХИЙГЧ

(эмэгтэйчүүдийн цамц, даашинз зэрэг хувцсыг хүнд нь тааруулж хийх мэргэжилтэй хүн)

DICTATOR

ДАРАНГУЙЛАГЧ

(ихэвчлэн хууль бусаар олж авсан хязгааргүй эрх мэдэлтэй удирдагч)

DYE

ӨНГӨШ

(аливаа зүйлийн өнгийг нэвчиж холбогдох замаар өөрчлөх будагч бодис)

DECORATION

ЧИМЭГЛЭЛ

(аливааг гоё сайхан болгох үйл, урлаг, юм гэх мэт)

DECOR

ЧИМЭЛ

(өрөө, тайз зэргийн зураг, тавилга, гоёл гэх мэт)

DECOUPAGE

ХЯРГАНАА

(өнгийн цаасыг хайчилж цавуудан наах замаар аливааг чимэглэх урлаг)

DOGMATIZE

НӨРӨХ

(өөрийн үзэл бодлыг тайлбаргүйгээр тулган хүлээлгэхээр зүтгэх)

DEGENERATION

ЗЭХИЙЛТ

(хэвийн, хэрэгтэй эсвэл жинхэнэ чанараа алдах үйл явц)

DIRK

ЧИЧЛҮҮР

(хурц үзүүртэй, ердийн хутганаас урт, хатгаж сүлбэх хүйтэн мэс)

DIPLOMACY

НАЙРАМ

(улс хоорондын харилцааг авч явах ажил)

DERIVATIVE

УЛАМЖЛАЛ

(хувьсах хэмжигдэхүүний өөрчлөлтийн зэргийг заах тоо)

DUMB-BELL

ТУУХУУ

(биеийн тамирын болон булчин хөгжүүлэх дасгалд хэрэглэх хоёр үзүүртээ хүндрүүлэгч бүхий цул төмөр)

DONOR

ХАНДИВЛАГЧ

(бусдад мөнгө болон бусад зүйлсээ сайн дураараа өгөх хүн)

DOCTORAL STUDIES

ЗҮЙЧЛЭЭ

(зүйчийн зэрэг авахаар судалгаа хийж мэргэжлээ дээшлүүлэх дээд боловсролын хэлбэр)

DILL

НОГООН ГОНЬД

(Anethum graveolens: шүхэртний овогт багтах цайвар шар цэцэгтэй, утас мэт нарийн зөөлөн навч ба анхилуун үнэртэй үрийг нь хүнсэнд хэрэглэх нэг наст өвслөг ургамал)

DISTRIBUTOR

ТАСЛАН ХУВААРИЛАГЧ

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн очлууруудад цахилгаан гүйдлийг ээлжилж өгөх төхөөрөмж)

DINGO

БУЙЛАГ

(Canis lupus dingo: Зүүн Өмнөд Доронгоос гаралтай тэжээж анд сургах зэрлэг нохой)

DICTAPHONE

ДУУДУУР

(дуудаж хэлснийг бичээд дараа нь сонсгох төхөөрөг)

DICTATORSHIP

ДАРАНГУЙЛАЛ

(бүх хүрээний туйлын эрх мэдэл)

DIESEL

ШУР

(бортголж доторх шахсан агаар түлшийг ноцоон ажиллах дотоод шаталтын хөдөлгүүр)

DESIGNER

ЗАГВАР ШИЙДЭЛЧ

(бүтээцийн төрх, шийдлийг гаргах хүн)

DIVISION

ХУВААС

(зэвсэгт хүчний 10,000–30,000 цэрэг бүхий бие даан ажиллагаа явуулах чадвартай хамгийн жижиг бүтэц)

DIATHESIS

ЯЛДАР

(эмгэг үүсэхийг нөхцөлдүүлэх биеийн эсвэл оюуны бүрэлдэл)

DIAPOSITIVE

ЭЕРГҮҮ

(дүрсийн цайвар ба бараан хэсгүүдийг байгаагаар нь харуулах гэрэл зургийн хальс)

DIAPASON

ЦАРАА

(доод ба дээд гэх мэтийн хязгааруудын хоорондох хэр хэмжээ)

DIALECTICS

НАРЦААН

(ялгаатай үзэл бодол бүхий талууд тухайн асуудлыг зохистойгоор хэлэлцэж дундын үнэнд хүрэх арга)

DETAIL

САЖИГ

(аливааг бүрдүүлэх тусгаар хэсэг)

DESSERT

АМТТАН

(хоолны дараа идэх бялуу, зайрмаг, жимс зэрэг чихэрлэг хүнс)

DEPUTY

ТОХООГДОГЧ

(удиргуулын гишүүнээр сонгогдсон төлөөлөгч)

DELTA

АЦАН

(одны ордын дөрөвдөх тод од)

DEAN

АРАВТАН

(их сургуулийн салбар толгойлох албан тушаалтан)

DEODORANT

НИЛГҮЙР

(биед түрхэх эсвэл агаарт шүрших замаар таагүй үнэр дарах бодис)

DEVONIAN

ГҮНДЭЛ

(Эрт Төрмөлийн Эриний дөрөвдөх галав)

DEBUT

ЭХЛЭЛ

(дуучин, жүжигчин, хөгжимчин хүний тайзан дээр олны өмнө анх удаагаа гарах нь)

DEBIT

ШИРВЭН

(нягтлан бодох бүртгэлд дансны зүүн талд бичигдсэн гүйлгээ)

DRAMATIC THEATRE

ЖҮЖИГЛЭН

(жүжиг найруулж тоглох тайз орд)

DOGMATIST

НӨРӨӨЧ

(өөрийн санааг хөдөлшгүй хэмээн зүтгэх хүн)

DEFAULT

БАЙМЖ

(хэрэглэгч өөрийг шилэхээс өмнө тооцоолуурын хөтөлбөрийн зүгээс урьдчилан санал болгосон сонголт)

DEALER

АРИЛЖААЧ

(хөрөнгийн зах дээр өөрийн мэдлийн хувьцаа, өхцөө зэргийг наймаалцах байгууллага, хүн)

DARTER

АРАМХАЙЧ

(арамхай тоглогч)

DAGGER

ЮЛД

(хурц үзүүртэй, сэлэмнээс богинохон, хоёр талдаа иртэй хатгаж сүлбэх хүйтэн мэс)

DELICATESSEN

ЗООГОЙ

(шууд идэхэд бэлэн хоол, хагас боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүн зэргийг олон сонголттойгоор зарах дэлгүүр)

DOLL

ХҮҮХЭЛДЭЙ

(дийлэнхдээ хүүхдэд тоглоом болгохоор нялх хүүхдийн төрхтэй хийсэн хүний багасгасан дүрс)

DISTRICT

ДҮҮРЭГ

(засаг захиргааны гэх мэт зорилгоор заагласан нутаг дэвсгэр)

DETACHMENT

ЦҮЛЭГ

(тодорхой даалгавар бүхий цэргийн хүч)

DOSAGE

ТУГНАЛ

(эмчилгээний зориулалттай бодис, үйлчлэл зэргийн урьдчилан тогтоосон тун, хэмжээ)

DIPLOMA

ГЭРЧЛЭЭ

(мэдлэг мэргэжил эзэмшсэн болохыг нотлох бичиг)

DISTRIBUTOR

ТҮГЭЭГЧ

(дэлгүүр, жижиглэн худалдаалагч нарыг бараа бүтээгдэхүүнээр хангах дамжуулагч)

DOCTOR

ЗҮЙЧ

(их сургуулийн хамгийн өндөр төвшингийн эрдмийн зэрэгтэй хүн)

DIVAN

БУЙДАН

(бүрээс бүхий зөөлөвчтэй, урт, намхан ор эсвэл суудал)

DEGREE

ХЭМ

(халуун хүйтэн, хатуу зөөлөн гэх мэтийн зэргийг илтгэх хэмжүүрийн нэгж)

DRESS

ДААШИНЗ

(цээжмэг ба банзал нь үргэлж загвартай эмэгтэй хүний хувцас)

DIGIT

БЯНТ

(тоо илэрхийлэх 0 – 9 хүртэлх аль нэг тэмдэг)

DRAMA

ЖҮЖИГ

(тайз эсвэл өргөн нэвтрүүлэгт зориулан жүжиглэх тоглолт)

DIRECTOR

НАЙРУУЛАГЧ

(хөгжим, жүжиг, яралд зэргийг мэргэжлийнхээ дагуу удирдан бүтээлцэх хүн)

DIGITAL

ТООН

(бянтаар илэрхийлсэн мэдээлэл эсвэл дохионд хамааралтайг заасан)

DIAGRAM

БҮДҮҮВЧ

(аливаа зүйл ба түүний хэсгүүдийн ерөнхий дүр төрхийг харуулсан зураг)

DETECTIVE

МӨРДӨГЧ

(гэмт хэргийн мөрөөр орж үйлдэгчийг нь илрүүлэх хүн)

DESKTOP COMPUTER

ШИРЭЭНИЙ ТООЦООЛУУР

(ширээн дээр байрлуулах зориулалттай хувийн тооцоолуур)

DEADLINE

БОЛЗОР

(аливааг хийж дуусгах хугацааны хязгаар)

DARTS

АРАМХАЙ

(булцуу ба өд бүхий жижиг сумыг дугуй хэлбэртэй байд шидэж оноо авах тоглоом)

DOPE

СЭРГЭЭШ

(тамирчид болон уралдааны морь, нохой зэрэгт амжилтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэглэх эм тариа)

DYSENTERY

ЖҮСЭР

(халуурах, хэвлийгээр өвдөх, цус ба салстай олонтоо суулгах зэргээр илрэх бүдүүн гэдэсний халдварын гаралтай үрэвсэлт өвчин)

DINOSAUR

ҮЛЭГ ГҮРВЭЛ

(Дундад Төрмөлийн Эринд амьдарч байгаад мөхсөн дийлэнхдээ аварга том биетэй хэвлээр явагч)

DIAGONAL

СӨӨЛЖ

(олон өнцөгт дүрсийн зэргэлдээ бус өнцгүүдийг холбон татсан шугам)

DIAGNOSIS

ОНОШ

(өвчтөнд илрэх шинж тэмдэг зэргээр эмгэг, түүний хэлбэр, үе шат, хүндрэл, тавиланг таньсан нь)

DEFECT

СЭВ

(аль нэг талаараа дутагдалтай, төгс бус, жишигт хүрэхгүй байдал)

DEMOCRAT

АРДЧИЛАГЧ

(ардчилсан үзлийг баримтлагч хүн)

DOLPHIN

ДАЛАЙН ГАХАЙ

(Delphinidae овогт багтдаг, биеийн хэлбэрээр халимтай төстэй, шувуу мэт хошуутай, махан идэштэй далайн хөхтөн амьтан)

DRESS BOOT

ШАГАЙВЧ

(шагай дөнгөж давсан түрийтэй гутал)

DIODE

ХОЁРОЛ

(цахилгаан гүйдлийг нэг чигт дамжуулах хоёр төгсгөлтэй цахим бүрдүүлбэр)

DIPLOMATIC

НАЙРАЛТ

(улс хооронд төлөөлөгчдөөрөө дамжуулан зөвшилцөхийг заасан)

DISCUS

ЗЭЭРЭНЦЭГ

(наадлын тэмцээнд хэрэглэх төв хэсэгтээ зузаарсан хавтгай дугуй хэлбэртэй, хүнд зээрэнхий)

DISPATCHER

ИЛЭЭГЧ

(харилцаа холбооны хэрэгслээр асуудлыг мэдсэн даруйдаа шуурхай зохицуулах ажилтан)

DIFFERENTIAL

ЯЛИМ

(хувьсагчийн дараалсан утгуудын хоорондын өчүүхэн ялгаа)

DIAPHRAGM

ҮРЭВТҮҮР

(чанга яригчийн өсгөсөн дууны хэлбэлзлийг цацах сарьс)

DOGMA

НӨР

(хэн нэгний тааллаар номлосон үзэл санаа, удирдамж, итгэл үнэмшлийн зарчмууд)

DOGMATISM

НӨРӨӨ

(өөрийн санааг хөдөлшгүй хэмээн зүтгэх хандлага)

DOGMATIC

НӨРҮҮ

(хувийн үзэл бодлоо бусдад тулгахыг заасан)

DOLLAR

ХӨНДИЙС

(зарим улсын мөнгөн тэмдэгт)

DUEL

ИРҮҮЛ

(нэр төрөө сэргээхийн тулд амиа өгөхөд ч бэлэн гэдгээ харуулахыг зорьсон ижил төрлийн зэвсэгтэй хоёр хүний хоорондын тулаан)

E

EVENTUALLY

ААЖИМДАА

(удаан хугацааны дараа, саад бэрхшээлтэй үйл явдлуудын эцэст)

EXCHANGE

ТОЛИГО

(арилжаач, зуучлагч зэрэг хүмүүсийн цугларч ажил хэргээ явуулах газар)

ENDOSYMBIOSIS

ДОТООД ХАМСАЛ

(нэг бие махбодь өөр нэг бие махбодийн дотор харилцан ашигтай хамтарч амьдрах хэлбэр)

EXPERIENCE

ТУРШЛАГА

(аливааг хийх явцад олж авсан мэдлэг, чадвар)

EVENT

ҮЙЛ ЯВДАЛ

(ямар нэг чухал зүйл болсон, тохиолдсон, зохион байгуулагдсан нь)

EVALUATE

ЦЭНЭЛЭХ

(сайтар бодсоны эцэст хэмжээ, үнэ цэнэ, чанар зэргийн талаар дүгнэлт гаргах)

ESTIMATION

БАРАГЦААЛАЛ

(аливаа зүйлийн чанар, өртөг, тоо хэмжээ зэргийн талаарх бодол, хэмжилт, дүгнэлт гэх мэт)

EQUIVALENT

ДҮЙЦ

(өөр нэгтэй өртөг, утга, зориулалт зэрэг нь ижил тэнцүү юм, хэмжээ, үг гэх мэт)

EYE

НҮД

(харах эрхтэн)

EAT

ИДЭХ

(хоолыг амандаа хийгээд зажилж, дараа нь залгих)

EYE PIN

НҮДЭН СҮЛБЭРЭГ

(нэг төгсгөлдөө битүү гогцоорсон төмөрлөг утас)

ELECTRONIC

ЦАХИМ

(хумын цөмийг тойрох цахийн урсгалаар үүссэн эсвэл үүнд хамаатайг заасан)

ELECTRON

ЦАХЬ

(бодисыг бүрэлдүүлэх хувилахуйн аливаа махбодийн бүтцэд орох сөрөг цэнэгтэй эгэл хэсэг)

ENSEMBLE

ЧУУЛГА

(хамтдаа тоглолт үзүүлэх жүжигчид, хөгжимчид, бүжигчид, дуучид зэргийн бүрэлдэхүүн)

ELECTRICIAN

ЦАХИЛГААНЧИН

(цахилгаан хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмжийг угсрах, засварлах мэргэжилтэй хүн)

ELECTROLYSIS

ЗУДЛАН

(цахилгаан гүйдлийн үйлчлэлээр бодис задрах үйл явц)

ELECTRODE

ЖИРИЙ

(хэлхээний төмөрлөг бус хэсэг болох хагас дамжуулагч, хоосорго зэрэгтэй хүрэлцэх цахилгаан дамжуулагч)

ELEMENT

БҮРЭЛДҮҮЛБЭР

(аливаа зүйлийг бүтээхэд оролцох хэсэг)

ENGINEER

АРВИСТ

(шинжлэх ухааны мэдлэгийг тоног төхөөрөмж, бүтээц зэргийн загвар шийдэл ба байгуулалтад ашиглах мэргэжилтэн)

ESTIMATE

БАРАГЦАА

(үнэ өртөг, тоо хэмжээ зэргийг ойролцоогоор гаргасан нь)

EYEPIN

НҮДЭН СҮЛБЭРЭГ

(нэг төгсгөлдөө битүү гогцоорсон төмөрлөг утас)

ECZEMA

НАМАРС

(улаан тууралт, шүүдэст цэврүү, хуурайшил, тав, загатналт бүхий арьсны үрэвсэл)

EVIL EYE

НҮГЛИЙН НҮД

(хүнийг мэдээгүй байхад нь хөндлөнгөөс ширтэж хүргэх хараал)

ENERGY DRINK

ЭРЧ ХҮЧИЙН УНДАА

(биеийн болон оюуны үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх үйлчлэлтэй борголж агуулсан ундаа)

ESTER

ЭСТЭН

(хүчлийн устөрөгчийг язгуур халж үүсгэсэн, байгаль дээр ихэвчлэн өөх тос хэлбэрээр орших хувилахуйн бүлэг нэгдлүүд)

ELASTIC

БОХИГ

(дундуур нь бохиг гүйлгэсэн үйлэг эсвэл шижим)

EMBROIDERY MACHINE

ХАРГАМЛУУР

(хатгамал хийх төхөөрөмж)

ENAMEL

ПААЛАН

(хамгаалах, чимэглэх зэрэг зорилгоор хатуу гадаргууг бүрсэн шил мэт хагас тунгалаг бүрхүүл)

EXTERIOR

ГАДУУРХ

(барилга зэргийн гаднах байдал)

ESTIMATE

БАРАГЦААЛАХ

(үнэ, тоо, хэмжээ, өртөг зэргийг тойм байдлаар бодож гаргах)

ELDERBERRY

ГАНДГААРЬ

(Sambucus төрөлд багтах цайвар өнгийн гоёмсог цэцэгтэй, хар бараан өнгийн жимстэй, бутлаг голдуу ургамал)

EBOLA VIRUS

БАГИР ЯН

(Ebolavirus гэх төрөлд багтаж хүн ба бусад хөхтөн амьтдад цусархаг халууралт үүсгэх ян)

EMBLEM

БЭЛГЭ ТЭМДЭГ

(аливааг төлөөлөх, бусдаас ялган харуулах дүрс, үсэг гэх мэт)

ENZYME

ИСГЭГ

(амихуйн хувиралд оролцох урвалдуулагч уураг)

ELEPHANT SHREW

ЗААН ГЭРЭЛЗГЭНЭ

(Macroscelididaeовогт багтах урт хамартай, жижиг биетэй, шавьж идэштэй хөхтөн амьтан)

EXTREME SPORT

ХЭТРҮҮ НААДАЛ

(сүйрэлд хүргэх эрсдэлтэй наадал)

EMERALD

МАРГАД

(цайвар ногоон өнгөтэй үнэт чулуу, биндэръяагийн нэг төрөл)

EUTHANASIA

БӨХӨӨЛ

(эдгэршгүй, тарчлаасан өвчинтэй хүнийг өвдөлтгүйгээр үхүүлэх үйл)

EVANGELIST

САЙНИРЧ

(шашин дэлгэрүүлэгч)

EXTREMIST

ТУЙЛШРАГЧ

(нийгэмд зонхилох санаа бодлоос хол гажиж, ёс суртахууны жишгийг эвдсэн улс төр эсвэл шашинд хамааралтай үзэл бодол бүхий хүн)

ECHOGRAPH

ЦУУРАЙ БИЧИГЧ

(цуурайн бичлэг хийх, дэлгэцээр дүрсэлж харуулах төхөөрөмж)

ENEMA

БУРГУЙ

(хий эсвэл шингэнийг шулуун гэдэсний хөндий рүү шахах үйл, хэрэгсэл)

ENVELOPE

ДУГТУЙ

(захидал зэргийг хийж битүүлэхээр ам гарган нугалж наасан цаасан хуй)

ECOLOGIST

ОРЧИН ЗҮЙЧ

(амьд бие махбодь ба түүнийг хүрээлэх орчин хоорондын харилцан хамаарлыг шинжлэх ухааны үүднээс судлагч)

ENGINE DRIVER

ХӨТӨЛГӨӨЧ

(галт тэрэгний зүтгүүрийг жолоодох хүн)

ECHOGRAM

ЦУУРАЙН БИЧЛЭГ

(хэт авианы төхөөрөмжөөр бүртгэсэн мэдээлэл)

E-BOOK

ЦАХИМ НОМ

(тооцоолуур болон бусад цахим хэрэгслээр уншиж болох тоон хэлбэрээр нийтэлсэн олон хуудас бичдэс)

EXPERTISE

МЭРГЭШИЛ

(тодорхой нэг салбар, чиглэлийн гүнзгий мэдлэг, чадвар, үнэлэлт дүгнэлт)

EXPERT

МЭРГЭЖИЛТЭН

(ямарваа нэг салбар, чиглэлийн мэдлэг, чадвартай хүн)

ELITE

ИХЭС

(аливаа зүйлээс илүүд үзсэн, сонгон авсан хэсэг)

EX-

АСАН

(албан тушаал, төлөв зэргийн өмнө байсан болохыг заасан)

EQUATOR

УЛААН ЗАМ

(хоёр туйлынх нь хооронд тэдгээрээс яг ижил зайд эргэлтийн тэнхлэгийг нь хөндлөн дайрсан хавтгайн дэлхийн бөмбөрцгийн гадаргуутай огтолцоход үүсэх бүслүүр шугам)

ECOSYSTEM

ОРЧИН ТОГТОЛЦОО

(амьд бие махбодийн өөр хоорондоо болон хүрээлэх амьгүй байгальтайгаа шүтэлцсэн нэгдэл)

EXCAVATOR

УХУУР

(шороо утгаж газар хонхойлох шанага бүхий өөрөө явах хүнд даацын төхөөрөмж)

EXPEDITION

АНГУУЧЛАЛ

(танин мэдэх, судалгаа шинжилгээ хийх, эзлэн түрэмгийлэх зэрэг тодорхой зорилготой аялал)

ERBIUM

АСУУР

(мөнгөлөг өнгөтэй, уян зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

ETHER

ЦИЙЛЭГ

(ханасан нүүрсустөрөгчийн язгуурууд хүчилтөрөгчөөр дамжин холбогдсон өнгөгүй, дэгдэмхий, шатамхай шимт нэгдэл)

EXTREMISM

ТУЙЛШРАЛ

(нийгэмд зонхилох санаа бодлоос хол гажиж, ёс суртахууны жишгийг эвдсэн улс төр ба шашинд голчлон хамааралтай үзэл бодол)

ESSAY

БОДРОЛ

(дурын сэдвээр, голчлон энгийн хэлээр богино хэмжээтэй бичсэн зүйл)

ENTERTAINMENT

ЗУГААЦАЛ

(бусдын анхаарал, сонирхлыг татаж тэднийг таатай байлгах үйл явц)

ENERGY

ЭРЧИМ ХҮЧ

(бодисын ажил ба дулаанд зарцуулагдах боломжтой хэлбэр)

E-MAIL

ЦАХИМ ШУУДАН

(тооцоолуураас цахим хэлбэрээр илгээгдэх зурвас)

ECOLOGY

ОРЧИН ЗҮЙ

(амьд бие махбодь ба түүнийг хүрээлэх орчин хоорондын харилцан хамаарлыг судлах шинжлэх ухаан)

EXPO

ТОЛИЛУУЛГА

(олон нийтийг хамарсан том хэмжээний үзэсгэлэн)

EYE SHADOW

ЗОВХИНЫ БУДАГ

(нүдний зовхи будах бодис)

ENTRYPHONE

ҮҮДНИЙ ХОЛБОО

(барилгын гадна хаалгаар дотогш орохын тулд ашиглах харилцуур)

EVANGEL

САЙНИР

(Шинэ Гэрээсийн эхний дөрвөн номын нэг)

EURASIA

ТЭНДХЭГ

(Өрөн ба Дорон тивүүдээс тогтох эх газар)

EURO

ӨРХӨН

(Өрөн тивийн 28 улсын холбооны мөнгөн тэмдэгт)

EUROPIUM

ӨРӨНЗ

(мөнгөлөг өнгөтэй, хатуувтар, ус ба агаарт хялбар исэлддэг, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

EUROPE

ӨРӨН

(дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст орших тив)

EXPORT

ГАРШ

(өөр улсад зарах зорилгоор бараа үйлчилгээг гаргах үйл явц)

F

FINALLY

ЭЦЭСТЭЭ

(удаан хугацааны дараа, ялангуяа элдэв саад хүндрэлийн дараа)

FM (FREQUENCY MODULATION)

ҮН (ҮЕЛЗЭЛ НИЙСҮҮЛЭЛ)

(долгионы үелзлийг өөрчлөх замаар дохиогоор мэдээлэл тээлгэх үйл явц)

FLIP-FLOP

САВШУУР

(хөлийн эрхий ба долоовор хурууны хооронд хязгаарлагчтай, хуванцар эсвэл бохиг эдээр хийсэн хөнгөн холх)

FILAMENT

ЭЭРЭГ

(амьтан, ургамлын бүтцэд орох нарийн утас мэт зүйл)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

ДАВТАН ТАВИГДДАГ АСУУЛТУУД (ДТА)

(хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгөх тодорхой сэдэв хамарсан асуултууд ба тэдгээрийн хариултууд хамтдаа байгаа нь)

FLAGELLUM

ШИЛБҮҮР

(зарим нян, эгэл биетэн зэргийг шингэн орчинд сэлэх боломжтой болгодог нарийн утас мэт хэлбэртэй ургацаг)

FAIRY

ИДТЭН

(жижигхэн хүн дүрстэй төсөөллийн шидтэн эмэгтэй)

FLINT

ЦАХИУР

(ган төмөрт хавирахад оч гаргадаг маш хатуу саарал чулуу)

FAIR

ЗЭЭЛ

(худалдаа наймаа, тоглоом наадам, уралдаан тэмцээн, зугаа цэнгэлийг нэг газар зохион байгуулсан нь)

FORMAT

ХЭВШЭЭ

(тооцоолуурт өгөгдөл хадгалах, хэрэглэх арга зам)

FLY FISHING

ЯЛААТ ЗАГАСЧЛАЛ

(хиймэл ялаагаар өгөөш хийн дэгээгээр загас барих арга)

FUNNY

ХӨГЖИЛТЭЙ

(инээлгэж, баясгахыг заасан)

FETISH

САХИУС

(ид шидтэй гэж итгэн шүтэх биет)

FRET

ЭНЭЛЭХ

(зовнисон, аз жаргалгүй, тайвширч чадахгүй байх)

FUSTIAN

СУЯН

(хувцас хийх зузаан, ширүүн, эдэлгээ сайтай хөвөн нэхмэл бөс)

FLANNEL

ТЭРЭМ

(хувцас хийх хөнгөн, зөөлөн хөвөн эсвэл ноосон нэхмэл бөс)

FLUTTER

ДЭРВЭХ

(шувуу далавчаа хөнгөн түргэн дэвэх)

FLY

НИСЭХ

(далавч ашиглан агаарт эсвэл тэнгэрт шилжин хөдлөх)

FROM

-ААС (-ЭЭС, -ООС, -ӨӨС)

(хэн нэгнээс эсвэл ямар нэг зүйлээс)

FOX

ҮНЭГ

(Canidae овогт багтах улаан хүрэн өнгийн үстэй, урт хошуу ба сагсгар сүүлтэй, холимог идэштэй зэрлэг амьтан)

FUR COAT

НЭЛМЭН

(амьтны эсвэл хиймэл үслэг арьсаар хийсэн хүрэм)

FENG SHUI

САЛХИУС

(хүрээлэх орчны эрчим хүчний эерэг, сөрөг нөлөөллийг ахуйд зохируулах ухаан)

FUND

САН

(ашиглахад бэлэн байнгын нөөц)

FITTER

ЧИВХЭЧ

(оньст тоног төхөөрөмжийн голчлон төмөрлөг эд ангийг засах, угсрах, тохиргоо хийх хүн)

FURNITURE

ТАВИЛГА

(гэр, байшин, өрөө зэргийн доторх ширээ, сандал, ор гэх мэт хөдлөх хогшил)

FONT

ТИГ

(тодорхой хэлбэр, хэмжээ бүхий үсгүүдийн бүрдэл)

FRAME

ХҮРЭЭ

(зураг, цонх, хаалга зэргийг тойрсон араг бүтэц)

FLAT CAP

ТАВСАН

(далд саравчтай, зулай халхлах хэсэг нь хавтгай бөгөөд урд талдаа саравчаа дээгүүр нь хучсан, торгон бөсөөр доторлож ноосон, хөвөн, савхин зэрэг эдээр хийсэн малгай)

FIRE BRIGADE

ГАЛЫН ХАМСРАА

(гал сөнөөгчдийн бүрэлдэхүүн)

FLASHING BEACON

ГЭРЭВЧ

(түргэн, цагдаа, галын гэх мэт тэрэгний дээр голчлон суурилуулсан, анхааруулж гялс хийх гэрлэн дохио)

FILM

ЯРАЛД

(хальсан дээр буулгасан зурвуудыг дараалуулан гүйлгэхэд дэлгэц дээрх зураг хөдөлж харагдах үзэгдлийг ашиглан тодорхой үйл явдал, түүх зэргийг харуулах нь)

FOCUS

ТОДРОЦ

(нүд эсвэл мэшилд тод харагдах биетийн зай эсвэл цэг)

FRIES

ШАРАМДАГ

(урт нарийхан хэрчээд тосонд дүрж шарсан төмс)

FERRY

ГАТЛАГА

(гол, нуур зэргийн нөгөө талд гаргах тээврийн хэрэгсэл, онгоц, сал гэх мэт, мөн тэдгээрийн ирж буцах байрлал)

FATHER

ЭЦЭГ

(өндгөн эсэд үр тогтоон хүүхэд тээгдэн төрөхөд хүргэсэн эрэгтэй)

FACE

НҮҮР

(толгойн цохноос эрүү хүртэлх өмнөд этгээд)

FRANKINCENSE

ХӨХӨН

(Boswellia төрөлд багтах модноос гарган авч хүж зэрэгт хэрэглэх анхилуун үнэртэй бохин жилий)

FLEECE

ЦЭЛМЭН

(гадаргуу нь ноолуур мэт илбэргэтэй, зөөлөн, дулаан үйлэг)

FILIGREE

НИЙЛҮҮР

(голчлон алт эсвэл мөнгөн утас болон бижир мөхлөгүүдийг хооронд нь гагнаж урласан гоёлын төмөрлөг хийц)

FABRIC

ҮЙЛЭГ

(олон тооны урт нийтгэсийг хоёр чиглэлд сүлжиж хийсэн даавуу, бөс, нэхмэл гэх мэт)

FLAX

МААЛИНГА

(Linum usitatissimum: нэхмэлийн утас, тос зэргийг гаргаж авахаар тарималжуулсан цайвар цэнхэр өнгийн цэцэгтэй ургамал)

FOSSIL

ЭРМЭЛ

(эртний амьтан ургамлын дарагдсан үлдэгдэл эсвэл ул мөрийг заасан)

FILTER

ШҮҮЛТҮҮР

(нэвтэрч өнгөрөх хий, шингэн зэргээс хольц шүүх эсгий, ноос, цаас гэх мэт)

FORMAT

ХЭВШЭЭХ

(гялсав зэргийг мэдээлэл хүлээн авахад бэлтгэх)

FAX MACHINE

ДУУРАГЧ

(бичиг баримтыг цахим аргаар буулган хуулбарлаад алсад дамжуулах, мөн ийм хуулбарыг хүлээн авч хэвлэх төхөөрөг)

FLASH DRIVE

ГЯЛСАВ

(овор багатай, олон дахин ашиглах боломжтой, цахим мэдээлэл хадгалах зөөврийн хэрэгсэл)

FASHION

ЗАГВАР МАЯГ

(хувцас хунар эсвэл нийгэмд биеэ авч явах байдалтай холбоотой тухай цаг үеийн хэв маяг эсвэл ёс заншил)

FIREPLACE

ЗАДГАЙ ЗУУХ

(утаа гадагшлуулах суваг бүхий хананд байрлуулсан ил галтай зуух)

FLASK

ШОМБО

(дарс, хувилахуйн урвалж зэргийг хийх нарийн хүзүүтэй шилэн эсвэл хуванцар сав)

FINANCE

САНХҮҮ

(аливаа үйл ажиллагааны хөрөнгө мөнгөний талыг хэрхэн зөв зохистой удирдах тухай шинжлэх ухаан)

FUTURIST

ХОЙНОГЧ

(урлаг, утга зохиол, хөгжим зэргийн уламжлалыг үгүйсгэн шинэ тугтам бүхнийг дээдлэх урсгалыг баримтлагч)

FACSIMILE

ДУУРАГ

(бичиг баримтын цахим хуулбарыг алсад дамжуулж хэвлэн гаргасан нь)

FLIGHT

ГИШГҮҮР

(давхар хоорондын эсвэл довжоо гэх мэтийн шат)

FREESTYLE SKIING

ЧӨЛӨӨТ ЦАНА

(агаарт дүүлэх, тонгорцоглож эргэх, бартаа сүлжих, саадтай харайх зэрэг үзүүлбэрүүд бүхий цанаар гулгах наадал)

FIGURE SKATING

УРАН ГУЛГАЛТ

(тусгай тэшүүр өмсөн мөсөн дээр ганцаараа, хосоороо гэх мэтээр үсрэх, эргэх, өргөх, шидэх зэрэг хөдөлгөөн үзүүлэн гулгах наадал)

FULL-DRESS UNIFORM

ЁСЛОЛЫН ХУВЦАС

(хүндэтгэлийн арга хэмжээний үеэр өмсөх дүрэмт хувцас)

FACTORY

ҮЙЛДВЭР

(бүтээгдэхүүн хийх тоног төхөөрөмж бүхий барилга байгууламж)

FAX

ДУУРУУЛАХ

(бичиг баримтын цахим хуулбарыг алсад илгээх)

FAX

ДУУРАГ

(бичиг баримтын цахим хуулбарыг алсад дамжуулж хэвлэн гаргасан нь)

FASCIST

БҮҮРЛЭГЧ

(үндсэрхэх дээрэнгүй үзлийн сэргэлтийн хөдөлгөөний гишүүн)

FASCISM

БҮҮРЛЭХҮЙ

(үндсэрхэх дээрэнгүй үзлийн сэргэлтийг номлосон улс төрийн сургаал)

FIELD MARSHAL

ӨРЛӨГ ЖАНЖИН

(зэвсэгт хүчний хамгийн өндөр тушаалтан, ялангуяа дайны үед)

FRACTION

ТАЛЦАН

(байгууллагынхаа доторх олонхтой эсвэл албан ёсны байр суурьтай нь үл эвлэрэх зохион байгуулалттай бүлэг)

FRAME

ЗУРАВ

(дүрс бичлэг, өргөн нэвтрүүлэг, яралд зэргийн хальсыг бүрдүүлэх тусгаар дүрсүүдийн нэг)

FORUM

ЧУУЛГАН

(нийтийн хэлэлцүүлгийн газар, уулзалт, хэвлэл гэх мэт)

FEUDALIST

ЭЗШИГЧ

(эзэмшсэн хөрөнгөөрөө дамжуулан засаглах хамжлагат ноён)

FEUDALISM

ЭЗШИХҮЙ

(эзэмшсэн хөрөнгийн нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны харьяалалаар хамжлагын үүрэг гүйцэтгэх нийгмийн байгуулал)

FANATIC

ХЭНЭЭТЭН

(ямар нэг зүйлд зохисгүйгээр татагдаж хэтэрхий сонирхолтой болсон хүн)

FIRM

ПҮҮС

(хуулийн этгээд болоогүй ажил хэргийн нэгдэл)

FESTIVAL

НААДАМ

(тогтмол тохиох баяр ёслолын өдрүүд)

FAN

ХӨГЖӨӨН ДЭМЖИГЧ

(тодорхой үйл ажиллагаа, уран бүтээлч, тамирчин, наадлын баг зэргийг сонирхдог, хүндэлдэг, дэмждэг хүн)

FACULTY

САЛБАР

(мэдлэгийн өөр хоорондоо холбоотой хэсгүүдийг тус тусдаа заадаг их сургуулийн тэнхимүүдийн бүлэг)

FLEET

ХӨВЛӨГ

(тухайн улсын байлдааны болон худалдааны бүх усан онгоцнууд)

FACTS

БАРИМТ

(нотлох эсвэл үнэн болох нь батлагдсан мэдээлэл, бичиг, эд өлгийн зүйл гэх мэт)

FORMALIZE

ХЭЛБЭРДЭХ

(харагдах байдлыг гол болгон аливааг ёс төдий хийх)

FORMALISM

ХЭЛБЭРДЭХҮЙ

(дотоод мөн чанарыг үл хэрэгсэн хэлбэр маягийг хэт шүтэх явдал)

FORMALIST

ХЭЛБЭРДЭГЧ

(хэлбэр, харагдах байдлыг илүүд үзэх нэгэн)

FORMALIN

ШОРГОЙ

(эд, эрхтэн зэрэг амьд бие махбодийн хэсгийг муутгалгүй хадгалах бодисын өнгөгүй, ханасан, усан уусмал)

FRONT

НИТ

(хөдлөх зүгт илүү ойр эсвэл ажиглагч руу харсан тал, хэсэг)

FLUORINE

УРСАЙ

(хортой, цайвар шар өнгөтэй, хий төлөвтэй, урвалж чанар хамгийн өндөртэй хувилахуйн махбодь)

FUNCTION

ҮЙЛДЭГ

(өгөгдөл ба үр дүнгийн хоорондын хувьсах хамаарал)

FUTURISM

ХОЙНОГ

(урлаг, утга зохиол, хөгжим зэргийн уламжлалыг үгүйсгэн шинэ тугтам бүхнийг дээдлэх урсгал)

FOLDER

ХАВТАС

(сул багцгуудыг хадгалах гэр)

FILE

БАГЦАГ

(тооцоолуур, зээрэнхий зэрэгт нэг нэрээр хадгалсан өөр хоорондоо хамааралтай мэдээллүүдийн цуглуулга)

FARMER

АХУЙТАН

(ногоо тариа ургуулах, мал амьтан өсгөх аж ахуй эрхэлдэг хүн)

FARM

АЖ АХУЙ

(ногоо тариа ургуулах, мал амьтан өсгөх газар ба дээр нь барьсан хашаа саравч болон орон гэр бүхэлдээ)

FRUIT CAKE

ТАЛХАНЦАР

(хатаасан жимс, самар, хоол амтлагч зэргийн орцтой, талхтай төстэй гурилан бүтээгдэхүүн)

FACADE

НҮҮРЭГ

(барилгын ил харагдах хэсэг)

G

GRAND PRIX

ШАЛГАРАА

(олон улсын дүрмийн дагуу өөр өөр улсуудад зохиогддог хөдлүүр эсвэл сундгуйн уралдааны дэлхийн аваргын цувралын нэг)

GALLOON

ХИАЗ

(буйдан, хувцас зэргийг эмжих зориулалттай хөвөө, сүлжмэг, хажлага гэх мэт)

GRANUM

МӨХ

(ургамлын эсийн ногоовор дотор байрлах хүүдийнцэр давхарласан бүтэц)

GALAXY

СҮҮДЭС

(гадаад сансарт орших оддын тогтолцооны нэг)

GREENS

НОГООДОЙ

(байцаа, бууцай зэрэг навчит ногоо)

GYPSUM

ГӨЛТГӨНӨ

(шохой шиг зөөлөн цагаан эрдэс, хугарсан яс байрлуулах, баримал хийхэд хэрэглэнэ)

GRAPHICS

ЗУРАГЛАЛ

(ном, сэтгүүл, сүлжээний талбар зэргийг бүтээхэд хэрэглэх загвар, дүрслэл)

GIF (GRAPHICS INTERCHANGE FORMAT)

ЗАХ (ЗУРАГЛАЛЫН АВАЛДАА ХЭВШЭЭ)

(дэлгэц дээр энгийн хөдөлгөөнт дүрс харуулах шихэн цомс хэвшээ)

GULP

ЗАЛГИЛАХ

(агаар дутагдаж гүнзгий, түргэн амьсгаа авах)

GASP

ААХИЛАХ

(амьсгалахад эсвэл ярихад хэцүү байх)

GENTLEMAN

ЭРХЭМ

(таньж мэдэхгүй эрэгтэй хүнийг дуудах, түүнд хамааруулах нэр)

GROW

ӨСӨХ

(хэмжээ, тоо, чанар зэрэг нь нэмэгдэх)

GROUND

ГАЗАР

(дэлхийн бөмбөрцгийн өнгөн талын хатуу гадаргуу)

GO

ОЧИХ

(нэг тийш тодорхой зорилгоор явах)

GARAGE

ТАШААЛУУР

(хөдлүүр хадгалах, зогсоох байр)

GROVE

ТӨГӨЛ

(хэсэг мод хамтдаа ургасан нь)

GAUZE

САМБАЙ

(хөвөн, торгон зэрэг утсаар нэхсэн нимгэн, сиймхий бөс)

GRENADE

СЭМБЭР

(гараар эсвэл харван шидэж дэлбэлэх бөмбөг)

GANG-LEADER

ОВГОР

(бүлгийн дотор эрх мэдэл болон олзыг мэдэгч)

GLUCOSE

ШИХЭН

(зургаан нүүрстөрөгчтэй энгийн нүүрсус)

GOALKEEPER

ХААЛГАЧ

(зарим наадалд оноо алдахаас сэргийлэх үүрэгтэй тоглогч)

GLYCERINE

ЭЕРЭН

(чихэр орлох, арьс зөөлрүүлэх, туулгах зэрэг үйлчлэлтэй, өнгөгүй, үнэргүй, чихэрлэг амттай, өтгөвтөр шингэн)

GEOMETRY

ДҮРСЭГ

(цэг, шугам, хавтгай, дүрс, биетийн шинж ба хамаарлыг судлах ухаан)

GEODESY

ГАЗРАГА

(газрын гадаргын хэлбэр, хэмжээг тооцоолж гаргах шинжлэх ухаан)

GEOTECTONICS

ЦУЦРАХУЙ

(дэлхийн цардас, түүний хавтангуудын хэлбэр, байрлал, бүтцийг судлах шинжлэх ухаан)

GENERAL

ЕРӨНХИЙЛӨӨЧ

(цэрэг, цагдаа, зэвсэгт хүчнийг захирах хүн)

GARRISON

ӨМӨӨ

(хот суурин зэргийг хамгаалах цэргийн анги)

GEOCHEMISTRY

ОЛБОРИХУЙ

(газрын цардас, далай тэнгис, хийн мандал, амьд болон мөхсөн амьтан ургамал, гариг огторгуйн хоорондын хувилахуйн махбодиудын орчил хөдөлгөөн, бүрэлдэлт, тархалтын үйл явцыг судалдаг шинжлэх ухаан)

GRAPH

НӨРҮҮ

(ихэвчлэн хоёр хувьсах хэмжигдэхүүний шүтэлцээг хос тэнхлэгийн дагууд дүрсэлж үзүүлсэн нь)

GROUP

БҮЛЭГ

(цугтаа байгаа, хамаатайд тооцогдох эсвэл хамт авч хэлцэгдэх хэсэг хүмүүс эсвэл юмс)

GYMNASTICS

ДЭВЭГ

(хөдөлгөөний эвсэл, тэнцвэр, тэвчээр, уян хатан чанар шаардсан биеийн дасгалуудаас бүрдэх наадал)

GAY

БАНДИГА

(ижил хүйстэн эрэгтэй)

GRATER

САЗ

(бяслаг, ногоо зэргийг үрж жижиглэх хэрэгсэл)

GRADE

ЗЭРЭГ

(шинж, чанар, төрөл зэргийн тодорхой хэмжээ)

GEARBOX

ХУРДНЫ ХАЙРЦАГ

(гадуураа гэртэй араагаар хоорондоо харьцах хүрднүүдийн бүрдэл)

GAMMA RAY

ГУРАВЧ ЦАЦРАГ

(хумын цөмийн цацраг идэвхт задралаар үүсэх давтамж ба эрчим хүч өндөртэй, цахилгаан соронзон, нэвтрэх долгион)

GALLON

МАНХ

(3.79 эсвэл 4.55 литртэй тэнцүү шингэнийн хэмжээ)

GALLIUM

МӨНГӨС

(цэнхэвтэр цагаан өнгөтэй, зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

GUITAR

ТОВШЛУУР

(голчлон зургаан утастай, хуруугаар татаж эсвэл хөндөн товшиж тоглодог, модоор урласан хөгжмийн зэмсэг)

GET A VIRUS

ЯНТАХ

(янгийн халдвар авах)

GRILL

САРАЙ

(хоолыг хайрч шаран болгох зориулалттай зэрэгцээ төмөрлөг туйвууд бүхий гал тогооны хэрэгсэл)

GETTER

АВАГЧ

(ямар нэг юмтай бологч)

GET

АВАХ

(ямар нэг юмтай болох)

GOOSEBERRY

ТОШЛОЙ

(өргөст мөчир, хонх хэлбэртэй цэцэг, ногооноос шар, улаан, хөх ягаан, хар хүртэлх өнгийн иддэг жимстэй бутлаг ургамал)

GRADUALLY

ААЖМААР

(бага багаар, аажим маягтай)

GRADUAL

ААЖИМ

(түргэн, огцом эсвэл гэнэтийн биш)

GLITTER

ГЯЛАЛЗАХ

(туссан гэрлийг ойлгон гэрэлтэж харагдах)

GINGHAM

БИДЭРЛЭГ

(энгийн нэхээстэй хөвөн даавуу, голчлон тууш судалтай эсвэл алагласан дөрвөлжин хээтэй)

GARMENT

САЙВ

(хувцас, ялангуяа албан эсвэл гоёлын хэрэгцээний)

GARMENT MAKER

САЙВАН

(хувцас хийдэг хүн)

GEMSTONE

ЭРДЭНИЙН ЧУЛУУ

(засаж өнгөлөн гоёл чимэглэлд хэрэглэх үнэт чулуу)

GEM

ЭРДЭНЭ

(их үнэ цэнэтэй эсвэл үзэсгэлэнтэй зүйл, хүн, засаж өнгөлсөн үнэт чулуу гэх мэт)

GENUINE

ЖИНХЭНЭ

(хуурамч бишийг заасан)

GOLDEN ROD

АЛТАРГАНА

(Solidago төрөлд багтах тод шар цэцэгтэй, олон наст ургамал)

GENERALIZATION

ЕРӨНХИЙЛӨЛ

(тусгаар тохиолдлуудаас тоймлон дүгнэх замаар гаргаж авсан гол санаа)

GOAL

ОНОГ

(тэмцээн уралдаанд оноо авсан амжилттай оролдлого)

GARDENIA

МЭЛРЭГ

(анхилуун үнэртэй том цагаан эсвэл шар цэцэгтэй Gardenia төрөлд багтах мод эсвэл бут)

GALVANIC ELEMENT

ЦЭНЭГ БҮРЭЛДҮҮЛБЭР

(цахилаг бүхий шингэнд хоёр өөр төмөрлөг эсвэл тэдгээрийн ислүүдийг харилцан үйлчлүүлж хувилахуйн аргаар цахилгаан гүйдэл үүсгэгч)

GRAPEFRUIT

ХАХУУН ЖҮРЖ

(улбар шар өнгийн хальстай, бөөрөнхий хэлбэртэй, дотроо исгэлэн амттай шүүслэг зөөлөн эд бүхий жимс)

GALOSH

ХӨЛБӨР

(гутлын гадуур хамгаалах зорилгоор өмсөх бохиг эдээр хийсэн углааш)

GRADUATE SCHOOL

СОЁГДОХУЙН СУРГУУЛЬ

(төгсөгчид цааш гүнзгийрүүлсэн сургалт судалгаа явуулах их сургуулийн тэнхим)

GOODS

БАРАА

(худалдах зорилгоор өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн)

GIANT

ИХРЭГ

(эргэцэгт бие ба мөчийг тэнийлгэн бүтэн тойрч эргэх үзүүлбэр)

GENOCIDE

ЭЦЭЛГЭЭ

(арьс өнгө, гарал угсаа, шашин зэргээр нь шалтаглан хүмүүсийг бөөнөөр нь хүйс тэмтрэхүй)

GALLERY

УРАЛГУУ

(урлагийн бүтээлүүдийг дэлгэн үзүүлэх өрөө, танхим, барилга гэх мэт)

GELATIN

ЦАРЦМАГ

(өнгөгүй тунгалаг, амтгүй, усанд уусдаг уураг)

GEOLOGY

ЦАРДАС СУДЛАЛ

(дэлхий болон бусад гариг, огторгуйн биетийн бүтэц, найрлага, гарал үүслийг судлах шинжлэх ухаан)

GREATCOAT

ЖИВХҮҮН

(зэвсэгт хүчинд голчлон хэрэглэдэг хүйтэн сэрүүнд өмсөх эсгий цувцаа)

GENRE

ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ

(урлаг эсвэл утга зохиолын хэв маяг)

GENETICS

УДАМ ЗҮЙ

(удамшил, түүгээр нөхцөлдөн үр төлд дамжих шинж чанаруудын олон янз байдлыг судлах ухаан)

GENE

ТӨРЦ

(амьд бие махбодийн тодорхой нэг шинж чанарыг тодорхойлох удамшлын мэдээллийг агуулах бүтэц)

GALA

ЁСЛОЛЫН

(баяр цэнгэлийн эсвэл тусгай арга хэмжээг заасан)

H

HEAVY SHOWER

ШИРҮҮН БОРОО

(ус ихтэй бороо)

HARD DISK DRIVE

ХАТУУ ЗЭЭРЭНХИЙ ДЭЛБЭГЧ

(цахим мэдээлэл хадгалах соронзон эдээр бүрсэн хатуу зээрэнхий)

HYPERMARKET

НЭНГҮҮР

(голчлон хотын гадна байрлах, том зогсоолтой, хэт их сонголттой, өөртөө үйлчлэх том дэлгүүр)

HOOKAH

ХАНХАЙ

(саванд байгаа усан дундуур халуун утааг нь хөргөж татах урт, уян хоолойтой тамхины гаанс)

HOME PAGE

ЭХЭЛБЭР

(хотол сүлжээний талбарын бусад хуудсууд нь салбарлах эхний, гол хуудас)

HATCH

ХАВХАГ

(онгоц, сансрын хөлөг зэргийн хаалга, онгойх нүх)

HECTARE

ТАХ

(газар хэмжих нэгж, түмэн ам хэртэй тэнцүү)

HUNT

АГНАХ

(хоол болгох, наадах, мөнгө хийх зэрэг зорилгоор зэрлэг амьтныг барих эсвэл алах)

HASHTAG

ЗЭРГЭЛ ШОШГО

(ижил агуулгатай бүх өлгөц, зурвасуудыг хайхад амар болгон нийгмийн сүлжээний талбарт хэрэглэх өмнөө # тэмдэгтэй үг хэллэг)

HALAL

ХУУЛЬТ

(Номгорын шашны ёс зүйд нийцсэн болохыг заасан)

HUNGARIAN

МАЖАР

(мажар улс, үндэстэн, хүнтэй холбоотойг заасан)

HUMOUR

ХОШИГНОО

(аливаа зүйлийн хөгжилтэй чанар эсвэл хөгжилтэйг нь мэдэрч инээх чадвар)

HOSPITALITY

ЗОЧИЛГОО

(зочдод үзүүлэх нөхөрсөг, өгөөмөр хандлага)

HER

ТҮҮН

(тэр хэмээх заах төлөөний үгийн тийн ялгалын дагавар залгах үндэс)

HE

ТЭР (ЭРЭГТЭЙ, ЭРЭГЧИН)

(гуравдугаар биеийн ганц тооны төлөөний нэр, өмнө нь дурдсан эсвэл хэн нь тодорхой эр хүйсийн хүн эсвэл амьтан)

HANGING

УНЖУУРГА

(ханан дээр эсвэл орны хажууд дүүжлэх эд зүйл)

HOSEPIPE

ӨЛӨНГӨ

(ус, түлш зэргийг дамжуулах уян хоолой)

HYDRA

УСАГ

(цэнгэг усанд амьдардаг энгийн олон эст хөндий хэвэлтэн)

HORMONE

ДААВАР

(дотоод шүүрлийн булчирхайд боловсроод цус, эдийн шингэн зэргээр дамжин тодорхой эд эсэд очин үйлчлэл үзүүлэх зохицуулагч бодис)

HELICOPTER

НИСДЭГ ТЭРЭГ

(хэвтээ эргэх сэнсний тусламжтайгаар хөөрч, хөдлөх онгоц)

HOMOSEXUAL

ИЖИЛ ХҮЙСТЭН

(өөртэйгөө адил хүйсний хүмүүст дур хүсэл нь татагддаг хүн)

HEADBAND

ДАРУУЛГА

(гоёл чимэглэлийн эсвэл үсийг нүүрнээс холдуулах зорилгоор толгойд углах хагас дугуй, төмөрлөг эсвэл хуванцар хэрэгсэл)

HAT

БҮРХ

(арьс, эсгий, сийрс зэргээр тойрсон хатуу хүрээ бүхий дугуйвтар хэлбэртэйгээр хийсэн малгай)

HALL

ТАЛБИР

(уулзалт, тоглолт, хурал, хүлээн авалт зэрэгт зориулсан том өрөө)

HELIUM

НАРХИ

(өнгөгүй, үнэргүй, хоргүй, агаараас хөнгөн, хувилахуйн идэвхи нэн бага хий)

HOOLIGAN

ДЭРЭНХИЙТЭГЧ

(хууль дүрэм зөрчиж хүч хэрэглэн танхай балмад авирлах этгээд)

HAFNIUM

БООМТОГ

(гялалзсан мөнгөлөг саарал өнгөтэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлдэг хувилахуйн махбодь, цөмийн урвуур, жирий, хайлш зэрэгт ашиглана)

HOCKEY

БЭРЭЭ

(бөмбөгийг газар илэн цохих үзүүр нь тахир савааны тусламжтайгаар эсрэг багийн тоглогчдын ард гаргаж хаалганд хийн оноо аван тоглох бүлэг наадал)

HIGHLIGHTER

ТОДОСГУУР

(хэвлэсэн үгс зэргийг дээрээс нь өнгөөр ялган будахад гэрэлтэж харагдан шууд уншигдахаар эсвэл нүдэнд өртөхөөр болгодог бичгийн хэрэгсэл)

HIP BOOT

ОЛОНГОДОЙ

(цавинд хүрсэн түрийтэй гутал)

HOWLITE

ХЭРВЭН

(Ca2B5SiO9(OH)5 – гадна төрхөөрөө цэцэгт байцаа мэт харагдах цагаан өнгөтэй, саарал эсвэл хар судалтай эрдэс чулуу)

HEXAGON

ЗУРГААН ӨНЦӨГТ

(зургаан тал ба зургаан өнцөгтэй хавтгай дүрс)

HAIRSLIDE

ҮСНИЙ ШУРГУУР

(үсийг хөдөлгөөнгүй барих зориулалттай гоёлын хавчаар)

HYDRANGEA

УСАВ

(Hydrangea төрөлд багтах цагаан, ягаан, цэнхэр гэх мэт өнгийн том цэцэгтэй бутлаг ургамал)

HOLOENZYME

ИСГҮҮР

(эд эсийн доторх хувилахуйн урвалд оролцох исгэлүүр ба исгэлийн бүрдэл)

HAEMATITE

УЛААН ГҮР

(гангийн үйлдвэрийн төмрийн гол хүдэр болох улаан хүрэн өнгөтэй төмрийн исэл)

HEMP

ОЛС

(Cannabis sativa: татлага, нэхмэл, тос, цаас, хар тамхи зэргийг гарган авах Дорон тивийн унаган ургамал)

HEADPIN

ТАВТАЙ СҮЛБЭРЭГ

(нэг үзүүртээ толгой эсвэл тав бүхий төмөрлөг утас, зүү гэх мэт)

HONEYCOMB

САРХИНАГ

(зөгий бал ба өндгөө хадгалах зургаан талт хэлбэртэй тасалгаанууд бүхий лаваар хийсэн бүтэц)

HALLOWE’EN

СҮДЭШ

(10-р сарын 31-нд үхэгсдийг дурсан тэмдэглэх баяр)

HYPOTHESIS

ТААМНАЛ

(аливаа үзэгдлийг тайлбарлах оролдлого)

HYDROLOGY

УС ЗҮЙ

(усны хөдөлгөөн, тархалт, чанар зэргийг судлах шинжлэх ухаан)

HYDROGEOLOGY

ГУЛДИРАХУЙ

(дэлхийн цардсын хөрс ба чулуулагт байгаа гүнийн усны хөдөлгөөн, тархалтыг судлах ухаан)

HURRAH

ХУРАЙ

(хүссэнээ биеллээ хэмээн баясах эсвэл тэгээсэй гэж уриалан дуудах аялга үг)

HANG-GLIDER

АЦАНДАЙ

(нийлэг бөсөөр бүрсэн гурвалжин хэлбэрийн далавч, түүнээс дүүжилсэн нисгэгчийн бэхэлгээ бүхий агаарын хөлөг)

HOOP

ЦАГАРИГ

(сагсан бөмбөгийн самбарт тогтоосон тор дүүжлэх дугариг төмөр хүрээ)

HOCKEYIST

БЭРЭЭЧ

(бөмбөгийг газар илэн цохих үзүүр нь тахир савааны тусламжтайгаар эсрэг багийн тоглогчдын ард гаргаж хаалганд хийн оноо аван тоглох бүлэг наадлын нэгийг тоглогч)

HIGH BAR

ЭРГЭЦЭГ

(шалтай зэргэд байхаар өндөрт байрлуулж хоёр хөлөөр тулж таталгаар чангаан бэхэлсэн ган туйв)

HELMET

ДУУЛГА

(цэрэг, цагдаа, гал сөнөөгч, дугуйчин, барилгачин зэрэг хүмүүсийн толгойгоо хамгаалахаар өмсөх зориулалтын малгай)

HOUSE

БАЙШИН

(хүн амьдрах барилга)

HOBBY

ИН

(чөлөө заваараа хийх дуртай юм эсвэл ажил)

HORN SOUND

ДУУГИАН

(дохионы төхөөрөмжөөс гарах дуу авиа)

HORN

ДУУГИУР

(дохиог дуу авианы хэлбэрээр өгөх төхөөрөмж)

HONK

ДУУГИУЛАХ

(хөдлүүрийн дуугиурыг дуугаргах)

HIT

ТҮГЭЭЛ

(дант, цомог байдлаар олон тоогоор зарагдсан эсвэл олны хүртээл болсон дуу хөгжмийн бичлэг)

HARDWARE

ЭД АНГИ

(тооцоолуурын оньст ба цахим бүрдэл хэсгүүд)

HANDBALL

ГАР БӨМБӨГ

(долоон тоглогчтой баг бөмбөгийг гараар дамжуулан эсрэг талын хаалганд оруулан оноо авах наадал)

HAMBURGER

ХАВС

(үхрийн татсан махыг хавтгай дугуй хэлбэрт оруулан хайрч эсвэл шараад хачир нэмж хөөмөлд хавчуулан идэх хоол)

I

IN THE LONG RUN

ЯВААНДАА

(ирээдүйд удаан хугацаагаар)

IN THE END

ТӨГСГӨЛДӨӨ

(удаан хугацааны дараа, олон зүйл болж өнгөрсөн хойно)

INTERCHANGE

АВАЛДАА

(ямар нэг зүйлийг, ялангуяа мэдээлэл эсвэл санааг зөрүүлж авах эсвэл хуваалцах үйлдэл)

IRONY

ЕГӨӨДӨЛ

(нөхцөл байдлын бодсоноос тэс өөр, хөгжилтэй эсвэл хачирхалтай тал, шинж, өнцөг гэх мэт)

IRIS

ЦАХИЛДАГ

(Iris төрөлд багтах үзүүртэй урт навч, хөх ягаан эсвэл шар цэцэгтэй ургамал)

INCREASE

ИХСЭХ

(хэмжээ, тоо, утга зэргийн илүү их болох эсвэл болгох)

INSPIRATION

ОНГОД

(хэн нэгэнд ямар нэг зүйлийг харсан эсвэл сонссон даруйд гайхалтай шинэ санаа төрүүлж, урлаж бүтээх хүсэлтэй болгох үйл явц)

INDIGNATION

ЗЭВҮҮЦЭЛ

(шударга бус эсвэл утга учиргүй зүйлээр өдөөгдсөн уурлах, цочирдох мэдрэмж)

INSTITUTION

АЛБАН ГАЗАР

(тодорхой үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллага)

INSTITUTE

ХҮРЭЭЛЭН

(ихэвчлэн боловсрол, мэргэжилтэй холбоотой байгууллага)

IDEOLOGY

ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

(улс төрийн эсвэл эдийн засгийн тогтолцооны тулгуур ойлголтууд)

IRRITATE

ЦУХАЛДУУЛАХ

(нэг зүйлийг байнга хийж хэн нэгнийг бухимдуулах)

INFINITESIMAL

ЯЛЬГҮЙ

(өчүүхэн бага)

INITIAL

ОНЬ

(эхлээд болох, анхны юмыг заасан)

IN

-Д (-Т)

(нэг юм нөгөөдөө агуулагдаж буйг заана)

IMAGING

ДҮРСЛЭЛ

(тооцоолуурын дэлгэц рүү дүрсийг авах, хадгалах, үзүүлэх үйл явц)

IMAGE

ДҮРС

(аливааг байгаагаар нь харуулах зураг, гэрэл зураг, хөшөө гэх мэт)

INK

БЭХ

(үзгээр бичих эсвэл бохиг тамгаар дарахад хэрэглэх өнгөтэй шингэн)

ISOTOPE

ДУНДТАН

(нэг хувилахуйн махбодийн жингээрээ болон цөмийн шинж чанараараа бусдаасаа эсвэл нөгөөгөөсөө ялгагдах хум)

IQ (INTELLIGENCE QUOTIENT)

ОЙ (ОЮУНЫ ИЛТГЭЛЦҮҮР)

(оюун ухааны чадварыг үнэлэх сорилын оноо)

ION

ЯВАР

(нэг ба түүнээс дээш тооны цахь өөртөө авсан эсвэл өөрөөсөө алдсан хувилахуйн махбодь, тэдгээрийн нэгдэл)

INDIGO CHILDREN

ГАСАН ХҮҮХДҮҮД

(оюуны өндөр чадвартай, зөн билэгтэй, этгээд зан авиртай, өөртөө итгэлтэй, мэдрэмтгий хүүхдүүд)

INDIGO

ХӨХДЭЙ

(байгалийн гаралтай эсвэл нийлэгжүүлсэн хөх цэнхэр өнгөш)

IMITATE

ДУУРАЙХ

(адилхан хийх)

IRONY

ЕГӨӨ

(аливаа утгыг эсрэг тэсрэг үгсээр шоглон эсвэл гашуунаар илэрхийлсэн нь)

INVISIBLE

ҮЛ ХАРАГДАХ

(шинж чанараасаа болоод эсвэл нуугдмал учраас нүдэнд үзэгдэхгүй болохыг заасан)

INTERCOURSE

ХАРЬЦАА

(хүмүүс, байгууллагууд, улс орнууд зэргийн хоорондын харилцаа, ажил хэрэг гэх мэт)

IRON GLANCE

УЛААН ГҮР

(гангийн үйлдвэрийн төмрийн гол хүдэр болох улаан хүрэн өнгөтэй төмрийн исэл)

IVORY

ТУГАЛМАЙ

(заан, усны үхэр зэрэг амьтдын соёоны үндсэн хэсгийг бүрдүүлэх цайвар шаргал өнгөтэй хатуу бодис)

INHIBITOR

ХОРИУЛ

(хувилахуйн урвалын хурдыг бууруулах бодис)

INTEGRITY

ГОЛЧ

(хэлбэрэлгүй нягт уялдсан, нөлөөнд үл автах бүрэн бүтэн байдал)

INDUCTION

ЕРӨНЧЛӨЛ

(тусгаар тохиолдлуудаас нэгтгэн дүгнэх замаар ерөнхий зүй тогтлыг гаргаж авах үйл явц)

INVOICE

НЭХЭМЖЛЭГ

(илгээсэн бараа эсвэл үзүүлсэн үйлчилгээний үнэ болон тоо хэмжээг нэгбүрчлэн заасан жагсаалт)

IMPRESSIONIST

ХАДААШРУУЛАГЧ

(бүтэн дүр зураг харуулах эсвэл нэгд нэгэнгүй нарийвчлан дүрслэхээсээ илүүтэйгээр мэдрэмжид өртсөнийг тусгах уран бүтээлч)

IMPERIALIST

ЭЗЭРХЭЭЧ

(бусад улс орнуудад нөлөөллөө өргөжүүлэх эсвэл тэднийг хараат болгох бодлого баригч)

IDEALIST

ХАРААШРАГЧ

(мэдлэгийн тусагдахуун оюун ухаанаас хамааралтай гэж үздэг хүн)

INNER TUBE

ОЛГОЙ

(дугуйны дотор талд тойрч байрласан, бохиг эдээр хийсэн, хийлдэг цагираг хоолой)

ISLAMISM

НОМГОРОО

(зөвхөн нэг бурханд сүсэглэгчдийн шашны тогтолцоо)

IRRATIONALISM

УЧИРГҮЙЖҮҮЛЭЛ

(аливаа зүйлийн утга учрыг алдагдуулах үйлдлүүдийн эсвэл итгэл үнэмшлийн тогтолцоо)

IRRATIONAL

УЧИРГҮЙ

(утга учиргүй зүйлийг заасан)

IRIDIUM

СОЛОН

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, хатуу, зэврэлтэд хамгийн их тэсвэртэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

IONOSPHERE

ЦАХИЛАЙ

(дэлхийн агаар мандлын нарны гэх мэт сансрын туяагаар цахилагжсан дээд хэсэг)

IODOFORM

ЯГААЛЖ

(цайвар шар өнгөтэй, дэгдэмхий, талст бүтэцтэй, ягаа орсон хувилахуйн нэгдэл)

IODIDE

ЯГУУ

( -1 гэсэн исэлдэлтийн зэрэгтэй ягаа орсон хувилахуйн нэгдэл)

INFLATION

ҮНЭЖИЛТ

(бараа үйлчилгээний үнийн тогтвортой өсөлт)

INTERIOR

ДОТУУРХ

(барилга эсвэл өрөөний дотор талын илэрхийлэл)

INTERFERENCE

ХАРГААН

(мөргөлдсөн долгионуудын далайц ихсэх эсвэл багасах үзэгдэл)

INTERNATIONAL

ОРОНЧЛОО

(нийгэм журмын болон эв хамтын ажиллагаанд нийлж оролцохоор байгуулагдсан орон орны улс төрийн намуудын холбоо)

INTERVENTION

ОРОЛЦЛОГОО

(өөр улсын хэрэгт хөндлөнгөөс нөлөөлөх арга хэмжээ)

INTEGRATION

БҮХЭЛДЭЛ

(хооронд нь нийлүүлж бүрэн бүтэн болгох үйл эсвэл тохиол)

INTEGRAL

БҮХЭЛДВЭР

(өгөгдсөн үйлдэг уламжлал нь болох хэмжээ)

IRRATIONALITY

УЧИРГҮЙТЭЛ

(аливаа зүйлийн утга учрыг алдагдуулах үйлдэл эсвэл итгэл үнэмшил)

INTERNATIONALIST

ОРОНЧЛООЧ

(нийгэм журмын болон эв хамтын ажиллагаанд нийлж оролцохоор байгуулагдсан орон орны улс төрийн намуудын холбоог дэмжсэн үзэлтэй хүн)

INTERNATIONALISM

ОРОНЧЛОХУЙ

(нийгэм журмын болон эв хамтын ажиллагаанд нийлж оролцохоор байгуулагдсан орон орны улс төрийн намуудын холбооны зарчмууд)

INTERVENTIONIST

ОРОЛЦЛОГООЧ

(өөр улсын хэрэгт хөндлөнгөөс нөлөөлөгч)

INTEGRATE

БҮХЭЛДЭХ

(хооронд нь нийлүүлж бүрэн бүтэн болгох)

ICE HOCKEY

МӨСНИЙ БЭРЭЭ

(тэшүүр өмсөн мөсөн дээр бэрээ ашиглаж өрсөлдөгчийнхөө хаалганд дүгэр оруулж оноо авах багийн наадал)

ISLAM

НОМГОРЫН ШАШИН

(зөвхөн нэг бурханд сүсэглэгчдийн шашин)

INSTALLATION

УГСРАЛТ

(тоног төхөөрөмж, хэлхээ зэргийг суурилуулах үйл явц)

IMAGE-MAKER

ҮЗЭМЖ БҮТЭЭГЧ

(хувь хүн, бүтээгдэхүүн эсвэл байгууллагын талаар эерэг эсвэл ашигтай ойлголт төрүүлэхийн тулд сурталчилгаа, нийттэй харилцахуйн аргуудыг хэрэглэж үйлчлэх хүн)

IODINE

ЯГАА

(хар өнгийн талст болон нил ягаан өнгөтэй уур үүсгэдэг төмөрлөг бус хувилахуйн махбодь)

INDIAN INK

ЭНЭТХЭГ БЭХ

(ус ба хөөг царцмагаар найруулж хийсэн өтгөн, хар голдуу өнгөтэй бэх)

INTERNET

ХОТОЛ СҮЛЖЭЭ

(тооцоолуурын сүлжээ хоорондын олон улсыг хамарсан нэгдмэл тогтолцоо)

INNOVATION

ШИНЭТГЭЛ

(өөрчлөгдсөн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн илүү дээр шийдлийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх нь)

IMAGE

ҮЗЭМЖ

(хүн ба юмны байр байдал, зан чанарын талаарх олон нийтийн ойлголт)

INSULIN

ООРОН

(цусан дахь шихэнгийн хэмжээг бууруулах чигт зохицуулах үйлдэгтэй нойр булчирхайн дотоод шүүрлийн хэсгээс ялгарах даавар)

INSTITUTE

ХҮРЭЭЛЭН

(шинжлэх ухаан, боловсролын гэх мэт үйл ажиллагаатай байгууллага)

INCH

МАМХ

(арвайн гурван ширхэг үрийг уртааш нь цувуулж тавьсантай тэнцүү уртын хэмжээ)

INERTIA

ЭРЧ

(хөндлөнгийн хүч үйлчлээгүй л бол өөрийн байгаа байдлаа эсвэл хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлэх биетийн шинж чанар)

INCUBATOR

ЦУРАВЛУУР

(өндөг дарах төхөөрөмж)

INSTINCT

ЗӨН

(тодорхой нэг өдөөлтийн хариуд үзүүлэх амьтны төрөлхийн авир)

INDUCE

АВАНХАЙЛАХ

(соронзон талбайн өөрчлөлт дамжуулагчид цахилгаан гүйдэл үүсгэх)

INDUCTION

АВАНХАЙЛАЛ

(цэнэглэгдсэн эсвэл соронзжсон биетүүд ойртохдоо харилцан нөлөөлөлд орох үзэгдэл)

INDUCTIVE

АВАНХАЙ

(цахилгаан эсвэл соронзон нөлөөнд автахыг заасан)

INDICATOR

ИЛТГҮҮР

(тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны нөхцөл байдлыг харуулах хэрэгсэл)

INDIUM

ХӨХӨЛДИЙ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, маш зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

INDEX

ТОВЬЁОГ

(номын төгсгөлд цагаан толгойн үсгийн дарааллаар байрлуулсан нэр, сэдэв, түлхүүр үг зэргийн жагсаалт)

IMPRESSIONISM

ХАДААШРУУЛГА

(бүтэн дүр зураг харуулах эсвэл нэгд нэгэнгүй нарийвчлан дүрслэхээсээ илүүтэйгээр мэдрэмжид өртсөнийг тусгах урлагийн хэв маяг)

IMPORT

ОРШ

(дотооддоо борлуулах зорилгоор бараа үйлчилгээг оруулах үйл явц)

IMPERIALISM

ЭЗЭРХЭЭ

(бусад улс орнуудад нөлөөллөө өргөжүүлэх эсвэл хараат болгох бодлого)

IMMUNITY

ДАРХЛАЛ

(бие махбодийн зүгээс халдвар, хор зэргийг эсэргүүцэх чадвар)

ISOMER

ТЭНС

(бүрдэл ижил ч бүтэц өөртэй хувилахуйн бодисуудын нэг нь)

IDEALISM

ХАРААШРАЛ

(мэдлэгийн тусагдахуун оюун ухаанаас хамааралтай гэж үзэх сэтгэлэг)

J

JUNIPER

АРЦ

(анхилуун шилмүүс эсвэл боргоцойтой мөнх ногоон бут эсвэл мод)

JOSH

ГООЧЛОХ

(хэн нэгнийг элдвээр хэлж зугаацах, хошигнох)

JOKE

ОНИГОО

(бусдыг инээлгэх хошин яриа, түүх гэх мэт)

JIFFY

ХОРОМ

(нүд ирмэх хугацаа)

JUST

ЧУХАМ

(яв цав нийлж тохирсон болохыг заасан)

JEANS

ТУЯН

(ажилд болон энгийн үед өмсөхөд тохиромжтой эдэлгээ даах хөвөн даавуугаар хийсэн өмд)

JUGGLER

САВААЧЛАГЧ

(хэд хэдэн биетийг ихэвчлэн хоёр гараараа ээлжлэн дээш шидэж зөрүүлэн барьж буцаан хөөргөх үзүүлбэр гүйцэтгэгч)

JAZZ

САДРАА

(голчлон жигд, заримдаа оргилсон эсвэл дуурьсал ба цохилго нь холдсон хэмнэлтэй, тогтсон чийрийн дагуу гэхээсээ илүү хөгжимчнийг тухайн агшинд хөтлөх хөгжмийн төрөл)

JACK

ӨРГҮҮЛ

(ачаа, хөдлүүр зэрэг жин ихтэй зүйлсийг байрнаас нь дээш шилжүүлэх төхөөрөмж)

JASPER

ХАС

(улаан, шар, бор, ногоон зэрэг өнгөтэй нэг төрлийн өөхөн чулуу)

JADE

ХАШ

(гоёл чимэглэлд хэрэглэдэг, голцуу ногоон өнгөтэй, хөнгөн цагаанба хуж эсвэл шохор ба гүрийн царууцаас тогтох хатуу чулуу)

JUTE

ХИМ

(ижил нэртэй ургамлаас гаргаж аван олсон утас хийх, шуудай нэхэх зэрэгт хэрэглэх борог ширхэг)

JEWELLERY

ЧИМЭГ

(биедээ гоёл болгон зүүх үнэт чулуу, төмөрлөг гэх мэт)

JAR

ХОТГО

(ихэнхдээ бортого хэлбэртэй, шил, шавар, хуванцар зэргээр хийсэн сав)

JITTER

ХИЙРХЭХ

(догдолж түгшсэн эсвэл бачимдаж тэчъяадсан тайван бус байдалд орох)

JOCKEY

УНААЧ

(мэргэжлийн морин уралдаанд оролцох хүн)

JAZZER

САДРААЧ

(садраа тоглодог, сонирхдог, аянд нь бүжиглэдэг хүн)

JUDOIST

ЖАЛГУУМЧ

(өрсөлдөгчөө шидэж унагаах, өчих, боох, дарах зэргээр хөдөлгөөнгүй болгох зэвсэггүй тулааны урлаг, наадлын тамирчин)

JELLYFISH

ЗАЛХАГ

(Medusozoa дэд хүрээний шүхэр хэлбэрийн цэлцгэр бие, олон тооны тэмтрүүлтэй хөндий хэвэлтэн)

JERRYCAN

ЦАВИР

(ус эсвэл шингэн түлш хадгалах зориулалттай, жижиг ам ба түгжих таглаа бүхий ган сав)

JAM

ЧАНАМАЛ

(өтгөртөл нь буцалгаж элсэн чихэртэй дарсан жимсний нөөш)

JURASSIC

ЯГЧИЙН ГАЛАВ

(Дундад Төрмөлийн Эринд Цэрдийн Галавт халаагаа өгсөн галав)

JEEP

БАРТААНЫ ТЭРЭГ

(дөрвөн дугуйгаараа маажих суудлын тэрэгний төрөл)

JUICE

ШҮҮС

(жимс, ногоо зэргийн шингэн хэсэг)

JAGUAR

ШУВАР

(Panthera onca: муурын овогт багтах биеийн хэмжээгээр арслан болон барын дараа орох хар толбо бүхий шар эрээн биетэй махан тэжээлт хөхтөн амьтан)

JACKET

ХҮРЭМ

(ханцуйтай, ташаа хүрсэн урттай гадуур хувцас)

JEW

ЧАНАРУУ

(Ойрх Дорнодоос гаралтай дэлхийгээр тархан суурьшсан угсаатны төлөөлөл)

JALOUSIE

АТАА

(ирмэгүүд нь нийлэхдээ зөрж битүүлэх зэрэгцээ салбангууд бүхий салхи эсвэл гэрлийн хаалт)

JOURNAL

ӨДӨРЖ

(үйл явдал, үнэлгээ, үзүүлэлт, гүйлгээ зэргийг тэмдэглэх дэвтэр)

JUDO

ЖАЛГУУМ

(өрсөлдөгчөө шидэж унагаах, өчих, боох, дарах зэргээр хөдөлгөөнгүй болгох зэвсэггүй тулааны урлаг, наадал)

K

KITBAG

ДҮРЭВЧ

(голчлон зотон даавуугаар хийж цэргүүд хувцсаа зөөх урт нарийн уут)

KVASS

ИСГЭС

(хөх тарианы гурил, амуу соёолж зэргээс исгэж гаргасан согтууруулах ундаа)

KISSEL

ЦЭЛХЭГ

(жимсний шүүсийг элсэн чихрээр амталж халаан цардуулаар өтгөрүүлсэн, заримдаа улаан дарс, шинэ болон хатаасан жимс зэргийг нэмсэн, халуунаар эсвэл хүйтнээр уух ундаа)

KETCHUP

ЛООЛИЙН СҮМС

(голчлон улаан лооль, мөн мөөг, цуу, халуун ногоо зэргийн орцтой хоол амтлах сүмс)

KARAKUL

ХАР ХӨЛ

(эхийнхээ хэвлийд эсвэл дөнгөж төрөх үедээ хурга нь богино, буржгар, гялалзсан үс бүхий арьстай хонины үүлдэр)

KNEE-HIGH BOOT

ШИЛБЭР

(өвдөг хүрсэн эсвэл өвдөгний доогуур татсан урт түрийтэй гутал)

KIOSK

МУХЛАГ

(гудамжинд хүнс, сонин, тасалбар зэргийг зарах урд талдаа шилэн нүүртэй бүхээг)

KID

ЖААЛ

(хүүхэд эсвэл залуу хүн)

KOUMISS

ГҮҮНИЙ АЙРАГ

(гүүний түүхий сүүг хөрөнгөөр исгэн бүлж хийх цагаан өнгөтэй ундаа)

KNITTING

СҮЛЖМЭЛ

(ээрэг ба зүүний тусламжтай хоорондоо холбогдсон гогцоонууд үүсгэх замаар үйлэг хийх нь)

KNITTING YARN

СҮЛЖМЭЛИЙН ЭЭРЭГ

(ээрч ороосон сүлжмэлийн утас)

KNICKERS

ДОТООЖ

(эмэгтэй хүний биеийн бүсэлхий эсвэл ташаанаас гуяны дээд хэсэг хүртэлхийг халхлах дотуур хувцас)

KANZASHI

ҮСЛҮҮР

(Японы уламжлалт хэв маягийг дагасан үсний гоёл)

KINETIC

ХӨДЛӨГ

(хөдөлгөөнтэй холбоотойг заасан)

KEDS

СЭМБЭС

(биеийн тамирт өмсөх бохиг ултай зотон шаахай)

KARATE

ГАРЛАЙ

(Японы арлуудаас гаралтай зэвсэггүйгээр биеэ хамгаалах урлаг)

KINETICS

ХӨДЛӨГ ЗҮЙ

(биеийн хөдөлгөөн ба түүний шалтгаан хоорондын хамаарлыг судлах бодис зүйн ухаан)

KIMONO

ДЭВЭЛ

(Япон үндэстний уламжлалт хувцас)

KICK-BOXING

ГӨВШИГЛӨӨ

(нударгадах болон өшиглөхийг хослуулсан наадал, тулааны урлаг гэх мэт)

KANGAROO

ИМЖ

(эхийнхээ хэвлийн уутанцарт хөгжлөө гүйцээх урт сүүлтэй, хойд хөл дээрээ үсрэн явах өвсөн тэжээлтэн)

KULAK

НУДАРГАН

(хувийн ашиг хонжооны төлөө бусдыг зарцлах чинээлэг ахуйтан)

KORAN

УНШУУ

(лалын шашны бурхны үгийг дамжуулсан гэгдэх ариун хөлгөн судар)

KOMSOMOL

ЭХЗЭЭ

(хуучин ЗХУ-ын эв хамт залуучуудын эвлэл)

KNIGHT

ХҮЛЭГТЭН

(Дундад Зууны үеийн морь унасан, хүнд зэвсэг, хуяг бүхий эзшигч)

KICKS

ТААШААЛ

(тааламжтай мэдрэмж эсвэл сэтгэл хөдлөл)

KYRGYZ

ХИРГИС

(төв Доронд нутаглах Монгол угсаат хүмүүс ба тэдгээрийн хэл)

KID

САЙР

(голчлон ямаа эсвэл ишигний арьсыг боловсруулж гаргасан савхи)

KIWI FRUIT

ХЯТАД ТОШЛОЙ

(Actinidia chinensis гэх мөлхөө ургамлын нимгэн үсэрхэг хальстай, дотроо хар үртэй, ногоон өнгийн зөөлөн эдтэй жимс)

KIMCHI

СОЛГОНОО

(байцаа, өргөст хэмх зэргийг халуун ногоогоор амталж олон сар шилэн саванд дарж исгэсэн солонгос хоолны хачир)

KARAOKE SINGER

ДУУДААЧ

(нийтийн дууны үг ба аяыг даган дуулж зугаацагч)

KARAOKE

ДУУЖИН

(нийтийн дууны үг ба аяыг даган дуулах зугаацал)

L

LEASE

ЦҮҮВЭН

(байр, тоног төхөөрөмж, газар зэргийг тодорхой хугацаагаар тогтмол төлбөр төлж эзэмших тохиролцоо)

LEASING

ЦҮҮВЭНГЭ

(байр, тоног төхөөрөмж, газар зэргийг тодорхой хугацаагаар тогтмол төлбөр төлж эзэмших тохиролцоо)

LAPTOP

ХОРМОЙЛУУР

(аялж явахдаа хэрэглэхэд тохиромжтой авсаархан тооцоолуур)

LABORANT

АЖЛУУРЧ

(хувилахуйн ажлуурт туслах хүн)

LABORATORY

АЖЛУУР

(шинжлэх ухааны судалгаа, туршилт, сорилын ажил явагдах өрөө, барилга гэх мэт)

LAPICIDE

ЧУЛУУЧ

(чулуугаар юм хийдэг хүн)

LYSOSOME

ЗУДЛУУР

(бодисын солилцоонд задлах үүрэгтэй исгэгүүдийг дотроо агуулсан, бөөмтэй эсийн сийвэнд байрлах сарьсаар бүрхэгдсэн эрхтэнцэр)

LASAGNE

ХҮВЭР

(хавтгайлсан, хуудсан гоймон)

LIVE

АМЬД

(амьдарч байгаа, үхээгүй)

LOGISTICS

БАЙРШУУЛАЛТ

(олон тооны хүн, тоног төхөөрөмж оролцсон үйл ажиллагааны зохион байгуулалт)

LIME

ШОХОЙ

(шохойн чулууг халааж гарган авч барилга, газар тариалан зэрэгт хэрэглэх цагаан бодис)

LEARN

СУРАХ

(судлах, үзэх, заалгах замаар мэдлэг эсвэл чадвар олж авах)

LOESS

АЛТАН ХЭМЭРЛЭГ

(том голуудын сав газарт тааралдах цайвар өнгөтэй, үржил шим сайтай, нунтаг хөрс)

LAUGHTER

ИНЭЭДЭМ

(инээх дуу эсвэл үйлдэл)

LAUGHABLE

ИНЭЭДТЭЙ

(тэнэг, хөгийн, нухацтай авч үзэх аргагүй болохыг заасан)

LAUGH

ИНЭЭД

(ямар нэг зүйл хөгжилтэй эсвэл хөгтэй байх үед гаргах дуу)

LICHEN

ХАГ

(чулуу, хана, модны гадаргууг бүрхэж ургах саарал, шар гэх мэт өнгөтэй ургамал)

LIE

ХЭВТЭХ

(гадаргуу дээр босоо биш байрлах)

LOOK

ХАРАХ

(нүдээр үзэх)

LONG

УДААН

(урт хугацаагаар үргэлжилсэн эсвэл цаг их авсан)

LONG TRACK SPEED SKATING

ХОЛ ЗАМТ ХУРДАН ТЭШҮҮР

(400 хэрийн жишиг урттай зайд тэшүүрээр гулгаж уралдах наадал)

LESBIAN

БАДГА

(ижил хүйстэн эмэгтэй)

LEADER

МАНЛАЙЛАГЧ

(аливаа зүйлийн эхний байранд яваа хүн ба юм)

LIGHTER

АСААГУУР

(гал, тамхи зэргийг асаах хэрэгсэл)

LOFT

ТӨХӨӨН

(байшин барилгын дээд давхрын таазны дээрх, дээврийн доорх зай)

LEGGINGS

ДАДГАЙ

(бүсэлхийнээс дийлэнхдээ шагай хүртэлх хэсгийг халхалж бие барин таарах хөвөн болон шүвтэг зэрэг нийлэг бодисын хольцтой утсаар нэхсэн өмд)

LABORATORY

ТАНХИМ

(хичээл заах, судалгааны ажил явуулах, шинжлэх ухааны туршилт хийх өрөө тасалгаа)

LETTUCE

ХИГДЭС

(Lactuca sativa: ногоон өнгийн навчтай хүнсний ургамал)

LIQUORICE

ЧИХЭР ӨВС

(Glycyrrhiza glabra: цайвар цэнхэрээс хөх ягаан хүртэлх өнгийн цэцэгтэй, чихэрлэг үндэстэй, олон наст өвслөг ургамал)

LACE

СҮЛЖМЭГ

(хөвөн, торгон зэрэг утсаар хээ угалз гарган тор маягтай нэхсэн үйлэг)

LEAN START-UP

ХУРХАГ ГАРАА

(эхний хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг судлан зөвхөн түүнд тохируулах замаар бага зардал ба эрсдэл үүрэн зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээг нэвтрүүлэх арга)

LAPIS LAZULI

НОМИН

(хөнгөн цагаан ба хужийн царууц, хүхэр зэргийг агуулсан гүн цэнхэр өнгөтэй эрдэс чулуу)

LOBSTER

ХАВЧ

(Nephropidaeовогт голчлон багтдаг,арван хөлнийх нь гурван хос нь бахь мэт савартай, бие нь хатуу бүрхүүлтэй, далайд амьдардаг үет хөлтөн)

LAVENDER

ЦЭНХИЙ

(Lavandula төрөлд багтах нарийн навчтай, хөх ягаан цэцэгтэй, мөнх ногоон өнгөтэй бутлаг ургамал)

LILAC

ГОЛТ БОР

(Syringa vulgaris гэх зүйлийн цайвар хөх ягаан эсвэл цагаан цэцэгтэй бутлаг ургамал)

LID

ТАГ

(сав суулганы дээрх салдаг эсвэл нугастай хавхаг)

LEADERSHIP

МАНЛАЙЛАЛ

(нийтлэг зорилгод хүрэхийн тулд нэг хүн эсвэл цөөнх нь бусдынхаа дэмжлэг туслалцааг авах замаар нийгэмд нөлөөлөх үйл явц)

LOCOMOTIVE

ЗҮТГҮҮР

(уур, цахилгаан, шур зэргээр ажиллах галт тэрэгний толгой)

LANDING TROOP

ГАЗАРЛАГЧ

(дайсны талд онгоцноос буух тусгайлан бэлтгэгдсэн цэрэг)

LANDING OPERATION

ГАЗАРЛАГА

(эсрэг талын нутаг дэвсгэрт байлдааны үйл ажиллагаа явуулахаар нисэх болон хөлөг онгоцноос цэрэг зэвсэг буулгах үйл явц)

LATINIZE

ЖАЛДАМЧЛАХ

(жалдам хэлбэрт оруулах, орчуулах гэх мэт)

LAMPSHADE

ГЭРЛИЙН БҮРХҮҮЛ

(гэрлийг бүдгэрүүлэх эсвэл чиглүүлэх үүрэгтэй, гэрлийн шилний гадуурх халхавч)

LOBBYISM

НӨЛТҮҮЛЭЛ

(хууль тогтоогчдын шийдвэрт нөлөөлөх зохион байгуулалттай оролдлого хийх явдал)

LOBBYER

НӨЛТҮҮЛЭГЧ

(хууль тогтоогчдын шийдвэрт нөлөөлөх зохион байгуулалттай оролдлого хийгч)

LEMUR

БУГ

(Lemuridae овгийн шонтгор хоншоор, урт сүүлтэй, модонд асаж амьдардаг сүүн тэжээлтэн)

LEGIONNAIRE

АЛБАЛГАЧ

(ахмад дайчдыг нэгтгэсэн үндэстний байгууллагын гишүүн)

LEGION

АЛБАЛГА

(ахмад дайчдыг нэгтгэсэн үндэстний байгууллага)

LATIN

ЖАЛДАМ

(Италийн эртний хэлүүдийн нэг)

LARYNGITIS

ТӨВӨНХИЙН ҮРЭВСЭЛ

(хоолой сөөх, дуу хаагдах, ханиалгах, амьсгаадах, халуурах зэрэг шинж тэмдгээр илрэх төвөнхийн салст бүрхүүлийн эмгэг)

LANTHANUM

ДАЛДАХ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, агаарт хурдтай исэлддэг, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

LANDSCAPE

ОРОН ТӨРХ

(газар орны байгалийн эсвэл төсөөллийн үзэмж байдал)

LAMP

ГЭРЭЛ

(бүрхүүл, суурь, залгуур бүхий цахилгаан гэрэлтүүлгийн хэрэгсэл)

LAMINATOR

ДОЛОЛГУУР

(хэвлэмэл зураг, бичиг баримт зэргийг хамгаалах, өнгөжүүлэх гэх мэт зорилгоор нимгэн, тунгалаг эдээр бүрэх төхөөрөмж)

LAMBADA

ШАВХРАА

(хэвлээрээ шүргэлцэх, алцайх, нахилзах, хажуу тийш шилжих, эргэх гэх мэт хөдөлгөөнтэй, хосоороо хийх хурдан бүжиг)

LITMUS

ХӨВС

(хүчиллэг орчинд улаан, харин шүлтлэг орчинд хөх өнгөтэй болдог, хаг өвснөөс гаргаж авсан будагч бодис)

LOGICIAN

УЧИР ЗҮЙЧ

(харилцан хамааралтай оюун дүгнэлтүүдийн хэлхээг судалдаг гүн ухаантан эсвэл тооч)

LOGARITHMIZE

АХЬЧЛАХ

(олон оронтой тоог үржүүлэх эсвэл хуваах үйлдлийг нэмэх эсвэл хасах үйлдэл болгон хялбаршуулах зорилгоор түүнд өөр нэг тоо хэд дахин багтсанаар нь төлөөлүүлэх)

LINOTYPER

МӨРЛӨГЧ

(сонин, сэтгүүл зэрэгт хэвлэх үгсийн хэвийг хар тугалга гэх мэт дээр эгнээ болгон буулгах төхөөрөмжийг ажиллуулах хүн)

LIBERALIZE

ЭРХШИХ

(илүү эрх чөлөөтэй болох, болгох)

LIBERALIST

ЭРХШИГЧ

(хувь хүний эрх чөлөө, тэгш эрхийг дэмжигч)

LIBERAL

ЭРХШЭЭ

(иргэний эрх чөлөө, эрх тэгш байдлыг эрхэмлэхийг заасан)

LOGIC

УЧИР ЗҮЙ

(харилцан хамааралтай оюун дүгнэлтүүдийн хэлхээ)

LAVA

ДАРГИЛ

(галт уулын идэвхжил, гүнийн өрөмдлөг зэргээр газрын гадарга дээр гарч ирсэн, мөн тэндээ хатуурч тогтсон шараг)

LUXE

ХЭЭМСЭГ

(тав тух, үзэмж, үнэ цэнэ, чанарын сайныг бүрдүүлснийг заасан)

LOTTO

ШАВГА

(уутнаас сугалсан тоог тохирох хоосон нүдэнд нь тавих замаар эгнээгээ түрүүлж дүүргэсэн нь хожих тоглоом)

LORD

ЭЗДЭГЧ

(зарим улсад нийгмийн дээд хүрээнийхэн болон язгууртнуудад олгох хэргэм зэрэг)

LOTION

ЦЭХЭГ

(арьс зэрэгт гоо сайхны, эмчилгээний гэх мэт зорилгоор түрхэх шингэн бэлдмэл)

LOGARITHM

АХЬ

(олон оронтой тоог үржүүлэх эсвэл хуваах үйлдлийг нэмэх эсвэл хасах үйлдэл болгон хялбаршуулах зорилгоор түүнд өөр нэг тоо хэд дахин багтсанаар нь төлөөлүүлсэн нь)

LYCÉE

СУРТАГ

(дээд боловсролын сургалтад эсвэл мэргэжлийн ажилд бэлтгэх ахлах сургууль)

LITRE

ШИН

(эзлэхүүний нэгж)

LITHIUM

ЗААРАГ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, маш хөнгөн, зөөлөн, урвалж чанар өндөртэй, шатамхай, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлдэг хувилахуйн махбодь)

LINOTYPE

МӨРЛӨГ

(сонин, сэтгүүл зэрэгт хэвлэх үгсийн хэвийг хар тугалга гэх мэт дээр эгнээ болгон буулгах төхөөрөмж)

LINGUAPHONE

ХЭЛЛҮҮЛЭГ

(сонсонгоо уншиж ойлгоод эцэст нь ярих зарчмаар бичлэг ашиглан гадаад хэл сурах арга, үүнийг дэлгэрүүлсэн байгууллагын нэр)

LIMOUSINE

ХӨЛМӨГ

(жолооч ба зорчигч нь тусгаарлагдсан тансаг зэрэглэлийн хөдлүүр)

LIQUEUR

ЧИХРЭГ

(хоолны дараа ихэвчлэн уух элдэв амт оруулсан хатуу дарс)

LUGE

ГУЛТАГА

(мөсөн замаар чарга тэгнэн гэдрэгээ харан хурдан гулгах наадал)

LIBERALISM

ЭРХШИЛ

(эрх чөлөө, тэгш эрхэд суурилсан улс төрийн гүн ухаан эсвэл амьдралыг үзэх үзэл)

LECTURER

ТОВЧИГЧ

(их дээд сургуулийн оюутнуудад товчиг унших багш)

LOUDSPEAKER

ЧАНГА ЯРИГЧ

(цахилгаан дохиог хөгжим, дуу хоолой зэрэг авиа болгон хувиргах төхөөрөг)

LEMON

НИМБЭГ

(Citrus limon гэх модны цайвар шар өнгөтэй, зузаан хальстай, зууван хэлбэртэй, хүчиллэг амттай жимс)

LAMPSHADE

ГЭРЛИЙН БҮРХҮҮЛ

(гэрлийг бүдгэрүүлэх эсвэл чиглүүлэх үүрэгтэй, гэрлийн шилний гадуурх халхавч)

LATHE

ЗОРУУР

(мод, төмөрлөг зэргийг эргэх зуурт нь тусгай хутга тулган бариад зорж хэлбэржүүлэх төхөөрөмж)

LECTURE

ТОВЧИГ

(суралцагчдад тодорхой сэдвээр мэдээлэл өгөх яриа)

LEATHERETTE

САВХИНЦАР

(дууриамал савхи)

LIABILITIES

ӨГӨЛ

(өмнөх үйл ажиллагааны улмаас ирээдүйд орж ирэх ашиг орлогоос хасагдах өр төлөөс)

LOGO

ХОНДОГО

(байгууллагыг бусдаас ялган харуулах бэлгэ тэмдэг)

LOBBY

НӨЛТҮҮЛЭГ

(хууль тогтоогчдын шийдвэрт нөлөөлөх гэсэн зохион байгуулалттай оролдлого)

LIME

СИМБЭГ

(Citrus aurantifolia гэх модны нимбэгтэй төстэй боловч илүү исгэлэн амттай, арай жижиг хэмжээтэй, ногоон өнгөтэй жимс)

LICENCE

ЗӨВШӨӨЛ

(эзэмшиж, ашиглаж, хийж болохыг нь засаг захиргаанаас баталгаажуулсан бичиг)

LEOPARD

ЧИРВЭС

(Panthera pardus: муурын овогт багтах хар толботой бор шаргал арьстай хөхтөн амьтан)

LEAGUE

НЭГТГЭЛ

(тогтоосон хугацааны туршид аваргын төлөө өрсөлдөх наадлын багуудын бүлэг)

LCD

ШТД (Шингэн Талстат Дэлгэц)

(шингэн талстуудын гэрэл хувиргах чадварыг ашиглаж бүтээсэн дэлгэц)

LASER

ӨСГӨГ (Өдөөгдсөн Сацрагаас Гарах Өсгөгдсөн Гэрэл)

(цахилгаан соронзон долгионыг өдөөгдсөн төлөвт оруулах замаар гэрлийг өсгөж гаргах төхөөрөмж)

LADYBUG

НҮҮНЭЭ

(Coccinellidae овогт багтах дээрээ хар толботой улаан хүрэн өнгийн далавчны гэртэй шавьж)

LEUCOCYTE

ЦАГААН ЭС

(цус, тунгалгийн шингэн зэрэгт эргэлдэн өвчин эсэргүүцэх үүрэгтэй, бөөмтэй, өнгөгүй тунгалаг эс)

LIMIT

ХЯЗГААР

(цааш давахгүй, тэлэхгүй, хэтрэхгүй байх хэмжээ, түвшин, шугам гэх мэт)

LENS

МЭШИЛ

(хараа зүйн багаж хэрэгслийн гэрлийг цуглуулах эсвэл сарниулах гүдгэр эсвэл хүнхэр гадаргуутай шил болон бусад эдээр хийсэн бүрдэл хэсэг)

LIFT

ӨРГҮҮР

(барилга, уурхай зэргийн өөр өөр давхар эсвэл түвшинд хүмүүсийг өргөн эсвэл буулган хүргэх тавцан эсвэл бүхээг)

LOCKER

ЦООЖЛУУР

(нийтийн зориулалттай, цоож бүхий ханын шүүгээ)

LED (Light-Emitting Diode)

ГӨХ (Гэрэл Өх Хоёрол)

(хүчдэл өгөхөд гэрэлтэх хагас дамжуулагч)

M

MUGGY

ЗӨГӨН

(халуундуу, чийгтэй, таагүй)

MARATHON

ГОНД

(ойролцоогоор 26 бээрийн хол зайг туулах гүйлт)

MASTER’S STUDY

СОЁГДОХУЙ

(их дээд сургуулийн төгсөлтийн дараах соёгдогчийн зэрэг олгох сургалт)

MASON

ШОЖООН

(чулуу, тоосгоор юм барьдаг хүн)

MOMENT

ХОРОМ

(маш богино хугацаа)

MOBILE PHONE

ГАР УТАС

(цацрас долгионоор ажилладаг үүрэн холбооны утас)

MITOCHONDRION

НИЙТГҮҮР

(дийлэнх эсийн дотор байдаг, амьсгал ба эрчим хүч гаргах хувилахуйн урвалууд нь явагддаг давхар сарьстай эрхтэнцэр)

MAZE

ЭЭДРЭЭ

(төөрүүлэх зорилготойгоор цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэгт байгуулах хана эсвэл бутаар тусгаарлагдаж хоорондоо холбогдсон олон жимүүдийн тогтолцоо)

MYRRH

ГУШУУ

(Commiphora төрөлд багтах намхан, өргөст модноос гаргаж авах бохиг жилий)

MENTOR

СОЁГЧ

(хэн нэгэнд зөвлөж туслах мэдлэг туршлагатай хүн)

MATERIALIZE

БОДИЛОХ

(санасанаар эсвэл төлөвлөсөн ёсоор болох)

MEDIATOR

ЗУУЧ

(дундын маргаантай хүмүүс, бүлэг зэргийг эвлэрүүлэх зорилготой хүн, байгууллага гэх мэт)

MEDIUM

ТЭХИЙ

(хүмүүст мэдээлэл хүргэх арга зам)

METALLURGIST

ТӨМӨРЛӨГЧ

(төмөрлөг, түүний хэрэглээг судалдаг эрдэмтэн)

MASTURBATION

ГАР ХАНГАЛГА

(бэлгэ эрхтнүүдээ илж, үрж, оролдон өөртөө таашаал өгөх)

MISTER (MR)

НОЁНТОН

(ахмад насны эрэгтэй хүнийг дуудах нэр)

MUSE

ОНГОДРУУЛАГЧ

(зохиолч, зураач зэрэгт уран бүтээлийн санаа, хүсэл төрүүлдэг хүн, далд хүч гэх мэт)

MODE

ХИРЭЭ

(тоон дараалалд хамгийн их давтагдсан утга)

MATTRESS

ОЛОНЦ

(орны дээр нь хэвтэх зөөлөн хэсэг)

MANAGER

ГАРДАГЧ

(байгууллагын тодорхой үйл ажиллагааг хянаж хариуцах хүн)

MOUTH

АМ

(голчлон толгойд байрлан хоол оруулж, дуу авиа гаргах нүхтэй хөндий)

MRI (MAGNETIC RESONANCE IMAGING)

СДД (СОРОНЗОН ДУУРИАН ДҮРСЛЭЛ)

(соронзон талбай ба цацрас долгион ашиглан эд эрхтний бүтцийн зургийг гаргах нь)

MECHANIC

ХӨДӨЛГҮҮРЧ

(хөдлөх хэсгүүдтэй тээврийн хэрэгсэл гэх мэт зүйлсийн цахилгаанаар эсвэл дотоод шаталтаар хүчээр ажиллах бүрэлдэхүүн хэсгийг ажиллуулах, засах зэрэг ажилтай хүн)

MORTARMAN

ТЭСЭРГЭГЧ

(тэсэргүүрээр буудах хүн)

MINEMAN

ТЭСЛЭГЧ

(тэслэг суурилуулахад мэргэшсэн хүн)

MACRAMÉ

ГИНЖҮҮРЭГ

(утас, олс зэргийг зангидаж чимэглэл хийх урлаг)

MODEM

ДОХИО ХУВИРГУУР

(утасны шугамын дохио гэх мэтийг тооцоолуурын тоон өгөгдөл болгон өөрчлөх төхөөрөмж)

MAYONNAISE

ӨНДӨГНИЙ СҮМС

(өндөгний шарыг тос ба цуутай хутгаж хийх хоол амтлагч)

METALWORKER

ТӨМӨРЧИН

(төмөрлөгтэй ажиллахад мэргэшсэн нэгэн)

MARSHAL

ӨРЛӨГ

(хууль сахиулагч тушаалтан)

MAKE-UP

ГООДУУР

(нүүр болон үс, хумс зэрэг биеийн бусад хэсгийн өнгө, үзэгдэх байдлыг өөрчлөх хэрэглэгдэхүүн)

MASSAGE

ИЛЛЭГ

(амраах, эмчлэх гэх мэт зорилгоор биеийн хэсгүүдийг гараар барих, үрэх, нухах нь)

MICROSCOPE

ДУРАНБАЙ

(бичил хэмжээтэй зүйлсийг томруулж харуулах мэшил бүхий багаж)

MICROBE

БИЧИЛЖ

(нянгийн өөр нэр)

MICRO-ORGANISM

БИЧИЛ БИЕТЭН

(нян, ян зэрэг нүдэнд харагдахааргүй өчүүхэн жижиг хэмжээтэй амьд бие махбодь)

MILE

БЭЭР

(1,609 метртэй тэнцүү урт ба зайн нэгж)

MARKER PEN

САРЛУУР

(эсгий зэрэг нягтруулсан эдээр хийсэн хошуутай, өөрөөсөө өнгийн бэхтэй, зурж бичих хэрэгсэл)

MECHANIC

ОНЬСЧ

(тоног төхөөрөмж хийдэг, хэрэглэдэг эсвэл засдаг ур чадвартай ажилчин)

MORE

ДАХИАД

(авснаасаа эсвэл байгаагаас илүүг нэхэх үг хэллэг)

MEASLES

УЛААН БУРХАН

(арьсан дээр улаан өнгөтэй тууралт гарах, халуурах, нусгайрах, ханиалгах зэрэг шинж тэмдэгтэй хүүхдийн халдварт өвчин)

MAKE

ХИЙЦ

(хөдлүүр үйлдвэрлэгчийн нэр бүтээгдэхүүндээ оноогдсон нь)

MICROPHONE

ДУУРЬСГУУР

(дууны долгионыг цахилгаан дохио болгон хувиргагч)

MICROWAVE OVEN

САЖАА

(цахилгаан соронзон бичил долгионы тусламжтайгаар хүнсийг халааж болгох гал тогооны цахилгаан хэрэгсэл)

MEATBALL

БӨӨРӨНХИЙ МАХ

(татсан махыг амтлаад бөөрөнхийлж нягтруулан хэлбэр үүсгэж хайрах, шарах зэргээр болгох хоол)

MARJORAM

ХОШУУД

(Origanum majorana: хүйтэнд мэдрэг, цайвар хөх ягаан цэцэгтэй, навч нь нимбэгийн амттай, олон наст өвслөг ургамал)

MOM

ЭЭЖ

(хүүхэд эхээ дуудах үг)

MOTHER

ЭХ

(хүүхдийг төрүүлсэн эмэгтэй)

MOTIVATION

СЭДЛЭГ

(тодорхой нэг үйл эсвэл авирт хөтлөх шалтгаан)

MIMIC

ИЖИЛСГЭХ

(зугаацуулах, шоглох зэрэг зорилгоор хүний үг яриа, зан авир, үйлдэл хөдөлгөөнийг ижилсгэн үзүүлэх)

MOTIVE

СЭДЭЛ

(хүнийг тодорхой нэг үйлд хөтлөх хүчин зүйл эсвэл нөхцөл байдал)

MULBERRY

ЯЛАМ

(Morus төрөлд багтах модлог ургамал, түүний жимс)

MAPLE

АГЧ

(Acer төрөлд багтах мод эсвэл бут)

MARZIPAN

БҮЙЛЭЭС

(бүйлсийн гурил ба элсэн чихрээс тогтох амттан)

MARMALADE

БҮРЖМЭЛ

(жимсийг элсэн чихэртэй чанаж өтгөрүүлсэн хүнсний бүтээгдэхүүн)

MUSLIN

ГӨЛӨНГӨР

(хөвөн утсаар нарийн нэхсэн үйлэг)

METALLOID

ТӨМӨРСӨГ

(төмөрлөгийн хэлбэр төрхтэй болохыг заасан)

METALLIC

ТӨМРӨГ

(төмөрлөгийн шинжтэй, тухайлбал, ижил өнгөтэй, дуутай болохыг заасан)

MARKER

ТЭМДЭГЛЭГЧ

(үзүүр нь өргөн эсгий хошуутай сарлуур)

MESH

ХЭРДЭС

(сүлжиж торлосон бүтэц)

MARDI GRAS

ТОСОН МЯГМАР

(Лүвчийн шашинтай орнуудад нүглээ наманчилж, дараа нь баярлаж цэнгэх Мягмар гариг)

MODERNIST

ӨДГӨӨЧЛӨГЧ

(орчин цагийн илэрхийлэл болсон зүйлсийг дээрд үзэх хүн)

METHODOLOGY

АРГАЧЛАЛ

(аливааг хийх аргуудын цогц)

MADAM

ХАТАГТАЙ

(эмэгтэй хүнд хандах эсвэл түүнийг дуудах эелдэг, хүндэтгэлтэй хэлбэр)

MINERAL PITCH

БАРАГШИН

(бараан өнгөтэй, гашуун амттай, гялалзсан гадаргуутай, олон тооны эрдсийн агууламж бүхий хадны завсраас шүүрэх зунгааралдсан бодис)

MIDDLE EAST

ОЙРХ ДОРНОД

(Дорон тивийн баруун өмнөд хэсэг)

MODERNISM

ӨДГӨӨЧЛӨЛ

(орчин цагийн илэрхийлэл болсон зүйл)

MAP

ЦОМС

(орон зайг бүрэлдүүлэгч хэсгүүдийн хоорондын харилцаа хамаарлыг дүрслэн үзүүлсэн зураг)

METER

ТООЛУУР

(хий, цахилгаан, ус зэргийн хэмжээг бүртгэх багаж)

MATERNITY LEAVE

ЖИРЭМСНИЙ АМРАЛТ

(хүүхэд төрүүлэхтэй холбоотойгоор олгох цалинтай чөлөө)

MUSTARD GAS

ГИЧИЙН ХИЙ

(цэврээрээ байхдаа өнгөгүй, өтгөн, тосорхог шингэн, харин эс хордуулж цэврүү үүсгэх хувилахуйн зэвсэгт орохоороо шаравтар бор өнгөтэй, гичийн үнэртэй)

MUSLIM

НОМГОРОГЧ

(номгорын шашин шүтэгч)

MARKETER

ХЭРЭГЛЭЭЖҮҮЛЭГЧ

(зах зээлийн судалгаа, зар сурталчилгаа зэргээр бараа үйлчилгээний борлуулалтыг нэмэгдүүлэгч)

MICROBIOLOGIST

БИЧИЛЖ СУДЛАГЧ

(нян, ян, мөөгөнцөр гэх мэт бичил биетнүүдийг шинжлэгч)

MILITARIST

ЦЭРЭГЛЭГЧ

(улс орны ашиг сонирхлыг цэрэг зэвсгийн хүчээр бодитой болгох гэж санаархагч)

METAPHYSICIAN

ГҮҮРЭГЧ

(бодит ертөнцийн оршин тогтнолыг тайлбарлах гүн ухааны уламжлалт номлолыг дагагч)

MATERIALIST

БОДИЛОГЧ

(бодис, түүний хөдөлгөөн ба хувирлаас өөр юу ч оршин тогтнодоггүй гэж үздэг гүн ухааны сургаалыг баримтлагч)

MISS

АВХАЙ

(охин эсвэл гэрлээгүй эмэгтэй)

MICRO-

БИЧИЛ

(бяцхан хэмжээтэйг заасан)

MONODRAMA

ЗОРЖИГ

(нэг хүн толилуулах уран бүтээл)

METALLURGY

ТӨМӨРЛӨГ ЗҮЙ

(төмөрлөгийн шинж чанар, цэвэршүүлэг, үйлдвэрлэл, хэрэглээ зэргийг судлах шинжлэх ухаан)

MICROBIOLOGY

БИЧИЛЖ СУДЛАЛ

(нян, ян, мөөгөнцөр гэх мэт бичил биетнүүдийг судалдаг шинжлэх ухаан)

MECHANISM

ОНЬС

(тоног төхөөрөмжийн эвлэн нийлж зохицон ажиллах бүрдэл хэсгүүд)

MEGAPHONE

ЦАГААН ХООЛОЙ

(юүлүүр хэлбэртэй, дуу хоолой өсгөх хэрэгсэл)

MATHEMATICS

ТООНЫ УХААН

(тоо хэмжээг орон зай, бүтэц, өөрчлөлттэй нь судлах хийсвэр шинжлэх ухаан)

MANGANESE

ХҮРЭНЗ

(мөнгөлөг саарал өнгөтэй, хатуу боловч хэврэг, агаарт хялбар исэлддэг, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

MARS

АНГАРАГ

(дэлхийтэй харьцуулахад нарнаас арай илүү алслагдсан улаавтар өнгөтэй гариг)

MAUSER

СЭЛЭЭДИЙ

(модон хуйтай, хагас эзээгүй ажиллагаатай гар буу)

MASS

ЦУЛ

(биед агуулагдах бодисын хэмжээ)

MOLE

ХҮЙР

(12 ав цэвэр нүүрстөрөгчид агуулагдах хумын тоотой тэнцүү эгэл хэсгүүд бүхий бодисын хэмжээ)

MOLECULE

ЭЛ

(хувилахуйн нэгдэл ба дан бодисын үндсэн бүтэц)

MISTER

НОЁНТОН

(цол хэргэмгүй эрэгтэй хүнийг дуудах нэр)

MATERIAL

ЭДИЙН

(бодитой орших биет зүйлстэй холбоотойг заасан)

MATTER

БОДЬ

(тодорхой орон зайг эзлэх биетэй, агуулагдахуун бүхий цултайгаар оршин тогтнох эгэл хэсэг)

MATHEMATICIAN

ТООЧ

(тооны ухааны өргөн мэдлэгтэй, түүнийгээ үйлдлэгт хэрэглэх чадвартай хүн)

MEMBRANE

САРЬС

(тодорхой бодисуудыг сонгомлоор нэвтрүүлэх чадвартай, нимгэн хальс мэт тусгаарлагч бүтэц)

MONOLOGUE

БОДМОГЛОО

(ганц хүний яриа)

MORTAR

ТЭСЭРГҮҮР

(тэсрэх бөмбөгийг богино зайд бага хурдтайгаар босоо даялахаар харвах буу)

Ms

НОЁГТОЙ

(цол хэргэмгүй эмэгтэй хүнийг гэр бүлийн байдлыг нь үл харгалзан дуудах нэр)

MINE

ТЭСЛЭГ

(газарт булах эсвэл усанд тавих дотроо тэсрэгч бодис бүхий зэвсэг)

MILITARISM

ЦЭРЭГЛЭХҮЙ

(улс орны ашиг сонирхлыг цэрэг зэвсгийн хүчээр бодитой болгох гэсэн санаархал)

MICRON

БИЧХЭН

(хэрийг сая хуваасны нэгтэй тэнцүү уртын хэмжээ)

METAPHYSICS

ГҮҮРЭХҮЙ

(бодит ертөнцийн оршин тогтнолыг тайлбарлах гүн ухааны уламжлалт номлол)

MERINO

ДОГНОЙ

(нарийн зөөлөн ноостой хонины үүлдэр)

MENSHEVIK

СААРАЙ

(хөрөнгөтнүүд, газрын эздийн төлөөлөл болсон нийгэм журамтан)

MACHINIST

ТӨХӨӨРӨГЧ

(тоног төхөөрөмж ажиллуулдаг хүн)

MATERIALISM

БОДИЛОХУЙ

(бодис, түүний хөдөлгөөн ба хувирлаас өөр юу ч оршин тогтнодоггүй гэж үздэг гүн ухааны сургаал)

MASSES

НИЙТ

(хүн амын дийлэнх болох энгийн ард иргэд)

MARCH

АЛХДАЛ

(цэргүүд унаа мориор эсвэл явганаар алхан аялах нь)

MARCH

ГИШГЭЛЭГ

(цэргийн алхдалд зориулсан хүчтэй бөгөөд жигд хэмнэлтэй хөгжмийн төрөл зүйл)

MANDOLIN

ТОВШВОР

(дөрвөн хос утастай, пийпаатай төстэй чавхдаст хөгжмийн зэмсэг)

MAGNESIUM

ГҮР

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, хөнгөн жинтэй, шүлтлэг, онцлог цагаан дөл гарган шатдаг, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

MAGMA

ШАРАГ

(газрын гадаргын гүнд өндөр хэм ба нам даралтын орчинд чулуулаг хайлж үүсэх голчлон царууцын холимогуудын найрлагатай хайлмал шингэн)

MAGISTRAND

СОЁГДОГЧ

(шалгалтуудаа өгч дуусгаад соёгчийн бодруулаа бичиж буй оюунтан)

MAIN

ТӨВЛӨӨС

(ус, дулаан, цахилгаан, бохир зэргийг дамжуулж зөөвөрлөх гол шугам, хоолой гэх мэт)

MACHINE-GUN

СҮРЧҮҮР

(үргэлжлүүлэн галлах эзээгүй буу)

MUSLIM

НОМГОРЫН

(зөвхөн нэг бурханд сүсэглэгч болон түүний шашинд хамаатайг заасан)

MOHAIR

БӨГ

(ямааны хялгас, хонины ноос, хөвөн, нийлэг ширхэг зэргийг хольж ээрсэн утас)

MOTORCYCLE

СУНДГУЙ

(хигээс бүхий хос дугуйтай, хөлөөр жийдэггүй хөдөлгүүрт унаа)

MORSE

ЦЭГШИРЭЭ

(гэрэл, дуу, цахилгаан гүйдэл зэргийн урт ба богино хугацаагаар үргэлжлэх дохионы нийлэмжээр үсэг ба тоог илэрхийлэх томьёолбор)

MONTAGE

ЭВЛҮҮЛЭГ

(хөгжим, зураг, үг, хальс, бичлэг зэргээс сонгосон хэсгүүдийг нэгтгэх үйл явц)

MONOPOLY

ТОНЖБОР

(бараа эсвэл үйлчилгээний зах зээлд дангаар ноёрхох нь)

MILLION

САЯ

(арван бумтай тэнцүү тоо)

MUSEUM

ДЭЛГЭВЭР

(түүх, ёс заншил, шинжлэх ухаан гэх мэтийн холбогдолтой эд зүйлсийг хадгалах, олон нийтэд үзүүлэх барилга)

MECHANICAL

ОНЬСТ

(тодорхой үйлдэл хийхэд зориулагдсан харилцан уялдаатай хэсгүүд бүхий бүтэцтэйг заасан)

MASK

БАГ

(айлгах, инээлгэх, танигдахгүй байх зэрэг зорилгоор зүүх нүүрний зарим хэсгийг эсвэл нүүрийг бүхэлд нь хаах халхавч)

MERS

ОДАХШ (Ойрх Дорнодын Амьсгалын Хам Шинж)

(нэг төрлийн титэм янгаар агаар дуслын замаар халдварлаад халууралт, ханиалгалт, амьсгал давчдалт болон ходоод гэдэс, бөөрний үйл ажиллагааны хямралд хүргэх эмгэг)

MOTOR

ХӨДӨЛГҮҮР

(хөдлөх хэсгүүдтэй тээврийн хэрэгсэл гэх мэт зүйлсийн цахилгаанаар эсвэл дотоод шаталтаар хүчээр ажиллах бүрэлдэхүүн хэсэг)

MAYOR

ЗАХИРАГЧ

(хотын захиргааны дарга)

MANDATE

ДААЛГА

(бусдын захиалгаар ажил үүрэг гүйцэтгэх эрх мэдэл)

MULTIMEDIA

ХАМ СЭРЭХҮЙН

(илэрхийлэх, харилцах гэх мэт зорилгоор нэгээс олон тооны хэрэгслийг ашигласныг заасан)

MATERIAL

ЭД

(аливаа зүйлийг бүтээж бүрдүүлсэн бодис)

METRE

ХЭР

(хэмжилтийн нэгжийн олон улсын тогтолцооны уртын нэгж, гэрэл хоосоргод шигийн 1 / 299,792,458 -тэй тэнцүү хугацаанд аялах замын урт)

MORTGAGE

ДЭНЧЛЭН

(өрийг тогтоосон хугацаанд төлсөн тохиолдолд буцаан өгөхөөр тохиролцож зээлдэгчээс зээлдүүлэгчид барьцаа хөрөнгийг шилжүүлэх нь)

MONITORING

ТАНДАЛТ

(тогтолцооны төлөвт гарах өөрчлөлтийг хугацааны туршид хянаж ажиглах үйл явц)

MONITOR

ДЭЛГЭЦ

(мэдээллийг дүрсээр үзүүлэх төхөөрөмж)

MISS

ГОО БҮСГҮЙ

(үзэсгэлэнтэй сайхан эмэгтэйгээр тодорсон хүний өргөмж цол)

MICROBUS

БҮЛТРЭГ

(нийтрэгтэй төстэй боловч хэмжээгээр жижиг, хэсэг бүлэг хүмүүсийг тээвэрлэх хэрэгсэл)

METRO

ХОНГИЛЖ

(хотын газар доогуурх төмөр замын хүн тээврийн тогтолцоо)

MESSENGER

МЭДЭЭЧ

(мэдээ зөөх хүн)

MESSAGE

ЗУРВАС

(нэг хүнээс нөгөөд амаар эсвэл бичгээр илгээсэн мэдээлэл)

MEDAL

ЗҮҮВЭР

(ажил мэргэжлийн болон гүйцэтгэлийн амжилтыг нь үнэлэн өгөх дээр нь үг, дүрс буулгасан төмөрлөг зээрэнхий)

MASTER

ЭРМЭГЧ

(наадлын аль нэг төрлийг чадамгай эзэмшсэн хүнд олгох цол)

MARKETING

ХЭРЭГЛЭЭЖҮҮЛЭЛТ

(зах зээлийн судалгаа, зар сурталчилгаа зэргээр бараа үйлчилгээний борлуулалтыг нэмэгдүүлэх үйлдэл)

MANSARD

ЦАЦАР

(доогуураа дээрхээсээ илүү огцом налуу бүхий дээвэр эсвэл ийм дээвэртэй давхар)

MANNEQUIN

ХҮНДЭЙ

(хувцсыг өмссөн байдлаар нь үйлчлүүлэгчид үзүүлэхээр хийсэн хүн дүрстэй загвар)

MANGO

АМАР

(Mangifera гэх төрөлд багтах халуун орны модны дотроо том, хавтгай яс бүхий зөөлөн эдтэй, шаравтар улаан өнгөтэй жимс)

MANDARIN

БЭРСҮҮТ ЖҮРЖ

(Citrus reticulataгэх мод, мөн түүний хавтгайдуу бөөрөнхий хэлбэртэй, улбар шар өнгөтэй, сул хальстай жимс)

MANAGEMENT

УДИРДЛАГА

(аливаа ажил хэргийг хөтлөн явуулах үйл)

MASTER

СОЁГДОГЧ

(суртагч ба зүйчийн хоорондох эрдмийн зэрэг)

MAFIA

НӨЛӨӨ БҮЛ

(зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэг)

MACRO

ЦАРААТ

(том хэмжээтэйг заасан)

MACHINE

ТӨХӨӨРӨГ

(хамтдаа тодорхой ажил гүйцэтгэх оньст, цахилгаан, цахим  зэрэг бүрдэл хэсгүүдтэй тоног төхөөрөмж)

METAL

ТӨМӨРЛӨГ

(цахилгаан ба дулаан дамжуулдаг, давтагдах болон сунгагдах шинж чанартай, ихэнхдээ гялалзсан өнгөтэй бодисуудын нэг)

MINERAL

ЭРДЭС

(дэлхийн цардсыг бүрэлдүүлэхэд оролцох амьд биеийн бус гаралтай, тодорхой хувилахуйн бүтэцтэй бодисуудын нэг)

MANOEUVRE

ОНЧЛОО

(тодорхой зорилготой, тэрийг нь хөндлөнгөөс таах боломжгүй байж ч болох эв дүй, ур чадвар шаардсан үйлдэл эсвэл дэс дараалсан үйлдлүүд)

MINUTE

ХУВЬ

(цагийг жар хуваасны нэгтэй тэнцүү хугацаа)

MANOEUVRE

ОНЧЛОХ

(тодорхой зорилготой, тэрийг нь хөндлөнгөөс таах боломжгүй байж ч болох эв дүй, ур чадвар шаардсан үйлдэл эсвэл дэс дараалсан үйлдлүүд гүйцэтгэх)

MAGAZINE

ДАЙЗ

(эзээгүй бууны сум агуулах хэсэг)

MARSHMALLOW

ОДУУ

(чихэр, царцмаг, уураг зэргийг хольж гарган авах амттан)

N

NEWSLETTER

МЭДЭЭ БИЧИГ

(байгууллага, хүйлэн зэргийн бүх гишүүддээ тогтмол илгээх үйл ажиллагааны мэдээ агуулсан илтгэл)

NECK WARMER

ХООЛОЙВЧ

(хүзүүг нар, салхи, хүйтнээс хамгаалах олгой хэлбэртэй хувцасны дагас)

NEWT

ГҮРВЭС

(богино хөл, урт сүүл, хүйтэн цустай, газар ба усны аль алинд амьдарч чаддаг хоёр нутагт жижиг амьтан)

NATIONAL IDENTITY

ҮНДЭСТНИЙ ЯЛГАРАМЖ

(аль нэг улс үндэстэнд өөрийгөө хамааруулах, ахуй соёл, түүх уламжлал, үнэт зүйлс зэргээрээ ялгаатайгаа таних мэдрэмж)

NERVOUS

ТЭВДҮҮ

(ямар нэг зүйлд догдолсон эсвэл айсан байдалтай)

NEGATIVE

СӨРӨГ

(муу, хөнөөлтэй)

NEARBY

ОЙРОЛЦООХ

(хол биш байрлалд буйг заасан)

NOTICE

АНЗААРАХ

(харах, сонсох гэх мэт үед анхааралд өртөх)

NOW

ОДОО

(эдүгээ цагт)

NICE

АЯТАЙХАН

(сэтгэлийн ханамж өгөх)

NOODLE SOUP

ГУРИЛТАЙ ШӨЛ

(элдэж нарийн хэрчсэн гурил, мөн мах, амтлагч зэрэг орсон шөл)

NORMALIZE

ХЭВЧЭЭЛЭХ

(аливаа зүйлийн хэмжээг тогтоох)

NORM

ХЭВЧЭЭ

(аливаа зүйлд тогтоосон жишиг хэмжээ)

NITROGEN

АМИЛАГА

(өнгөгүй, үнэргүй, урвалж чанаргүй, амьсгалыг үл тэтгэх хий төлөвтэй хувилахуйн махбодь)

NYLON

ШҮВТЭГ

(торго орлуулахаар анх гаргаж авсан, утас болгон ээрээд шүдний сойз, шилэн оймс, олс, бөс, шүхэр зэргийг, мөн цул байдлаар эрэг шураг, араа хүрд, эд анги зэргийг хийдэг нийлэг хэлхэгийн бүлэг нэгдлүүд)

NUMBER

ДУГААР

(тоолох, тооцоолоход болон дараалал, байрлал зэргийг тодорхойлоход хэрэглэгдэх тоон утга)

NO OBJECTION CERTIFICATE

ҮЛ ТАТГАЛЗЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ (ҮТГ)

(болж байгаа үйл явдлаас татгалзах зүйлгүй болохоо илэрхийлсэн бичиг)

NUT

САМАР

(чөмөг нь гадуураа хатуу бүрхүүлтэй жимс)

NUT

ЭМРЭГ

(эрэгний үзүүр орох нүх нь дотроо эрээстэй, голчлон дөрөв эсвэл зургаан талт хэлбэртэй жижиг төмөрлөг, хуванцар гэх мэт)

NAPPY

ЖИВХ

(нялх хүүхдийн шээс баасыг тосон шингээж авах салтааны өмсгөл)

NAPPA

ТОРГОН САВХИ

(хонь болон бодын арьсыг боловсруулж гарган аваад хүрэм, цув, цүнх гэх мэтийг хийх зөөлөн савхи)

NEWSCASTER

НЭВТРҮҮЛЭГЧ

(зурагт эсвэл хүлээн авагчаар мэдээ нэвтрүүлэх хүн)

NOTARY OFFICE

ГЭРЧЛЭГЧИЙН АЛБА

(гэрээ хэлцэл, бичиг баримт зэргийн үнэн болохыг нь гэрчлэх эрхтэй хуульчийн ажлын газар)

NORDIC COMBINED

УМАРД ХАВСАА

(аараглаа цана ба харайл цаныг хавсаргасан өвлийн наадал)

NERVE

САЛДАР

(тархи нугас ба биеийн бусад хэсгүүдийн хооронд хөдөлгөөний, мэдрэхүйн гэх мэт мэдээллийг дамжуулах үүрэгтэй мэдрэлийн эсийн урт сэртэн эсвэл тэдгээрийн багц)

NEON

ШИНЭГ

(өнгөгүй, үнэргүй, идэвхгүй, агаар мандлын найрлагад бага хэмжээтэй ордог хий төлөвтэй хувилахуйн махбодь, агаар сийрэг орчинд цахилгааны үйлчлэлээр улбар шар өнгөөр цацрах тул гэрэлтүүлэг, хаяг, сурталчилгааны самбарт ашигладаг)

NEUTRON

МЭЛЦ

(тархмал устөрөгчөөс бусад бүх махбодийн хумын цөмд орших цэнэггүй бөөм)

NEURON

МЭДРЭС

(мэдрэлийн тогтолцооны бүтэц ба үйл ажиллагааны үндсэн нэгж)

NEGRO

ХАР

(төрөлхийн буржгар хар үс, зузаан уруул, бараан арьстай хүн)

NATURAL

БАЙГАЛИЙН

(жам ёсоороо бий болсон, хиймэл биш)

NATURE

ТӨРХ

(хүн болон аливаа зүйлийн салшгүй мөн чанар эсвэл авир араншин)

NATURALISM

БАЙМЖАА

(аливааг бодитоор нарийвчлан дүрслэх урлаг ба утга зохиолын онол эсвэл үйлдлэг)

NARCOSIS

МЭНЭРЭЭ

(унтуулж мэдээ алдуулах эмийн үйлчлэлийн үр дүн)

NOODLE

МЯНТУУЗ

(исгэлгүй зуурсан гурилыг элдэж, голчлон нарийн зурвасууд болгон зүсэж бэлтгэсэн, үүнийг чанаж эсвэл урьдчилан боловсруулаад халуун усанд дэвтээж болгосон нь)

NOTE

ОЙЛБОР

(улс эсвэл удиргуул хоорондын албан харилцааны бичиг)

NOTE

ЧИЙР

(хөгжмийн авиа эгшгийн өндөр нам ба үргэлжлэх хугацааг бичгээр илэрхийлэх тэмдэг)

NOVEL

ХҮҮРНЭЙ

(үйл явдлыг нь дийлэнхдээ зохиож, энгийн хэлээр бүтэн номын хэмжээтэй бичсэн нь)

NOTARY

ГЭРЧЛЭГЧ

(гэрээ хэлцэл, бичиг баримт зэргийн үнэн болохыг нь гэрчлэх эрхтэй хуульч)

NANO

ӨЧҮҮ

(арвын хасах есөн зэрэгтэй тэнцүү болохыг заасан)

NICKEL

ДИЦ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, төмөрлөгийн шинж чанарыг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

O

OPPRESSIVE

ТӨӨНӨСӨН

(маш халуун, таагүй, агааргүй)

OLIGARCHY

СААРАГДАЛ

(улс орон, байгууллага зэргийг цөөн тооны хүмүүс хяналтдаа байлгах нь)

OLIGARCH

СААРАГДАГЧ

(улс орон, байгууллага зэргийг хяналтдаа байлгадаг цөөн тооны хүмүүсийн нэг)

OPTIMAL

ЗОХИРОМЖТОЙ

(хамгийн сайн таарахыг заасан)

OR

ЭСВЭЛ

(өөр боломж байгааг илэрхийлнэ)

OPTIONAL

ДУРАМЖИЙН

(хүсвэл хийж, сонгож болохыг заасан)

ORGANELLE

ЭРХТЭНЦЭР

(амьд эсийн доторх тодорхой үүрэг, үйл ажиллагаатай бүтэц)

OPIUM

ЖИЛБЭ

(нэг төрлийн намуу цэцгээс гаргаж авах мансууруулах бодис)

OFF-LICENCE

ШУУГИУР

(архины дэлгүүр)

ORCHIDACEAE

ЦЭГРЭМТЭН

(тод өнгийн цэцэгтэй, анхилуун үнэртэй олон наст ургамлын овог)

OUTRAGE

ЖИГШҮҮР

(хүчтэй цочирдох эсвэл уурлах мэдрэмж)

ORGANIZATION

БАЙГУУЛЛАГА

(тодорхой зорилготой бүлэг хүмүүсийн ажил хэргийн газар)

ONE

НЭГ

(ганц гэсэн утгатай бүхэл тоо)

ON

ДЭЭР

(гадаргууг бүрсэн, хүрсэн эсвэл бүрдүүлсэн байрлалд буйг заасан)

OF

-ЫН (-ИЙН, -НЫ, -НИЙ)

(хэн нэгэн эсвэл ямар нэг юманд хамааралтай болохыг заасан)

OVERALLS

БАДАЙ

(орооцолдох, даарах зэргээс хамгаалах болон ажлын хувцасны зориулалттай өмсгөл)

OPTICS

ХАРАА ЗҮЙ

(гэрлийн шинж чанар ба харилцан үйлчлэлийг судлах бодис зүйн салбар ухаан)

OUTPATIENTS

ЭМНҮҮР

(хэвтэхгүйгээр үзүүлж, эмчлүүлэх эмнэлэг)

OFFLINE

СҮЛЖЭЭГҮЙ

(тооцоолуур, холбооны хэрэгсэл зэргийн төвийн боловсруулагчтайгаа холбогдоогүй байгааг заасан)

ONLINE

СҮЛЖЭЭТЭЙ

(тооцоолуур, холбооны хэрэгсэл зэргийн төвийн боловсруулагчтайгаа холбогдсон байгааг заасан)

ORCHESTRA

ГОМЖИД

(тоглох зохиолоос хамаараад чавхдаст, үлээвэр зэрэг янз бүрийн хөгжмийн зэмсгүүдийг хавсарсан байж болох хөгжимчдийн бүрэлдэхүүн)

OLYMPIC GAMES

ХУРМАСТЫН НААДАМ

(1896 оноос хойш дэлхийн улс орнуудад ээлжлэн зохиогдож ирсэн олон улсын тамирчид оролцдог наадлын олон төрөлт тэмцээн уралдаан бүхий арга хэмжээ)

ORDER

ЭШ

(орон сууц эзэмших эсвэл өмчлөхийг зөвшөөрсөн тушаалд үндэслэн олгосон үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ)

OREGANO

ХАХУУНА

(Origanum vulgare: Мажтан овогт багтах хөх ягаан цэцэгтэй олон наст өвслөг ургамал)

ORCHID

ЦАХИРМАА

(Orchidaceae овогт багтах гоёмсог өнгө дүрс ба анхилуун үнэр бүхий цэцэгт ургамал)

OOLONG

ХАРЛУУ

(Camellia sinensis гэх ургамлын навчаас гарган авах нэг төрлийн хятад хар цай)

OBJECT

ТАТГАЛЗАХ

(хүлээн зөвшөөрөхгүйгээ мэдрэх эсвэл илэрхийлэх)

OBJECTION

ТАТГАЛЗАЛ

(хүлээн зөвшөөрөхгүй байх мэдрэмж, илэрхийлэл, үйлдэл гэх мэт)

OX

ШАР

(нас биенд хүрсэн, зассан эр үхэр)

ORIGAMI

ЦААСАН НУГАЛБАР

(цаасыг нугалж хэлбэр дүрс үүсгэн чимэглэл хийх урлал)

ORGANDIE

ШАА

(хөвөн утсаар нарийн нэхэж, ихэвчлэн дэрийлгэсэн нэвт гэрэлтэх гөлөнгөр)

ORIGINAL

ЖИНД

(хуулбар, дууриамлын эх нь болохыг заасан)

ORGANZA

ШААВУУ

(торгон эсвэл нийлэг утсаар нэхэж даашинз, хөшиг, чимэглэл зэрэгт хэрэглэх нимгэн, дэргэр, нэвт гэрэлтдэг үйлэг)

ORNAMENT

ГОЁЛ

(аливааг гоё болгох нэмэлт зүйл)

OXYMORON

ЭСРЭГЦҮҮЛЭЛ

(эсрэг утгатай үгсийг хамт хэрэглэх нь)

OCTANE

НАЙМАГ

(ханасан нүүрсустөрөгчийн гинжин бүтэцтэй, өвөрмөц үнэртэй, өнгөгүй, шатамхай, дэгдэмхий шингэн)

OLIVE OIL

ЧИДУНЫ ТОС

(Olea төрөлд багтах мөнх ногоон модны жимснээс гаргаж авсан тос)

OIL

ТОС

(усанд уусдаггүй, шатамхай, өтгөн, зунгааралдсан шингэн)

OCHRE

ШАР ЗОС

(төмрийн ислийн найрлагатай, шараас бор хүртэл өнгөтэй, байгалийн гаралтай эрдэст нөсөө)

ORDOVICIAN

АЛХИГ

(Эрт Төрмөлийн Эриний хоёр дахь галав)

ORGAN

БАГ БИШГҮҮР

(хөөргөөр шахсан агаарыг даралтуудын тусламжтайгаар хоолойнуудад хуваарилан үлээлгэж дуу гаргах хамгийн том хэмжээтэй даралтат үлээвэр хөгжмийн зэмсэг)

OMUL

ТООРОГ

(Coregonus migratorius: Байгаль нуурын уугуул цэнгэг усны цагаан загас)

OLYMPIAD

ХУРГИАН

(шатар, тоо, газар зүй, хэл зүй, тооцоолуур, ой тогтоолт зэргээр хугацаа товлон тогтмол явуулах олон улсын оролцогчдын тэмцээн наадам)

OZONE

ХАНХ

(цахилгаан цэнэг эсвэл хэт ягаан туяаны үйлчлэлээр хүчилтөрөгчөөс үүсэх эхүүн үнэртэй, хүчтэй исэлдүүлэх нөлөөтэй, цайвар цэнхэр өнгөтэй, тогтворгүй, хортой хий)

OBSERVATORY

ХАРААТ

(одон орны, цаг уурын зэрэг байгалийн үзэгдлүүдийг ажиглахад зориулж тоноглосон өрөө, байгууламж гэх мэт)

OBLIGATION

ҮҮРЭГЛЭЛ

(хуулийн хүрээнд хийсэн тохиролцоо, бичгэн гэрээ, өхцөө)

ORANGE

АМТАТ ЖҮРЖ

(Citrus sinensis, Citrus aurantium зэрэг модны улбар шар өнгөтэй, зузаан хальстай, дүгрэг хэлбэрийн шүүслэг жимс)

OMELETTE

ӨНДГӨН ЖАВРАЙ

(өндгийг хутгаж амтлан хайруулын тавагт тостой дангаар нь эсвэл өөр хольцтой хамт хайрч болгох хоол)

OFFICER

ТУШААЛТАН

(төр, шашин, иргэний гэх мэт байгууллагад албан үүрэг хашигч)

OUNCE

МАН

(жинтийн арван зургааны нэгтэй тэнцүү хүндийн хэмжээ)

ORGANIC

ШИМТ

(хувилахуйн бордоо, хортон шавьж устгагч зэргийг хэрэглэлгүй ургуулсан, үйлдвэрлэсэн болохыг заасан)

OLIVE

ЧИДУН

(Olea төрөлд багтах мөнх ногоон модны дотроо ястай, гашуун амттай, зууван хэлбэртэй жимс)

OCTAVE

НАЙМЦ

(нэг нь нөгөөгийнхөө давтамжийн талтай тэнцүү хоёр чийрийн хоорондох завсар)

OAT

ХОШУУ БУДАА

(Avena sativa: сэрүүн бүсэд тариалах амууны нэг зүйл)

OFFICE

АЛБАН БАЙР

(ажил хэрэг эрхлэх зориулалттай өрөө, барилга гэх мэт)

P

POURING RAIN

УСАРХАГ БОРОО

(том дусалтай, ширүүн бороо)

PRAGMATISM

СЭГЭЭЛЭЛ

(онол, үзэл баримтлалын хүчин төгөлдөр байдлыг бодит хэрэглээнийх нь үр дүнгээр үнэлэх гүн ухааны хандлага)

PETROL STATION

ШАТАХУУН ТҮГЭЭГҮҮР

(хөдлүүрийн түлш, гүгэн зарах газар)

PUNCH

ЦООЛУУР

(цаас, арьс, төмөрлөг зэрэгт нүх гаргах багаж төхөөрөмж)

PLACEHOLDER

ОРЛУУЛГА

(байхгүй байгаа зүйлийг түр орлосон зураг, бичдэс)

PEROXISOME

ХЭТЭСГҮҮР

(бараг бүх бөөмт эсийн сийвэнд орших сарьсан бүрхүүлтэй исэлдүүлэх эрхтэнцэр)

PEAK

ОРОЙ

(муруй, нөрүү зэргийн хамгийн өндөр цэг)

PLASTID

СИЙВЭГ

(ургамлын зэрэг зарим эсийн дотор агуулагдаж гэрлээр нийлэгжүүлэх, нөсөө үүсгэх зэрэг үүрэгтэй сарьсан бүрхүүлтэй эрхтэнцэр)

PARTICULATE

БУТАРМАГ

(бутраг хэлбэртэй бодис)

PARTICLE

БУТРАГ

(аливаа зүйлийн маш жижиг хэсэг)

PRISM

ХӨРӨӨС

(талууд нь тэнцүү бөгөөд зэргэд, төгсгөлүүд нь адилхан олон талт биет дүрс)

PUZZLE

МЭНЭГ

(сайн бодож хариулах эсвэл хийх тоглоом гэх мэт)

PLASTER

ШАВААС

(хана, тааз өнгөлдөг, шохой, элс зэргийг усаар зуурсан бодис)

PIXEL

ЗУРС

(дэлгэц дээр дүрс бүтээх дан өнгөтэй, дөрвөлжин хэлбэртэй, хамгийн жижиг хэсэг)

PINGBACK

ЭГҮҮШЛЭЛ

(хотол сүлжээнд байгаа бичиг баримт руу хэн нэгэн нь холбох үед мэдэгдэхийг шаардсан буцааж холбох аргуудын нэг)

PUFF

БАХАРДАХ

(ялангуяа гүйлтийн дараа ширүүн, өнгөц, хурдан амьсгалах)

PANT

АМЬСГААДАХ

(халуунд эсвэл биеийн хүчний ажил, гүйх, дасгал хийсэний дараа голчлон амаа ангайлган өнгөц, түргэн түргэн амьсгалах)

POST

ӨЛГӨЦ

(нийгмийн сүлжээнд тавьсан зурвас)

PERSIFLAGE

НАРГИАН

(бага зэрэг эвгүй боловч хал балгүйгээр нэгнээрээ даажигнан инээх нь)

PARODY

ЭЛЭГЛЭЛ

(аливаа зүйлийн хэв маяг, байр байдал зэргийг хошигнох, инээлгэх зорилгоор хуулбарласан зохиол, хөгжим, жүжиг гэх мэт урлаг)

PLANK

БАНЗ

(шал зэргийг хийдэг урт, нимгэн, хавтгай модны зүсэм)

PLUS

НЭМЭХ

(хоёр тоо эсвэл хэмжээг хооронд нь нийлүүлэхэд хэрэглэх угтвар үг)

PORT

СҮВ

(ихэвчлэн тооцоолуурт угсаар ашиглан өөр төхөөрөмж залгах нүх, хэсэг гэх мэт)

PHENOL

ГИЙЛЖ

(C6H5OH гэсэн хувилахуйн томьёотой, дэгдэмхий, цагаан өнгөтэй, үнэрт бодис)

PHENYL

ГИЙТ

(C6H5 томьёотой, цагариг бүтэцтэй, хувилахуйн бүлэг)

POWER

МЭДЭЛ

(улс орон эсвэл бүс нутгийг захирах улс төрийн эрх)

PUNGENT

ЭХҮҮН

(хурц үнэр эсвэл амттай)

PLUMBER

ТАТУУРЧ

(барилгын усан хангамжийн, халаалтын, мөн бохир зайлуулах тоноглол ба арга зүйг эзэмшсэн хүн)

PODCATCHER

ХЭВРЭЭГЧ

(дуу, дүрс, мэдээ, зураг зэргийг хотол сүлжээнээс татаж авахад хэрэглэх тооцоолуурын хөтөлбөр)

PHOTO

ГЭРЭЛ ЗУРАГ

(цацрагийн үйлчлэлээр хувилахуйн урвалд орох мэдрэг хальснаас тусгай цаасан дээр буулгасан дүрс)

PUMP

ХӨӨРӨГ

(эргэх эсвэл бүлэх үйлдлээр хий, шингэн зэргийг шахах, өргөх төхөөрөг)

POSTGRADUATE STUDIES

ТӨГСӨЛТИЙН ДАРААХ СУДЛАЛ

(сургууль төгссөний дараа эрдмийн зэрэг горилохоор дүүргэх сургалт ба судалгааны дамжаа)

PENSION

ТЭТГЭВЭР

(төрөөс иргэдэд тодорхой шалгуураар ихэвчлэн сар бүр олгох мөнгө)

PAPARAZZO

ЗУРАГНАГЧ

(олны танил хүмүүсийн гэрэл зургийг ихэвчлэн тэдний зөвшөөрөлгүйгээр авагч)

PARALLEL

ЗЭРГЭД

(шугам, хавтгай зэргийн өөр хоорондоо ойртохгүй, бас холдохгүй нэг ижил зай барин оршихыг заасан)

PLUMBING

ТАТУУР

(барилгын усан хангамжийн, халаалтын, мөн бохир зайлуулах тоноглол ба арга зүй)

POSTGRADUATE STUDENT

ОЮУНТАН

(их дээд сургууль эсвэл судалгааны байгууллагад эрдмийн ажилд бэлтгэгдэн зэрэг хамгаалахаар горилогч)

PIROSHKI

ХЭНШ

(мах, ногоо зэргийн таташийг будаа гэх мэттэй хольж амтлаад зуурч элдсэн, заримдаа хөөлгөсөн, гурилд ороон чимхэж зууханд барих эсвэл тосон хайрсан хоол)

POLYURETHANE FOAM

БУРАГ

(шимт бодисын бүлгүүд нүүрс хүчлийн шивтэнгийн давс эсвэл цийлгээр хий үүсгэдэг дэгдэмхий нэгдлүүдийн оролцоотой сүвэрхэг бүтэцтэй болсон нийлэг эд)

POTTY

ХҮЛТЭГ

(хүүхдийн шээс, баасыг тосох суултуур)

PAPER BAG

ЦААСАН УУТ

(дан эсвэл давхарласан цаасаар хийсэн хүүдий)

PRESERVED FOOD

НӨӨШ

(хоол хүнсийг тусгай жороор давслах, болгох, ариутгах зэргээр боловсруулан лааз, шил зэрэгт агаар сэлгэхээргүй таглаж, давстай ус, цуу, тос гэх мэтэд дарж хадгалсан нь)

PORTION

ТЭН

(нэг хүнд нэг удаад оногдох хоолны хэмжээ)

POCKET

ХАЛААС

(хувцсан дээр эсвэл дотор оёсон жижиг зүйлс эсвэл гараа хийх уутанцар)

PORRIDGE

АМС

(хошуу будаа, улаан буудай зэргийн үр, хэмхдэс зэргийг ус, сүүтэй буцалгаж ихэвчлэн өглөө идэх хоол)

PETROL

ГҮГЭН

(газрын тосыг нэрж гаргадаг шингэн нүүрс устөрөгчийн холимог, онгоц, хөдлүүр зэрэгт шатахуун болгон хэрэглэнэ)

PUCK

ДҮГЭР

(мөсний бэрээд бөмбөг болгон хэрэглэдэг бохигоор хийсэн хавтгай дугариг хэрэглэгдэхүүн)

POLYMER

ХЭЛХЭГ

(хувилахуйн бага жинтэй нэг ижил нэгдлийг өөр хооронд нь олон ширхэгийг залгах замаар үүсгэх жин өндөртэй нийлмэл бодис)

PANTYHOSE

ШҮВТГИЙ

(бүсэлхийнээс доош хэсгийг бүхэлд нь халхалж бие барин таарч арьс цаанаас нь хагас гэрэлтэж харагдах шүвтэг утсаар эсвэл шүвтэг оролцсон утсаар нэхсэн өмсгөл)

PULLOVER

УГЛАА

(толгойдоо углаж өмсдөг, урт ханцуйтай, цээжин биеийг халхлах цамц)

POP MUSIC

ДЭЛЭЭ ХӨГЖИМ

(ерөнхийдөө энгийн бүтцээр бичигдэж сэтгэлд хоногших үг, ая, хэмнэлээр олныг татсан, сонгодог, бүжгийн, ардын зэрэг хөгжмийн хэв маягуудаас ихийг багтаасан хүчтэй цохилготой хөгжмийн төрөл)

PHYSIOLOGY

АМЬДАСЫН ҮЙЛ

(амьд бие махбодийн хэвийн үйл ажиллагааны судлал)

PICKLES

ДАРМАГ

(давстай ус, цуу, гич зэрэгт дарсан ногоо)

PATERNAL AUNT

АВГА ЭГЧ

(аавын эгч эсвэл охин дүү)

PATERNAL UNCLE

АВГА АХ

(аавын ах эсвэл эрэгтэй дүү)

PELVIC GIRDLE

ААРЦГИЙН БҮСЛҮҮР

(сээр нуруутан амьтдын ууц ба сүүжний хос яс нийлж холбогдсон цагариг бүтэц)

PELVIS

ААРЦАГ

(сээр нуруутан амьтдын ууц ба сүүжний хос яс нийлж холбогдсон бүтэц)

PUNGENT

ААГТАЙ

(хурц, хүчтэй амт эсвэл үнэртэй)

PODCAST NOVEL

ХЭВРЭЭ ХҮҮРНЭЙ

(бүлэг бүлгээр нь бичээд татаж аван сонсохоор хотол сүлжээнд тавьсан үргэлжилсэн үгийн зохиол)

PODCAST

ХЭВРҮҮЛЭХ

(хотол сүлжээнээс дуу, дүрс, багцаг зэргийг татаж авч хэрэглэхэд бэлэн байлгах)

PODCASTING

ХЭВРҮҮЛЭГ

(хотол сүлжээнээс дуу, дүрс, багцаг зэргийг татаж авч хэрэглэхэд бэлэн байлгах нь)

PODCATCHER

ХЭВРЭЭГЧ

(дуу, дүрс, мэдээ, зураг зэргийг хотол сүлжээнээс татаж авахад хэрэглэх тооцоолуурын хөтөлбөр)

POS (POINT OF SALE)

БЦ (БOРЛУУЛАЛТЫН ЦЭГ)

(барааг жижиглэнгээр худалдан мөнгөөр солих газар, цаг мөч)

PODCAST

ХЭВРЭЭ

(хотол сүлжээнээс дуу, дүрс, багцаг зэргийг татаж аван хэрэглэх тоон харилцуурын нэг хэлбэр)

PAINT

БУДАГ

(гадаргууг өнгөтэй болгох шингэн бодис)

PAINT

БУДАХ

(гадаргууд нь түрхэх, шүрших зэрэг арга замаар аливаа зүйлийн гаднах өнгийг өөрчлөх)

PLUM

ЧАВГА

(болсон үедээ хөх ягаан эсвэл улаавтар өнгөтэй, зууван хэлбэртэй, голдоо хавтгай ястай, зөөлөн эд нь чихэрлэг амттай жимс)

POLKA DOT

ХАЛТАС ОД

(нэхмэлийн үйлэг гэх мэт дээр хээ гаргах олон тооны жижиг дугуй дүрсүүдийн нэг)

PUNCH

НУДАРГАЛАХ

(зангидсан гараар цохих)

PICKING PENCIL

ЦӨЛБҮҮР

(чимэглэлийн жижиг шигтгээ, жинсэг зэргийг наалдуулж авах багаж)

PURPLE

ХӨХ ЯГААН

(улаан ба цэнхэр холилдсон өнгийг заасан)

PROSECUTOR

ЯЛЛАГЧ

(эрүүгийн шүүхэд хэн нэгнийг гэмт хэрэгт буруутгагч)

POMPON

БӨМБӨМ

(ноос, торго, тууз зэргээр хийсэн бөмбөлөг)

PHIMOSIS

УМРУУ

(тээрхийг хучсан арьс хойш шамрахгүй болох эмгэг)

POLKA

ХАЛТАС

(богинохон хагас алхалттай Төв Өрөнгийн бүжиг)

PLASTIC

ХУВАНЦАР

(халаахад хэлбэр дүрсээ өөрчлөх чадвартай нийлэг аргаар гарган авах хэлхэг бодисууд)

POLYESTER

ХЭЛХЭСТЭН

(гол гинжиндээ эстний үйлдгийн бүлэгтэй өсгөрөлтийн урвалаар гарган авах хувилахуйн нэгдлүүд)

PORCELAIN

ШААЗАН

(халааж шил мэт хатуу болгосоншавхан эдлэл)

PLY

ДАВХАР

(даавуу, цаас, мод зэргийн үелсэн зузаан)

PIN

СҮЛБЭРЭГ

(юмсыг хооронд нь сүлбэж тогтооход хэрэглэх бөөрөнхий эсвэл хавтгай тавтай нарийн төмөрлөг зүү)

PLIERS

ӨРӨЛБӨ

(утас нугалах, жижиг зүйлийг барих зэрэгт хэрэглэх хавчих гадаргуу нь иржгэр бахь)

PLATINUM

ЦАГААН АЛТ

(өндөр хэмийн дулаанд тэсвэртэй, урвалж чанар багатай, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлдэг, мөнгөлөг цагаан өнгөтэй хувилахуйн махбодь)

PUBLIC

ОЛОН НИЙТ

(эх орон, хэл соёл, шашин шүтлэг, ашиг сонирхол, амьдрах газар гэх мэт нэгтэй хүмүүс)

PINCETTE

ХЯМСАА

(үс чимхэж зулгаах, жижиг зүйлсийг авах зэрэгт хэрэглэх хос үзүүртэй, ац хэлбэрийн хавчих багаж)

PINCERS

БАХЬ

(хадаас сугалах зэрэгт хавчиж барих мохоо иртэй багаж)

POPULIST

АРДСАА

(олон нийтийн ашиг сонирхолд тулгуурласан үйл ажиллагааныхаа хариуд улс төрд тэдний дэмжлэгийг авахыг заасан)

POPULIST

АРДСАГЧ

(олон нийтийн ашиг сонирхолд тулгуурласан үйл ажиллагааныхаа хариуд улс төрд тэдний дэмжлэгийг авагч)

POPULISM

АРДСАЛ

(олон нийтийн ашиг сонирхолд тулгуурласан үйл ажиллагаагаар тэдний дэмжлэгийг авах улс төрийн бодлого номлол)

POTASH

ҮНСРҮҮ

(үнсэгийн шүлтлэг нэгдэл)

PROCESS

ҮЙЛ ЯВЦ

(эхлээд дуусах хүртэлх явдал хөдөлгөөн)

POINTER

ЗААГУУР

(самбар, зураг зэрэг дээр байгаа зүйлийг заах зориулалттай, нэг төгсгөл нь шовхорсон саваа)

PARALLELEPIPED

ЗЭРГЭЛЖИН

(зургаан ширхэг зэргэлжээс бүтэх гурван хэмжээст дүрс)

PARALLELOGRAM

ЗЭРГЭЛЖ

(эсрэг талууд нь зэргэд байх дөрвөн талтай дүрс)

PARTNER

ХОРШИГЧ

(хэн нэгэнтэй эсвэл хэсэг бусадтай ажил хэргийн эрсдэл ба олз ашиг хуваалцах хүн)

PERPENDICULAR

ЭВЭГЦ

(өгөгдсөн шулуун эсвэл хавтгайтай тэгш өнцөг үүсгэснийг заасан)

PELED

ЖАРГА

(Coregonus peled: Өрөн болон Дорон тивүүдийн хойд хэсгийн цэнгэг устай гол ба нууранд амьдрах цагаан загас)

POLE DANCE

АСАЛ

(багана хэлбэрийн босоо тулгуур тойрч хийх бүжиг ба тонгорцог хосолсон үзүүлбэрийн урлаг)

PIT

АЛАМ

(хөдлүүрийн доод талд хүрч ажиллахын тулд засварын газрын шаланд гаргасан нүх)

PISTON

БҮЛҮҮР

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн бортголж доторх тэлэлтийн хүчийг сэжлүүрээр тахир голд дамжуулах эд анги)

PRIORITIZE

УРЬДЛАХ

(бусдаас нь түрүүлж шийдвэрлэх ёстой гэж үзэх)

PRIORITY

УРЬДАЛ

(дарааллын хувьд бусдынхаа өмнө байгаа зүйл)

PHILANTHROPY

НИГҮҮЛСЭЛ

(хүмүүсийг хайрлах сэтгэл)

PROGRAMME

ХӨТӨЛБӨР

(тооцоолуур зэргийн үйл ажиллагааг удирдах томьёологдсон зааварчлага)

PATENTOR

ДАРХЖУУЛАГЧ

(нээлт, шинэ бүтээл зэргийг дангаар өмчлөх, хэрэглэх, худалдах эрхийг байгууллага эсвэл хувь хүнд олгогч)

PATENTEE

ДАРХЖИГЧ

(нээлт, шинэ бүтээл зэргийн өмчлөх, хэрэглэх, худалдах эрхийг дангаар эзэмших байгууллага эсвэл хувь хүн)

PARLIAMENT

УДИРГУУЛ

(улс оронд хууль тогтоох дээд байгууллага)

POTASSIUM

ҮНСЭГ

(мөнгөлөг саарал өнгөтэй, зөөлөн, ус ба агаартай хялбар урвалждаг, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

PARAFFIN

ГАРШ

(газрын тос зэргийг нэрж гаргах шатамхай, тосорхог, шингэн түлш)

PHYSICIST

БОДИС ЗҮЙЧ

(бодис ба эрчим хүчний шинж чанар, харилцан үйлчлэлийг шинжлэх ухааны үүднээс судлагч)

PALAEONTOLOGIST

ГАЛАВ МАЛТАГЧ

(устаж үгүй болсон эрмэл ургамал амьтныг шинжлэх ухааны үүднээс судлагч)

PILOT

ЗАЛУУРЧ

(усан онгоц боомтод орж гарах, суваг хоолойгоор нэвтрэх зэрэгт замчлах эсвэл залуурдах хүн)

PAYPHONE

ТӨЛБӨРТЭЙ УТАС

(нийтийн хэрэгцээний төлбөртэй харилцуур утас)

PROTOPLASM

АНХДАГЧ СИЙВЭН

(эсийн бүрхүүлийн доторх агуулагдахуун)

PROLETARIAN

ХАРЧ

(хөрөнгөгүй хөлсний ажилчин)

PERMIAN

БУРАА

(Эртний Төрмөлийн Эриний сүүлчийн галав)

PASSPORT

БАЙЦААЛ

(эзэмшигчийн мэдээллээс гадна иргэний харьяаллыг заасан хил давах аяллын бичиг баримт)

PARTISAN

НАМАНД

(гаднынханд эзлэгдсэн нутаг дэвсгэрт эсэргүүцлийн үйл ажиллагаа явуулах зэвсэгт иргэдийн бүлэглэлийн гишүүн)

PARASITE

ШИМЭГЧ

(бусдын бие, үүр зэрэгт хооллож, өөрийгөө хаацайлж амьдрах бие махбодь)

PALAEOGENE

ЭРТЭС

(Шинэ Төрмөлийн Эриний эхний галав)

PLUG

ЗАЛГУУР

(ханын залгавч руу шурган холболт хийх цахилгаан хэрэгслийн утасны төмөрлөг сэрээ ба тусгаарлагч гэртэй үзүүр)

PASTA

ГОЙМОН

(хатуу улаан буудайн исгэлгүй зуурсан гурилыг олон хэлбэр дүрстэй хэвлэн гаргаж хатаах зэргээр хадгалан хэрэглэх хоолны орц)

PROPELLER SHAFT

ХӨТЛӨХ ГОЛ

(хөдөлгүүрийн эргэлт ба эргэлтийн хүчийг тэнхлэгт дамжуулах холбох хэсэг)

PIN (PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER)

ХАД (ХУВИЙН ЯЛГАМЖ ДУГААР)

(цахим үйлчилгээ авагчийг танихаар өөрт нь урьдчилж мэдүүлсэн дугаар)

PENDANT

ЗҮҮСГЭЛ

(бугуйвч, хүзүүний зүүлт зэргээс эсвэл таазнаас унжих чимэглэл)

PARTY

НИЙЛЛЭГ

(ихэвчлэн уригдсан зочид оролцох олон нийтийн арга хэмжээ)

PHENOLOGY

ЦАГЛАХУЙ

(амьтан, ургамлын амьдралын мөчлөгүүдийг тэдгээрийн амьдрах орчин, цаг уур зэрэгтэй холбон судлах шинжлэх ухаан)

POT

ХАЙС

(дотор нь хоол унд болгох зориулалттай дугуй сав)

PHENOMENON

ҮЗЭГДЭЛ

(хараад дийлэнхдээ шалтгааныг нь шууд мэдэх аргагүй аливаа тохиол)

PROFESSOR

ЦОЛЬД

(их сургуулийн эрдмийн дээд цол)

PIPING

ЗЭЭГ

(хувцас, буйдан зэргийн зах хүрээ, залгаасанд барьж оёх эмжээр, гоёл гэх мэт)

PALAEONTOLOGY

ГАЛАВ МАЛТЛАГА

(устаж үгүй болсон эрмэл ургамал амьтныг судлах шинжлэх ухаан)

PYRAMID

ЦАЦ

(гурав ба дээш тооны талууд бүхий суурьтай, шовх оройтой эзлэхүүнт дүрс)

PHILHARMONIC

ДУУРЬСГАН

(гомжид, найрал дуучид зэргийн нэрэнд хамтдаа хөгжимд дуртай болохыг заасан нь)

POST

ХАРУУЛ

(харж хянах зорилгоор цэрэг, хамгаалагч зэргийг байрлуусан газар)

POLYCAPROLACTAM

ШҮВТЭЭ

(цагариг задлах нийлэгжилтээр гарган авах бөх бат, бас уян хатан шинж чанартай, гялалзсан өнгөтэй, үрчийлт, хүчил, шүлтэнд тэсвэртэй хэлхэг)

PHYSICS

БОДИС ЗҮЙ

(бодис ба эрчим хүчний шинж чанар, харилцан үйлчлэлийг судлах шинжлэх ухаан)

PARK

ХҮРЭЭЛЭН

(олон нийтийн зугаа цэнгэлийн цэцэрлэг)

PLYWOOD

ҮЕТМЭЛ

(модных нь ширхэгийг ээлжлэн зөрүүлж, хооронд нь цавуудаж наан шахсан, хоёр ба түүнээс дээш тооны хуудсуудаас тогтох бөх бат хавтан)

PROCUREUR

САХИУЛАГЧ

(хууль тогтоомж зөрчигчид хэрэг үүсгэн шүүхээр шийдвэрлүүлэхэд хяналт тавин оролцох засгийн газраас томилогдсон хуульч)

PAVILION

ХЭСЭГЛЭЭ

(үзэсгэлэн, худалдаа зэрэгт зориулж тусгаарласан өрөө, танхим, байшин, майхан зэрэг)

PROTOCOL

ТЭМДЭГЛЭВЭР

(туршилтын ажиглалт, хурал цуглааны явц зэрэгтэй холбоотой мэдээллийг бичиж үлдээсэн нь)

PHOSPHORITE

СҮҮМЭН

(сүүм бүхий эрдсүүдийг агуулсан өгөршлийн бус гаралтай чулуулаг)

PHOSPHATE

СҮҮМ

(сүүмгийн хүчлийн давс эсвэл нийлмэл цийлэг)

PHOSPHORUS

СҮҮМЭГ

(улаан, цагаан, хар зэрэг өөр өөр хэлбэрүүдтэй, байгаль дээр дээд зэргээр исэлдсэн төлөвт оршдог, урвалж чанар өндөртэй, төмөрлөгийн бус шинж чанартай хувилахуйн махбодь)

POUND

ЖИНТ

(453.6 автай тэнцүү хүндийн хэмжээ)

PRACTICE

ҮЙЛДЛЭГ

(онолын бодит амьдрал дээрх тусгал ба гүйцэтгэл)

PIONEER

АНХДАГЧ

(үйл хэргийг бусдаас өмнө хийн эхлүүлэгч)

PUB

УУШИЙН ГАЗАР

(согтууруулах ундааг дотор нь уухаар зарж борлуулах үйлчилгээний газар)

PROPANE

ТОЛТОС

(нүүрстөрөгчийн гурван хумтай, шахаж шингэрүүлэн зөөвөрлөдөг, шатдаг хий төлөвтэй ханасан нүүрсустөрөгч)

PROFILE

ТОДОРХОЙЛУУР

(хувийн амьдрал эсвэл зан байдлын талаарх товч мэдээлэл)

PRODUCTION

ТУУРВИЛ

(бүжиг, дуу, хөгжим, яралд зэргийг хийж бүтээх үйл эсвэл ийм бүтээл нь өөрөө)

PROCESSOR

БОЛОВСРУУЛАГЧ

(хэрэглэх зорилготой уялдуулан аливаа зүйлийг өөрчлөн хувиргах төхөөрөмж)

PRINTER

ХЭВЛЭГЧ

(тооцоолуурт холбогдон өгөгдлийг цаас зэрэг дээр бэх гэх мэтээр буулгах төхөөрөмж)

PRESENTATION

ТАНИУЛГА

(мэдүүлэх зорилгоор үзүүлж харуулан хэлж өгөх үйл)

PRODUCER

БҮТЭЭГЧ

(аливааг хийж бүтээх хүн эсвэл юм)

PR

НХ (Нийтийн Харилцаа)

(таатай үзэмж бүрдүүлэн олон түмэнд харуулах ажиллагаа)

POTENTIAL

ЧАДАМЖ

(ашиглах эсвэл хөгжүүлэх боломжтой нөөц чадвар)

POLO

ЦҮҮГЭН

(морины нуруун дээрээс урт бариултай цохиураар эсрэг талын хаалганд бөмбөг оруулж тоглох бэрээтэй төстэй багийн наадал)

POKER

БАРДАГ

(гарын хөзрөөрөө бооцоо тавих тоглоом)

PLURALISM

ОЛОН УРГАЛЧ ҮЗЭЛ

(олон тоотой харилцан сөргөлдсөн зарчмуудыг зэрэг хүлээн зөвшөөрдөг гүн ухааны онол эсвэл тогтолцоо)

PIZZA

ХАЧИРБИН

(лооль, бяслаг, сонгино зэргээр хачирлаж зууханд барих төгрөг хэлбэртэй зуурч хавтгайлсан гурил)

PETROLEUM JELLY

ЦЭЛЦЭН

(тосолгоо, арьс арчилгаа зэрэгт хэрэглэх хагас шингэн төлөвтэй, өнгөгүй тунгалаг харагдах нүүрстөрөгчдийн холимог)

PC

ХТ (Хувийн Тооцоолуур)

(нэг хүн хэрэглэх зориулалттай тооцоолон бодох цахим төхөөрөмж)

PAUSE

ЗОГСОЦ

(үйлдэл хийхгүй байх завсарлага)

PATENT

ДАРХ

(нээлт, шинэ бүтээл зэргийг өмчлөх, хэрэглэх, худалдах эрхийг байгууллага эсвэл хувь хүнд дангаар эзэмшүүлэхээр засгийн газраас олгосон зөвшөөрөл)

PARQUET

ЗҮЙМЭЛ ШАЛ

(хоорондоо ховхиороо нийлэх мод эсвэл төстэй эдээр хийсэн шал)

PANTOMIME

БИЕНГЭДЭЛ

(жүжиг, бүжиг зэрэгт биеийн хөдөлгөөн, дохио зангаа, нүүрний хувирлаар утга санаа илэрхийлэх нь)

PAWNSHOP

ДАНЖЛАН

(хувийн эд зүйлсийг барьцаалаад мөнгө хүүтэй зээлдүүлэх газар)

PIE

БҮГНЭЭ

(зуурч элдсэн гурилаар бүрж зууханд барьсан мах, ногоо, загас, жимс гэх мэт)

PASSION FRUIT

НАЖИД

(Passiflora edulis гэх дулаан орны ороонгын зууван эсвэл дугариг хэлбэртэй, боловсорсон үедээ шар эсвэл бараандуу нил ягаан өнгөтэй, дотроо олон тооны үр бүхий зөөлөн эдтэй жимс)

PLANT

ҮЙЛТГҮҮР

(үйлдвэрлэл явуулах тоног төхөөрөмж бүхий барилга байгууламж)

PUTTY

ХАГЛАА

(цонхны шил тогтоох, нүх сүв бөглөх зэрэгт хэрэглэх хатахдаа хатуурдаг, зууралдсан өтгөн бодис)

PIQUET

ЖИШИН

(улсын хилийн тодорхой хэсгийг тасралтгүй хамгаалах үүрэгтэй хилийн цэргийн бүрэлдэхүүн болон тэдгээрийн байгаа газар)

Q

QUARTER

МӨЧ

(цагийн дөрөвний нэгтэй тэнцүү хугацаа)

QUILL

СОДЛОХ

(бортголж хэлбэртэйгээр хуйлах)

QUILL

СОД

(шувууны далавч эсвэл сүүлний том өд)

QUILLING

ХУЙЛБАР

(нарийн цаасан туузуудыг хуйлж гоёлын нийлүүр хийх урлаг)

QR CODE (Quick Response Code)

ТТТ (Түргэн Тусгах Томьёолбор)

(барааны хоёр хэмжээст томьёолборын төрөл)

QUANTUM

ХЭРИГ

(бодис зүйн харилцан үйлчлэлд шаардагдах хамгийн бага хэмжээ)

QUARRY

ЭМБЭР

(элс, хайрга, чулуу гэх мэт ашигт малтмалыг олборлох ил уурхай)

QUADRILLE

ДӨРВӨГ

(дөрөв ба түүнээс дээш тооны хосууд хоршигчоо сольж ээлжлэн хийх бүжиг)

QUITTANCE

МӨЛТРӨГ

(мөнгө төлснийг гэрчлэх бичиг)

QUARTZ

ӨӨХӨН ЧУЛУУ

(цахиурын давхар ислийн талст бүтэцтэй эрдсийн хэлбэр)

QUARANTINE

ХОРИО ЦЭЭР

(өвчний голомтод ирсэн эсвэл байсан хүн амьтныг халдварыг цааш тараахаас нь сэргийлж тусгаарласан нь)

QUESTIONNAIRE

АСУУМЖ

(судалгаа авах цувраа асуултууд)

QUINTAL

БУМАВ

(жин хэмжих олон улсын тогтолцооны нэг зуун нэгжтэй тэнцүү хүндийн хэмжээ)

QUOTA

ОНОГДОЛ

(тодорхой хяналттайгаар авах, өгөх, үйлдвэрлэх, гаршлах эсвэл оршлох зүйлийн тоо хэмжээ)

QUEUE

ДАРААЛАЛ

(ээлжээ хүлээж буй хүмүүс, тээврийн хэрэгсэл зэргийн цувран зогссон нь)

R

RAINSTORM

ШУУРГАН БОРОО

(усархаг, салхитай бороо)

RAIN

БОРОО

(үүлнээс ус дуслаар унах нь)

RAINFALL

ХУР

(тухайн газар нутагт тодорхой хугацаанд орох борооны нийт хэмжээ)

RANGE

ЗЭРГЭЛ

(буудлагын сургуулилт хийх, бөмбөг дэлбэлж турших газар)

REAMER

ХЭЛБҮҮР

(өрөмдсөн цооног, нүх зэргийг өргөсгөх эсвэл засах багаж)

RIBOSOME

ИЧРЭГ

(уураг ба БИХ-ээс тогтон эсийн сийвэнд байрлах уураг нийлэгжүүлэхэд оролцдог бутраг)

RIBONUCLEIC ACID (RNA)

БӨӨМИЙН ИЧ ХҮЧИЛ (БИХ)

(бүх амьд эсийн дотор БХИХ-ээс уургийн нийлэгжлийг хянах зааварчлага дамжуулах мэдээчийн үүрэгтэй бөөмийн хүчил)

ROCK CRYSTAL

УСАН БОЛОР

(өнгөгүй, тунгалаг, хольцгүй өөхөн чулуу)

RAILLERY

ДААЖИГНАЛ

(хэн нэгний талаар нөхөрсөг байдлаар цаашлуулах нь)

RAIL

ХЭРСЭГ

(мод, төмөр зэргээр хамгаалалт, хаалт, түшиг болгон хийсэн бүтэц)

RACOON

ЭЛБЭНХ

(сааралдуу бор үстэй, толгойдоо хар толботой, бүдүүн сүүлтэй, үнэгтэй төстэй хөхтөн амьтан)

RISE

ДЭЭШЛЭХ

(өөдөө явах, дээш болох, илүү өндөр түвшин эсвэл байрлалд очих)

RELEASE

ГАРГАХ

(уран бүтээлээ олон нийтийн хүртээл болгох)

RIM

ЦАГАР

(дугуйнд бохиг хэсэг нь наалдан сууж өгөх тойрсон гадагш хүнхэр хэсэг)

RAVEN

ХЭРЭЭ

(Corvus төрөлд багтах хахир чанга дуутай хар шувуу)

RUN

ГҮЙХ

(алхахаас илүү хурдан шилжиж хөдлөх)

RIGHT

ШУУД

(цаг алдалгүй, хүлээлгүй)

RESONANCE

ДУУРИАН

(өөрийнхтэй нь ижил давтамжтай хэлбэлзлээр биетэд үүссэн дуу, чичирхийлэл, хэлбэлзэл)

RADIATOR

САЦУУР

(өрөө тасалгааг дулаацуулах усыг дулааны солилцоонд оруулах төхөөрөмж)

RACQUET

ДЭЛДҮҮР

(одон бөмбөг зэрэг наадалд хэрэглэх дугуй эсвэл зууван хүрээнд тор тогтоосон цохиур)

ROCKET

ПУУЖИН

(тэсрэлт, шаталт зэргийн хүчийг ашиглан хөөргөх ихэвчлэн бортголж хэлбэртэй биет)

REACTANT

УРВАЛЖ

(хувилахуйн хувиралд орж улмаар өөрчлөгдөх бодис)

RAZOR BLADE

МӨТӨГ
(сахлын хутганы зэвэрдэггүй гангаар хийсэн нимгэн ир)

ROUTE

ГҮЙХЭЭ

(шугам, хоолой, суваг зэргийн тавигдах зам)

RACIST

АРЬСНЫ ҮЗЭЛТЭН

(хүнийг арьсны өнгө дагасан гадаад төрх байдлаар нь ялгаварлан гадуурхах, доогуурт үзэх нэгэн)

REBAR

ТУЙВ

(барилга байгууламжийн бүтээцийг цутгахын өмнө тэдгээрийг хүчжүүлэх зорилгоор дотор нь араг зангидахад ашигладаг, ган төмрөөр хийсэн, янз бүрийн голчтой, иржгэр ган саваа)

R & B (RHYTHM AND BLUES)

ХИ (ХЭМЛЭЛ ИХҮҮРГЭЛ)

(хүчтэй хэмнэлтэй, садраа ба ихүүргэлийн холимог хөгжмийн төрөл)

ROCK-‘N’-ROLL

НАХИРАА ОРЧИЛ

(энгийн ая, хүнд цохилготой, цахилгаан товшлуур ба бөмбөр орсон зэмсгүүдтэй хөгжмийн төрөл)

RADIO

ЦАЦРАС

(дууг долгионы тусламжтайгаар утас ашиглалгүйгээр зайнаас дамжуулж хүлээн авагч зэргээр хүмүүст сонсгох өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа)

REFERENT

ХЭВДЭГЧ

(албан тушаалтанд зориулж илтгэл бэлтгэх, зөвлөх ажилтай хүн)

RELATIONSHIP

ХАРЬЦАА

(хоёр хүний хоорондын сэтгэл санааны, тэр дундаа бэлгийн холбоо)

ROSARY

ЭРИХ

(маань мэгзэм тоолж уншихад хэрэглэх мөхлөгийн хэлхээс)

RABBIT

МОЛТОГЧИН

(Leporidae овогт багтах газар нүхэлж хамтдаа амьдран өвс ургамлаар хооллодог, урт чих ба богино сүүлтэй, цагаан, бор, хар гэх мэт өнгөтэй хөхтөн амьтан)

ROSE FLORAL WATER

САРНАЙ ЦЭЦГИЙН УС

(сарнай цэцгийн дэлбээг уураар үйлчилж гарган авдаг цэвэрлэх, бялд оруулах, чийгшүүлэх зэрэг нөлөөтэй шингэн)

RELATIONSHIP

ХАМААРАЛ

(хоорондоо холбогдсон төлөв эсвэл байдал)

RELATION

ХАМАА

(хүн эсвэл юмны өөр хоорондоо холбогдсон нь)

RESIN

ЖИЛИЙ

(зарим ургамлаас ялгарах наалдамхай, шатамхай, усанд уусдаггүй, бор шаргал өнгөтэй шингэн)

RHINESTONE

ЖИНСЭГ

(дууриамал очир эрдэнэ)

RATIONAL THINKING

ЭРГЭЦЭЭХ БОДРОЛ

(тухайн нөхцөл байдлын бүх өгөгдлүүдийг холбоо хамааралд нь нягтлан шинжлэх замаар зөв дүгнэлтэнд хүрэх мэдлэг чадварыг ашигласан нь)

RUSTIC

ЭГЭЛ

(хөдөө эсвэл хөдөөний амьдралтай холбоотойг эсвэл түүний онцлогийг заасан)

RAYON

САСРАГ

(модны эслэгээс үйлдвэрийн аргаар гаргаж авсан нэхмэлийн хагас нийлэг утас эсвэл уг утсаар нэхсэн үйлэг)

ROUNDABOUT

ТОЙРОГ

(төвдөө байрлах дугуй хэсгийг нэг чигийн хөдөлгөөнөөр тойрох хөдлүүрийн замын уулзвар)

ROYAL

СҮРЭЭ

(чанар, хэмжээ, зэрэглэл гэх мэт нь сайн, том, өндөр болохыг заасан)

ROYAL

ХААНТ

(хаан эсвэл хатанд хамаатайг заасан)

RESERVATION

НӨӨЛ

(аливааг нөөх үйл эсвэл нөөсөн байдал)

RUBY

БАДМААРАГ

(ягаанаас эхлээд цусан улаан хүртэлх өнгөтэй, ховор олдоцтой үнэт чулуу)

REFLUX

СӨӨРГӨӨ

(буцах урсгал)

ROTARY SWITCH

ДҮГРЭЭ СЭЛГҮҮР

(гурван өөр хурдтай сэнс зэрэг хоёроос дээш тооны хэлхээг залгаж салгахад хэрэглэх тойрч эргэсэн хигээсүүд бүхий сэлгэн залгагч)

REVERSAL FILM

ХАЛЬСАГА

(сэдвийн хувьд өөр хоорондоо холбогдон бүтэн түүх өгүүлэх дүрслэл болон бичдэсбүхий зурвуудтай байхаартусгайлан боловсруулсан хальс)

REEL

ОРООГУУР

(утас, хальс зэргийг ороох бортголж хэлбэртэй зүйл)

RAILBUS

ЗЭЛТРЭГ

(ачаалал багатай төмөр зам дээр хэрэглэх хөнгөн жинтэй, голчлон дөрвөн дугуйтай хүн тээврийн хэрэгсэл)

REVISIONIST

ЗАСЛАГЧ

(өмнө нь хүлээн зөвшөөрсөн нөхцөл байдал, үзэл баримтлал, онол зэргийг сайжруулах зорилгоор өөрчлөгч)

REALIST

ЧУХАМЛААЧ

(аливааг байгаагаар нь хүлээн авч бодитойгоор харьцах үйлдлэгийг баримтлагч)

RATIONALIST

ЭРГЭЦЭЭЧ

(мэдлэг эргэлзээгүй байхын үндэс бол оюун дүгнэлт гэж үзэх гүн ухааны онолыг баримтлагч)

RIBBON

ТУУЗ

(чимэглэлийн зориулалттай нарийн зурвас энтэй бөс, шүвтээ, даавуу гэх мэт)

ROUTE

ЧИГЛЭЛ

(нэг газраас нөгөөд очих хэвшиж тогтсон зам)

RAPESEED

ШИЛЭМДГИЙН ҮР

(тос гаргах, малд тэжээл болгохоор тариалах Brassica napus гэх ургамлын үр)

REFORM

САЙРУУЛГА

(алдааг нь залруулан дутагдалтай талыг нь гүйцээн сайжруулах үйл явц)

RAPE

ШИЛЭМДЭГ

(Brassica napus: тос гаргах, малд тэжээл болгохоор тариалах гичийн овгийн тод шар цэцэгтэй ургамал)

RING

ГАРАНГА

(тойроод үзүүлбэр толилуулах хашсан хүрээ бүхий талбар)

RESOURCE

БАЯЛАГ

(хэрэглэх боломжтой нөөц, сан хөмрөг, хөрөнгө зөөр гэх мэт)

ROENTGENOGRAPHY

НЭВТГЭЭ

(биеийн дотоод бүтцийг нэвтэг туяагаар зураглах шинжилгээ)

ROENTGENOGRAM

НЭВТЭГ ЗУРАГ

(биеийн дотоод бүтцийг нэвтэг туяагаар буулгасан зураг)

RENAISSANCE

СЭРГЭН МАНДАЛТ

(сонгодог загварын нөлөөгөөр XIV-XVI зуунд урлаг, утга зохиол, гүн ухаан зэргийн дахин эрчимтэй хөгжсөн нь)

RECTORATE

ЗАХИРАМЖЛАГЧИЙН АЛБА

(их, дээд, заримдаа дунд сургуулийн захирамжлагчийн албан ажлын зөвлөл)

REDUCING GEAR

НУНЖРАГ

(эргэлтийн хурдыг бууруулж дамжуулах араа)

REVISIONISM

ЗАСЛАХУЙ

(өмнө нь хүлээн зөвшөөрсөн нөхцөл байдал, үзэл баримтлал, онол зэргийг сайжруулах зорилгоор өөрчлөх үйл явц)

REALISM

ЧУХАМЛАА

(аливааг байгаагаар нь хүлээн авч бодитойгоор харьцах үйлдлэг)

RATIONALISM

ЭРГЭЦЭЭ

(мэдлэг эргэлзээгүй байхын үндэс бол оюун дүгнэлт гэж үзэх гүн ухааны онол)

RADON

ЦАЦАА

(өнгөгүй, үнэргүй, хий төлөвтэй, цацраг идэвхт хувилахуйн махбодь)

RADIO WAVE

ЦАЦРАС ДОЛГИОН

(холбоо харилцаа, өргөн нэвтрүүлэлт, байршил тогтоолт, тооцоолуурын утасгүй сүлжээ зэрэгт ашиглах цахилгаан соронзон долгион)

RADIO FREQUENCY ENGINEERING

ЦАЦРАС АРВИСЛАА

(цацрас үелзлийн багаж, тоног төхөөрөмжийг зохион бүтээх, ашиглахад шинжлэх ухааныг хэрэглэх нь)

RADIO-TELEPHONE

ЦАЦРАС УТАС

(цацрас долгионы тодорхой үелзлийг ашиглан нийтийн сүлжээнд холбогдохгүйгээр харилцах утас)

RADIO-TELEGRAM

ЦАЦРАС ЗУРВАС

(цацрас долгионыг ашиглан илгээсэн мэдээ)

RADIO STATION

ЦАЦРАС ЗАНГИЛАА

(холбоо барих, өргөн нэвтрүүлэх, зүг чиг заах, сансрыг тандах зэрэг зориулалттай цацрас долгион дамжуулагч, хүлээн авагч эсвэл тэдгээрийн бүрдэл)

RADIOSPORT

ЦАЦРАС НААДАЛ

(цацрас долгионы тусламжтайгаар зүг чиг олох, хоёр талын холбоо тогтоох, цахилгаан мэдээ дамжуулах зэрэг сонирхогчдын түвшний тэмцээн)

RADIOMETER

ЦАЦРАС ХЭМЖИГЧ

(цацрагийн эрчим эсвэл хүчийг хэмжих багаж)

RADIO DETECTION AND RANGING

ДОЛГИОЛОЛ

(өндөр давтамжтай цахилгаан соронзон долгион илгээж буцаан барих замаар онгоц зэрэг хөдөлгөөнт биетийг илрүүлэх, байрлалыг нь олох арга ухаан)

RADICALISM

ЭРСЛЭЭ

(улс төрд гүнзгий өөрчлөлт хийхийг санаархагчдын үйлдэл хийгээд үзэл баримтлал)

RADIUM

ЦАЦРАА

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлдэг, тогтворгүйн улмаас задарч цайвар цэнхэр өнгөөр гэрэлтдэг, цацраг идэвхт хувилахуйн махбодь)

RADIAN

ДОГОС

(тойргийн хагас голч нь нумын урттай тэнцүү байх үед тойргийн төвд үүсэх өнцөг)

RADAR

ДОЛГИОЛУУР

(өндөр давтамжтай цахилгаан соронзон долгион илгээж буцаан барих замаар онгоц зэрэг хөдөлгөөнт биетийг илрүүлэх, байрлалыг нь олох тогтолцоо)

RADIOGRAM

ЦАЦРАС ТОГЛУУЛАГЧ

(цацрас хүлээн авагч ба эгшигт хайрцгийг хамтатгасан төхөөрөг)

RADIOGRAPHY

НЭВТГЭЭ

(нэвтэг туяаны тусламжтайгаар биеийн бүтцийг зураглах арга)

READER

ТОВЖИГ

(их сургуулийн цольд цолтой багшийн дараа зиндаагаараа орох голчлон эрдмийн зэрэгтэй багш)

ROMANCE

УЯНГУУ

(богино хэмжээтэй, хөгжмийн энгийн бүтээл)

REFLEX

ТУСГАЛ

(мэдрэл цочроход үүсэх ухамсраас үл хамаарах эзээгүй хариу урвал)

RHOMB

СҮЙХЭЛЖ

(хурц өнцгүүд ба тэнцүү талууд бүхий зэргэлж)

RADICULITIS

ЁЗООРДОС

(нугаснаас гарах ёзоор хэсэгтээ үрэвсэж эсвэл цочирсны улмаас өвдөлт болон арьсны бусад мэдрэхүйг дамжуулах мэдрэлийн ширхэгийг дагаж өвдөх нь)

REDACTORIAL OFFICE

ШҮҮДЭГЛЭН

(ном зохиол, сонин сэтгүүл зэргийг засаж өөрчлөн хянаж нягтлан хэвлэхэд бэлтгэх газар)

REPORT

ИЛТГЭЛ

(өнгөрсөн үйл явдлын талаар бичсэн тодорхойлолт, хураангуй гэх мэт)

RUN

ЗОРЧИЛ

(тогтсон чиглэлээр явах тээврийн хэрэгслийн нэг удаагийн аялал)

ROMANCE

АМАРМАГ

(харилцан биестээ татагдсан хүмүүсийн дурлалын бодит байдлаас тасарсан тайлбарлагдашгүй тэмүүллийн мэдрэмж)

RECORD

ДЭЭД АМЖИЛТ

(наадал зэрэгт тухайн төрөл доторх хамгийн сайн гүйцэтгэл, хамгийн тэмдэглүүштэй үйл явдал)

REACTOR

УРВУУР

(цөмийн гинжин урвалаар эрчим хүч дотор нь ялгарах бүтэц)

RADIUS

ХАГАС ГОЛЧ

(дугуйн тойрог эсвэл бөмбөрцгийн гадаргыг төвтэй нь холбосон шулуун шугам)

RELAY

СЭЛГЭГЧ

(цахилгаан хэлхээний гүйдлийг өөрчлөх төхөөрөмж)

RIFLE

ГОРВИН

(мөрний түвшинд барьж буудах дотроо эрчилсэн ховилтой урт гол төмөр бүхий буу)

RUGBY

ЗУУВАЙ

(дамжуулах, өшиглөх, барьж гүйх байдлаар оноо авч өрсөлдөх багийн наадал)

RECTOR

ЗАХИРАМЖЛАГЧ

(зарим сургуулийн захирал)

RUBBER

БОХИГ

(ургамлаас эсвэл хувилахуйн аргаар нийлэгжүүлж гарган авах уян харимхай шинж чанартай хэлхэг бодис)

ROBOT

ХИЙВЭР

(нарийн төвөгтэй үйлдлүүдийг хүний оролцоогүйгээр хийх төхөөрөг)

RESTAURANT

ЗООГИЙН ГАЗАР

(хоол ундаар үйлчлэх олон нийтийн газар)

REGISTER

БҮРТГЭЛ

(хүн амын төрөлт, гэрлэлт, нас баралт зэргийн мэдээллийг тусгасан албан ёсны жагсаалт)

REDACTOR

ШҮҮДЭГЛЭГЧ

(мэдээ, нийтлэл, ном зохиол зэргийг хэвлэлд бэлтгэн хянаж засварлах ажилтай хүн)

RECEPTION

ХҮЛЭЭН АВАХ

(зочид буудал, албан байр зэрэгт зочид эсвэл түншүүд ирэхэд угтан авч үйлчлэх газар)

REALITY SHOW

ЧУХАМ ЦЭНГЭЭН

(олны танил биш хүмүүс оролцсон, урьдчилан бэлдээгүй бодит үйл явдлыг харуулах алсрааны хөтөлбөрийн төрөл зүйл)

RATING

ЗЭРЭГЛЭЛ

(аливаад үнэлгээ оноох үйлдэл)

RAM

АХО (АЛГАСАХ ХАНДАЛТТАЙ ОЙ)

(тооцоолуурт мэдээлэл хадгалах нэг хэлбэр)

RALLY

АЯНДАЛ

(хөдлүүрийн уралдаан)

RADIO

ХҮЛЭЭН АВАГЧ

(цацрас долгионыг хүлээн авч хувиргах төхөөрөмж)

RADIATION

ЦАЦРАГ

(гэрэл, дулаан болон бусад цахилгаан соронзон долгионы ялгарах гарч байгаа нь)

RADICAL

ЯЗГУУР

(нийлмэл бодисын бүтцэд орж хувилахуйн урвалаар нь өөрчлөгдөлгүй үлдэх холболгын хослоогүй цахь бүхий махбодь эсвэл тэдгээрийн бүлэг)

ROPE

ТАТЛАГА

(олсон, хөвөн, ган, нийлэг зэрэг утсыг хооронд нь эрчилж томсон нь)

RECORD

ПЯНЗ

(эгшигт хайрцгаар тоглуулахаар гадаргууг нь тойруулж гурвидах замаар дуу хөгжим бичсэн нимгэн, хуванцар зээрэнхий)

RESERVE

НӨӨЦ

(хожим хэрэглэхээр бэлэн хадгалсан зүйл)

S

SOUPY

ЗӨӨН

(дулаан, чийгтэй, таагүй)

STICKY

НИЛЧИГНЭМ

(халуун, чийгтэй)

SULTRY

ШАРАМ

(маш халуун, бүгчим, таагүй)

SWELTERING

ААГИМ

(маш халууны учир таагүй)

STIFLING

БҮГЧИМ

(дэндүү халуун эсвэл цэвэр агааргүйн улмаас амьсгалахад төвөгтэй мэдрэгдэхийг заасан)

STUFFY

ДАВЧДАМ

(цэвэр агаар эсвэл агааржуулалт дутмаг, халуундуу)

SAUNA

САГСАР

(биеийг цэвэрлэх, сэргээх зорилгоор халуун агаар эсвэл уур хэрэглэх өрөө)

SAFE

ХОРГО

(мөнгө болон үнэт зүйлсийг дотор нь хадгалах зориулалттай, ган болд зэрэг бат бөх эдээр хийсэн цоожтой хайрцаг)

SCRAP

ӨӨДӨС

(ямар нэг юмны, ялангуяа цаас, даавууны тасархай)

STONEMASON

ЧУЛУУЧИН

(чулуугаар юм хийдэг хүн)

SHISHA

ТОЛИР

(саванд байгаа усан дундуур халуун утааг нь хөргөж татах урт, уян хоолойтой тамхины гаанс)

SUBSCRIBE

ЭЛСЭХ

(үйлчилгээ, үйл ажиллагаа зэрэгт оролцож хэрэглэхийн тулд бүртгүүлэх)

SUBSTITUTE

ОРЛУУР

(оронд нь хэрэглэх, орлож байгаа хүн, юм)

SERVANT

АЛБАТ

(хамжаа эсвэл байгууллагад ажилладаг хүн)

SOFFIT

АДАРГА

(тагт, дам нуруу, дээврийн хананаас гадагш илүү гарсан хэсэг зэргийн доод гадаргуу)

SERVICE

ИЖ

(хоорондоо адилхан хээ зураг, өнгө, хэмжээтэй аяга тавагны бүрдэл)

SAVE

ХАДГАЛАХ

(ирээдүйд ашиглахаар нөөцлөх)

SAVE

АВРАХ

(аюул, гэмтэл, гутамшиг зэрэгт өртүүлэхгүй авч гарах)

SPAM

ДӨЖ

(цахим шуудангаар ирсэн эсвэл хотол сүлжээнд тавьсан хүсээгүй сурталчилгаа)

STEAK

ЗҮРЭМ

(зузаан зүсэм мах)

SIBERIA

ШИВЭР

(Жайгийн нуруунаас Номхон далай хүртэл Умард Доронг бүхэлд нь хамарсан газар зүйн бүс)

STUDY

СУДЛАХ

(ямар нэг судлагдахууныг унших, сургуульд явах зэргээр сурах)

STEW

БУЛХАГ

(тагтай саванд мах, ногоо зэргийг ус шүүсэнд нь зөөлөн галаар удаан буцалгасан халуун хоол)

STIR-FRY

ХУУРГА

(мах, ногоо зэргийг хамтад нь хуурч, хутган хийх халуун хоол)

SUSHI

ЦУТАРГА

(цуу нэмж, түүхий загастай идэх агшаасан хүйтэн цагаан будаа ба далайн замагны ороомог)

SIR

ИХЭСТЭН

(хүлэгтэн, гүн зэрэг цол хэргэмтэй хүний өөрийнх нь нэрийн урд хэлэх дуудлага)

SIRE

ДЭЭДЭСТЭН

(хаантай харьцахад хэрэглэх дуудлага)

SMITH

ДАРХАН

(төмрөөр юм хийх, засах ажилтай хүн)

SARCASM

ЁЖЛОЛ

(хэн нэгнээр тохуурхах, доромжлохын тулд бодсоныхоо эсрэг утгатай үгсээр илэрхийлсэн нь)

SATIRE

ЁГТЛОЛ

(аливаа зүйлийн сул дутагдалтай талыг хошин маягаар шүүмжлэх арга)

SPRAT

ХАЙГАН

(Sprattus төрөлд багтах тосны агууламж өндөртэй жижиг загасны ерөнхий нэр)

SUPERINTENDENT

ДААМАЛ

(байгууллага, үйл ажиллагаа, ажилчид зэргийг хянаж зохицуулах хүн)

SCREEN

ДЭЛГЭЦ

(зурагт, тооцоолуур зэргийн дүрс гарах нүүрэн талын хавтгай гадаргуу)

SMOCKING

ХУНИРАС

(өмсөхөд сунах зориулалтаар хувцсанд хамтад нь оёсон шигүү атираа гаргах хатгамлын төрөл, чимэглэл)

SMOCK

БОШИНЗ

(эмэгтэй хүний, биед эвтэйхэн, сул загвартай, урт цамц)

SMART WEARABLE

УХААЛАГ ӨМСГӨЛ

(бугуй зэрэгтээ зүүх жижиг тооцоолох хэрэгсэл)

SEX

ХУРЬЦАЛ

(бэлгэ эрхтнээр хүрэлцэж шодойг үтрээнд оруулах үйлдэл)

SCANNER

ДЭГҮҮР

(тооцоолуурт хадгалах зориулалтаар зураг, бичиг баримт зэргийг хуулбарлах хэрэгсэл)

SHAMPOO

ИЛБЭС

(үс, хивс, бүрээс угаах зориулалттай шингэн саван)

SLICE

ЗҮСЭМ

(бүхлээс нь зүсэж эсвэл салгаж авсан хэсэг)

SHE

ТЭР (ЭМЭГТЭЙ, ЭМЭГЧИН)

(гуравдугаар биеийн ганц тооны төлөөний нэр, өмнө нь дурдсан эсвэл хэн нь тодорхой эм хүйсийн хүн эсвэл амьтан)

SHARP

ХУРЦ

(анзаарах, ойлгох, хариу урвал үзүүлэх зэрэгтээ түргэн сайн)

SNATCH

ШҮҮРЭХ

(юмыг түргэн, хам хум авах)

SIT

СУУХ

(сандал гэх мэт дээр өгзгөө тавих)

SOMETHING

НЭГ ЮМ

(тодорхойгүй, юу болох нь мэдэгдэхгүй, нэрээр нь дурдаагүй зүйл)

SO

ТИЙМЭЭС

(тэр шалтгаанаар)

STAFF

МЭДЭЭР

(цэргийн дээд тушаалтны удирдлагыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй албан хаагчид)

SPARKLING WATER

ГЭРГЭН УС

(хийжүүлж, голчлон хоолны давс нэмсэн цэвэр ус)

SPARKLING WINE

ГЭРГЭН ДАРС

(хийжүүлсэн цагаан дарс)

SOUTACHE

ХОШОО

(хувцас, хөшиг зэргийг чимэглэх хавтгай, нарийн утсаар хийсэн эмжээр хүрээ)

SMOOTHIE

БЯЛАНГА

(жимс, ногоог сүү, тараг зэрэгтэй холин няцалж хийх өтгөн төлөв байдалтай хүйтэн ундаа)

SQUARE

ДӨРВӨЛЖИН

(дөрвөн тэнцүү тал ба дөрвөн тэгш өнцөгтэй дүрс)

SIGNAL

ДОХИО

(мэдээлэл, чиглэл, заавар зэргийг зайнаас өгөх үйлдэл, тэмдэг, гэрэл, дуу гэх мэт)

SYNTHESIS

НИЙЛЭГЖИЛ

(бодисыг бүрдэл хэсгүүдээс нь зохиомлоор гаргаж авах үйл явц)

SUMO

СӨРЛӨГ

(Япон хэв маягийн хүнд жингийн бөхийн барилдаан)

SEQUIN

ГЯЛААНЗ

(хувцас зэрэгт хадах зориулалттай нимгэн гялгар чимэглэл)

SEAT BELT

ТАТАМ

(нисэх онгоц эсвэл хөдлүүрийн суудалд хүнийг бэхлэх түгжээ бүхий тасам)

SCHEDULE

ХУВААРЬ

(ажил, үйл явдал зэргийг цаг хугацаатай нь урьдчилан төлөвлөсөн нь)

SYRINGE

ТАРИУР

(эм тариаг биед оруулахад хэрэглэдэг зүү, бүлүүр бүхий шахуурга)

SKIRTING BOARD

ХӨВӨӨ

(хана ба шалны уулзварыг далдлах хүрээ)

SENSATION

ДУУЛИАН

(олон нийтийн сэтгэл санаа үймэх эсвэл анхаарал нь татагдах байдал)

STICKER

НААДАС

(наалдамхай артай шошго, зураг, мэдэгдэл, анхааруулга, чимэглэл гэх мэт)

SECURITY CAMERA

АЖУУР

(харагдах орчны дүрс бичлэгийг хийж дэлгэцэд дамжуулах хэрэгсэл)

SEWING MACHINE

ОЁУР

(оёдол эсвэл хатгаас хийх төхөөрөмж)

SHUTTLE

ДАМРАВЧ

(оёдлын төхөөрөмжийн доод утсыг ороосон дамрыг өөртөө агуулж, дээд утасны гогцоонд доод утсыг шургуулан хөөж чангалахад оролцдог дугариг, хөндий, төмөрлөг бүтэц)

SATIN

ПҮҮСҮҮ

(өнгөн тал нь гялалзсан гөлгөр, ар тал нь бараандуу өнгөтэй, торгон эсвэл шүвтэг зэрэг нийлэг утсаар нэхсэн бөс)

SYMPHONY

ЯРУУД

(найрал хөгжимд зориулсан барууны сонгодог хөгжмийн том хэмжээний зохиол)

STARTER

АСААГЧ

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийг асаах хэрэгсэл)

SOY SAUCE

БУУРЦГАНЫН СҮМС

(шар буурцаг, үр тарианы хайрсан мөхлөг, давстай ус, Aspergillus oryzae, Aspergillus sojae зэргийн бурийг исгэж, шахаж гаргаж авсан хүрэн өнгөтэй, гашуун амттай сүмс)

SHOULDER STRAP

МӨРДӨС

(цэргийн дүрэмт хувцасны мөр ба зах хооронд хоёр талд хосоор хадах цолны дэс илтгэх таних тэмдэг)

SUPERMARKET

ТЭНГҮҮР

(хоол, унд, ахуйн бараа зардаг өөртөө үйлчлэх том дэлгүүр)

SANDAL

ХОЛХ

(агаар сэлгэх онгорхойтой хөнгөн гутал)

SHOE

ШААВАР

(шагай далдлахгүй битүү гутал)

SHIRT

ХИЙЛЭН

(хүрэм, углаа, олондой зэргийн дотуур голчлон өмсөх, урт ханцуйтай, босоо эсвэл эргүүлдэг захтай, урдуур нь задгайлах товч бүхий цамц)

SPONSOR

ТЭТГЭГЧ

(мөнгө, эд зүйл зэргээр хэн нэгний ямар нэг үйл ажиллагааг дэмжигч)

SINGLE

ДАНТ

(цомогт ороогүйг анх удаа эсвэл цомогт орсон хамгийн түгээмэл дуу, хөгжим зэргийн бичлэгийг олны хүртээл болгох зорилгоор дангаар гаргасан нь)

SATEEN

ГУЛГАР

(хөвөн утсаар пүүсүүтэй адилхан нэхсэн, гялалзсан гөлгөр гадаргуутай бөс)

STAMP

ТЭМДЭГТ

(шуудангийн зардлыг төлснийг гэрчлэн дугтуй, илгээмж зэрэг дээр наах ихэвчлэн нүүрэн талдаа зураг, бичигтэй, ар талыг нь цавуудсан цаас)

SYRUP

ШИХҮҮС

(дотор нь жимс нөөшлөх, эмийн бодис найруулах зэргээр хэрэглэдэг чихэрлэг амттай өтгөн уусмал)

STOCKING

ХАСАВЧ

(эмэгтэйчүүд өмсдөг, арьс цаанаас нь гэрэлтэж харагддаг, гуя хүрсэн урттай, голчлон шүвтэгээр хийх хос оймсны нэг)

SPONGE

САРХИА

(дотроо нүх сүвээр дүүрсэн сийрэг бүтэцтэй, угаалга цэвэрлэгээнд хэрэглэдэг, бохиг эсвэл хуванцар эд)

SET

ИЖ БҮРДЭЛ

(хамтдаа нэг бүхэл болох салангид зүйлсийн бүрдэл)

SUPER

ӨНГӨРҮҮ

(туйлын сайн)

STRATEGY

БОДЛОГО ЧИГЛЭЛ

(улс төр, эдийн засаг, ажил хэрэг зэргийг хөтлөх ерөнхий төлөвлөгөө)

SAL AMMONIAC

ЖАЦ

(усанд сайн уусдаг, уусмал нь сул хүчиллэг, өнгөгүй тунгалагаас цагаан, бор шар хүртэлх өнгөтэй, талст бүтэцтэй давс)

SPIDER

ААЛЗ

(найман ширхэг хөлтэй, дугариг биетэй, хооллох шавьжаа тороор барьдаг үет хөлтөн)

SEA STAR

ДАЛАЙН ОД

(Asteroidea ангид багтах таван хошуу хэлбэртэй, далай тэнгисийн сээр нуруугүй амьтан)

SIMULATE

АДИЛСГАХ

(дадлагажих, судлах зэрэг зорилгоор ижил нөхцөл байдлыг бий болгох)

SALE

БОРЛУУЛАЛТ

(барааг мөнгөөр солин зарах үйл)

SINUSOID

ХЭНХДҮҮ

(хэнх муруйтай төстэй хэлбэр бүхий дүрслэл)

SHANK

ШИЛБЭ

(хөлийн өвдгөөс шагай хүртэлх хэсэг)

SINE CURVE

ХЭНХ МУРУЙ

(тогтмол далайцтай үечилсэн хэлбэлзлийн дүрслэл)

SHELL

ХЯСАА

(далай тэнгист амьдрах нялцгай биетнүүдийг гадуур нь хучих хатуу бүрхүүл)

STICK

САВАА

(дугуй хэлбэрийн хөндлөн огтлолтой нарийхан мод)

SHINE

ГЭРЭЛТЭХ

(өөрөөсөө гэрэл гаргах эсвэл ойлгох)

STAINLESS STEEL

ЗЭВЭРДЭГГҮЙ ГАН

(зэврэх, бүрзийхээс хамгаалж 11-14 хувийн өнгөш хольсон болд)

SEAMSTRESS

ҮЙЛЧИН

(мэргэжлийн оёдолчин эмэгтэй)

SAMPLE

ДЭЭЖ

(бүхлээрээ ямар болохыг харуулах багахан хэсэг)

STRAND

ШИРХЛЭГ

(нийтгэсийг бүрдүүлж байгаа утаснуудын нэг нь)

SKULL

ГАВАЛ

(толгойн яс)

STORK

ӨРӨВТАС

(Ciconia ciconia: цагаан өд, хар үзүүртэй далавч, урт улаан хошуу, урт улаан хөл бүхий Өрөн тивд өндөр барилга дээр ихэвчлэн үүрээ засдаг шувуу)

STEEL

ГАН

(төмрийг нүүрстөрөгчтэй холиход үүсэх саарал өнгөтэй хайлш)

SPOOL

ДАМАР

(соронзон тууз, гэрэл зургийн хальс, утас, нийтгэс зэргийг тойруулж ороох гол)

SERGER

ХЭРҮҮР

(даавууны дан эсвэл давхар ирмэгийг сэмрэхээс сэргийлж эсвэл өнгө үзэмжтэй болгох зорилгоор захлаж оёх эсвэл оёнгоо өөлж хяргах төхөөрөг)

SWING RIDE

ЭЭРЦЭГ

(хүрдэнд сандалтайгаа дүүжлэгдэн эргэх тоглоом)

SUEDE

ТОРГОН ИЛЭГ

(ихэвчлэн ишигний арьсны ар талыг үрж хилэн мэт болгосон савхи)

STEEL BLUE

ГАН ЦЭНХЭР

(төмрийг исэлдэлтээс хамгаалахын тулд гадаргууг нь соронзон гүрээр хучсаны дараах бараавтар цэнхэр өнгө)

STUD

ТОВРУУ

(гадаргуу дээр овгор үүсгэсэн гоёл гэх мэт)

SCOOTER

ЧАВХДУУР

(хоёр дугуйтай тавцан дээр нэг хөлөө тавьж, хоёр гараараа жолоог нь залан үлдсэн хөлөөрөө газар жийн наадах хүүхдийн тоглоом)

SLOTH

АЛХАГ

(Megalonychidae эсвэл Bradypodidae овогт хамаарах удаан хөдөлгөөнтэй, модонд асаж шөнийн цагаар идэвхтэй амьдрах хөхтөн)

SELFIE

ӨӨРӨГ

(гар утас, зураглуур зэргээр өөрийгөө авсан гэрэл зураг)

SIMULATOR

АДИЛСГУУР

(цогц тогтолцооны үйл ажиллагаатай төстэй орчинг дууриалган бүрдүүлэх сургалтын тоног төхөөрөмж)

SIMULATION

АДИЛСГАЛ

(аливаа нөхцөл байдал эсвэл үйл явцыг судлах, сургах зорилгоор ижил төстэй орчинг дууриалган бий болгох арга)

SIBERIAN CURRANT

ТЭХИЙН ШЭЭГ

(Ribes diacanthum: цайвар шар цэцэгтэй, улаан хүрэн өнгийн жимстэй, олон наст сөөг)

SQUARE DANCE

ДӨРВӨЛЖ БҮЖИГ

(дөрвөн хос дөрвөн талд өөд өөдөөсөө харан хийх бүжиг)

SERIAL

ЦУВРАЛ

(ижил төстэй зүйлсийн дараалал үүсгэж буйг заасан)

SYMBOL

БЭЛГЭДЭЛ

(аливааг төлөөлөх, сануулах, шинж чанарыг нь үзүүлэх өөр нэг зүйл)

SKIBOARDING

ДАЛБАН ЦАНА

(цана, тэшүүр, цасны далбуулга зэргийг нэгтгэсэн өвлийн наадал)

SNOW LOTUS

ВАНСЭМБЭРҮҮ

(Saussurea төрөлд багтах өндөр ууланд ургадаг олон наст өвслөг ургамал)

SAKURA

ИНТООРЫН ЦЭЦЭГ

(Prunus төрөлд багтах хэд хэдэн модны, ялангуяа япон интоорын (Prunus serrulata) модны цэцэг)

SINE

ХЭНХ

(тэгш өнцөгт гурвалжингийн аль нэг өнцгийн эсрэг орших талыг уг гурвалжингийн хамгийн урт талд харьцуулсан үйлдэг)

SWITCH

СЭЛГҮҮР

(цахилгаан хэлхээг залгаж салгах хэрэгсэл)

SPECTROSCOPY

AГУУРИГЛАА

(бодь ба цацарсан эрчим хүчний хоорондын харилцан үйлчлэлийг судлах арга ухаан)

SPECTRUM

АГУУРИГ

(гэрэл, дуу, долгион гэх мэтийн бүрдэл хэсгүүдийнх нь хугарлын өнцөг, давтамж, эрчим зэргээр тодорхойлогдох цар хүрээ)

SOCIAL MEDIA

НИЙГМИЙН ХАРИЛЦУУР

(цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох замаар хүмүүс нийгмийн харилцаанд орохыг нөхцөлдүүлэх хотол сүлжээний бүтцүүд)

SOCIAL NETWORK

НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭ

(өөр хоорондоо хоёрчлон холбогдсон байгууллага эсвэл хүмүүсээс бүрдэх нийгмийн бүтэц)

SKATING RINK

МӨСӨН ГУЛГУУР

(гулгахад зориулж мөстүүлсэн талбай)

STEM CELL

ҮҮДЭЛ ЭС

(тусгаар эд болж ялгаран хөгжөөгүй эс)

SOFTWARE

ЦАХИМ АНГИ

(тооцоолуурын үйлдлийн мэдээлэл ба хөтөлбөрүүд)

SOCKET

ЗАЛГАВЧ

(гэрлийн шил, цахилгаан хэрэгслийн залгуур зэргийг оруулж холболт үүсгэх үүр)

SYNOPSIS

ХЭВДЭЭ

(тодорхой сэдвээр үндсэн ойлголтуудыг нь бичиж эсвэл дүрсэлж харуулсан мэдлэгээ шалгуулах хэлбэр)

SUB-FACULTY

САЛААЛБАР

(шинжлэх ухааны аль нэг салбарт хамаарах судлагдахуунуудыг заах дээд сургуулийн багш нарын үйл ажиллагааны нэгдэл)

SHOE

НИТГҮҮР

(хөдлүүрийн сааруулагчийн хэцийг шахах хэсэг)

SPRAT

ХАЙГАН

(Sprattus төрөлд багтах тосны агууламж өндөртэй жижиг загасны ерөнхий нэр)

STOKER

ГАЛЧ

(зуухны гал өрдөх хүн)

SPIRITUOUS

ОХИЛОГ

(охь агуулсан, охь бүхий төрхтэй)

SOCIALIST

НИЙГЭМ ЖУРАМТАН

(олон нийт бүхий л баялгийг эзэмших ёстой гэж номлох нийгмийн байгуулалтын улс төр, эдийн засгийн онолыг баримтлагч)

SENATOR

ХУУВЬЧ

(зарим улсын хууль тогтоох байгууллагын дээд танхимын гишүүн)

SEAL

ЛАЦ

(дугтуй, хаалга гэх мэтийг нээхэд эвдэгдэж битүүмжлэл алдагдсаныг заах лав, тугалга зэрэг зүйлс)

SNOWBOARDING

ЦАСНЫ ДАЛБУУЛГА

(тусгай далба дээр хөндлөн зогсож цастай налуу руу саад ашиглан харайх, эргэх, тонгорцоглох, сүлжих, шургах зэргээр гулсан буух наадал)

SKELETON

ХОХИНГО

(мөсөн замаар чарга тэгнэн уруугаа харан хурдан гулгах наадал)

SKI JUMPING

ХАРАЙЛ ЦАНА

(тусгай тавцангаас цанаар гулган харайж аль болох хол газардан өрсөлдөх наадал)

SHORT TRACK SPEED SKATING

ОЙР ЗАМТ ХУРДАН ТЭШҮҮР

(ойролцоогоор 111 хэр урттай зайд тэшүүрээр гулгаж уралдах наадал)

SPEED SKATING

ХУРДАН ТЭШҮҮР

(400 хэрийн жишиг урттай зайд тэшүүрээр гулгаж уралдах наадал)

SYNDROME

ХАМ ШИНЖ

(үзэл бодол, сэтгэл хөдлөл, зан авир, үйл явдал, шинж тэмдэг зэргийн өвөрмөцөөр хамтдаа тохиолдох нь)

SANITARY TOWEL

ШИНГЭЭГҮҮР

(сарын тэмдэг, үрэвсэлт өвчин зэргийн үед доош гарах цус, салс гэх мэтийг барих ариун цэврийн хэрэглэл)

SCANDAL

МУНДАР

(олон нийтийн жигшил зэвүүцэл, уур хилэнг төрүүлж хэл амны бай болсон үйл явдал эсвэл хүн)

SULPHATE

ХҮХРЭГ

(хүхрийн хүчлийн давс эсвэл нийлмэл цийлэг)

SUBBOTNIK

ЗУРГААДАЙ

(нийгэмд тустайг бодож хагас сайнд голдуу хийх олон нийтийн ажил)

STEREOMETRY

ОРОН ХЭМЖИХҮЙ

(гурван хэмжээст биет дүрс болон орон зайн хэмжил зүй)

SPEEDOMETER

ХУРД ХЭМЖИГЧ

(хөдлүүр, унадаг дугуй, хотол сүлжээний холболт зэргийн тухайн агшны хурдыг харуулах төхөөрөмж)

SPARTAKIAD

ШИЖИГНЭЭН

(нийтийг хамарсан биеийн тамирын олон төрлийн тэмцээн)

SOCIALISM

НИЙГЭМ ЖУРАМ

(олон нийт бүхий л баялгийг эзэмших ёстой гэж номлох нийгмийн байгуулалтын улс төр, эдийн засгийн онол)

SOPRANO

АРИГ

(эмэгтэй хүний нарийн, цээл, тунгалаг хоолой)

SONATA

ЭГШИГЛЭН

(голдуу нэг эсвэл хоёр хөгжмийн зэмсгээр тоглох хэд хэдэн ангитай, эхний анги нь ихэвчлэн эгшиглэн хэлбэрээр бичигдсэн гоцлол хөгжмийн зохиол)

SOLOIST

ГОЦЛООЧ

(дуу хөгжмийн бүтээлийг ганцаараа дуулах эсвэл тоглох хүн)

SOLO

ГОЦЛОЛ

(бүжиг эсвэл дуу хөгжмийн нэг хүн гүйцэтгэх бүтээл, хэсэг гэх мэт)

SYNDICATE

СҮЛБЭЭ

(ижил сонирхолтой хүмүүс эсвэл байгууллагуудын нэгдэл)

SILURIAN

ҮРС

(Эрт Төрмөлийн Эриний гурав дахь галав)

SILICATE

ЦАРУУЦ

(цахиурын хүчлийн давс)

SERIES

ЦУВРАЛ

(тус бүр нь бусадтайгаа хамааралтай зүйлс)

SENATE

ХУУВЬ

(зарим улсын хууль тогтоох байгууллагын дээд танхим)

SEMINAR

СЭХРЭЭ

(түр сургалт эсвэл дээд сургуулийн оюутнуудын бүлгээрээ судалж хэлэлцэх хичээл)

SECTION

ОГТОС

(аливаа зүйлийн салгаж болох эсвэл тасалж авсан нэг хэсэг)

SAPPHIRE

ХУРМАС

(дэцийн ислийн үндсэн найрлагатай, маш хатуу чанартай, төмөр, зэс, өнгөш зэргийн хольцоосоо хамаарч цэнхэр, шар, улбар шар, нил ягаан зэрэг өнгийг үзүүлэх үнэт эрдэнийн чулуу)

SAPPER

ХОСОХЧ

(тэсрэх бөмбөг тавих, илрүүлэх, тэслэх, аюулгүй болгох ажил үүрэг бүхий зэвсэгт хүчний арвист)

SAMURAI

САХИА

(Япон улсын зэвсэгт хүчний тушаалтан)

SAMBO

ЗӨХ

(гар мухраар биеэ хамгаалах тулааны урлаг)

SALAMANDER

УЛБАС

(Urodela багийн, ялангуяа Salamandra төрөлд багтах гүрвэл төст, сүүлтэй хоёр нутагтан)

SAXOPHONE

АРМАА

(голчлон бүжгийн болон садраа хөгжимд хэрэглэх шовхорч тахиралдсан нимгэн гуулин хоолой бүхий үлээвэр хөгжмийн зэмсэг)

SALMON

ЯРГАЙ

(Salmonidae овогт багтах хэд хэдэн загасны ерөнхий нэр)

SODIUM

ХУЖ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь, хоолны давсны найрлагад улмаар биеийн дотоод орчны бүрэлдэхүүнд ордог)

SPARKING PLUG

ОЧЛУУР

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн шатах холимгийг цахилгааны очоор ноцоох бүрдэл хэсэг)

SALAD

ХОЛИГ

(шууд идэж болох хоолны орцуудыг жижиглэж хооронд нь холин өндөг, цуу, тос зэргийн сүмсээр амталсан хоол)

SOUND MASTER

ДУУРВИЛЧ

(хөгжмийн болон тоног зүйн мэдлэг туршлагатай дуу бичлэгийн уран бүтээлч)

SECRETARY-GENERAL

ЕРӨНХИЙ НАРИЙН

(байгууллагын үйл ажиллагааг голлон эрхэлж явуулах хүн)

SMS

БЗҮ (Богино Зурвасын Үйлчилгээ)

(гар утас, Дэлхий Дахины Сүлжээ зэргийн бичгэн зурвас илгээх бүрэлдэхүүн хэсэг)

SOUNDTRACK

ДУУЖИМ

(яралдын дууг хальсных нь ирмэгээр бичсэн нь)

SEXY

ТАЧААДАМ

(дур булаам болохыг заасан)

SALON

ТОЙЛУУР

(үсчин, гоо засалч зэргийн ажиллах газар)

STANDARD

ЖИШИГ

(аливаа зүйлийн чанарыг харьцуулж болох хэмжээ, үзүүлэлт гэх мэт)

SQUARE

АМ

(урт ба өргөн нь тэнцүү дүрсийн талбайтай тэнцүү хэмжээг илэрхийлэх хэмжүүрийн нэгжийг заасан)

SHOPPING

ДЭЛГҮҮРДЭЛ

(бараа худалдаж авах үйл)

SALE

ХЯМДРАЛ

(ихэвчлэн улирлын төгсгөлд барааны үнийг бууруулж түргэн зарах үйл явц)

SHOCK

ЦОХИЛГО

(сэтгэл санаа, бие махбодь зэргийн гэнэтийн хямраах нөлөөнд автсан нь)

STEERING WHEEL

ЖОЛООНЫ ХҮРД

(тээврийн хэрэгслийг залах дугуй)

SPORT

НААДАЛ

(ихэвчлэн биеийн хүч тамир шаардсан, өөр хоорондоо тоглож өрсөлдөх үйл ажиллагаа)

SPEAKER

АМАЛХАЙ

(олны өмнө ярьдаг хүн)

STATION

ЗАНГИЛАА

(тодорхой нэг үйл ажиллагаа төвлөрөн явагдах газар)

SIZE

ХЭМЖЭЭ

(том жижгээрээ л зөвхөн ялгагдах хувцас, гутал зэрэг зүйлсийн нэг нь)

SPRING

ХАРИГ

(анхны хэлбэртээ буцаж орох уян хатан шинж чанартай мушгиа эсвэл ороомог төмөрлөг)

SYSTEM

ТОГТОЛЦОО

(өөр хоорондоо нарийн уялдаа холбоотой зүйлсийн бүрдэл)

SURPRISE

ГЭНЭТДЭЛ

(урьдчилан мэдээгүй үйл явдал эсвэл нөхцөл байдал)

SUIT

ХОСЛОЛ

(нэг ижил бөс эдээр оёсон өмд ба хүрэм, эмэгтэйд өмдний оронд банзал бүхий хос хувцас)

STYLE

ХЭВ МАЯГ

(хэлбэр ба үзэгдэх байдлаараа ялгаатай төрөл зүйл)

STUDIO

УРЛАН

(зураач, загвар зохион бүтээгч зэрэг хүмүүсийн ажлын өрөө)

STUDIO

НЭВТРҮҮЛГИЙН ТАНХИМ

(алсраа болон цацрас нэвтрүүлэг хийх газар)

STRESS

ДАРАМТ

(биеийн болон оюуны ачааллын улмаас үүсэх зовуурь)

STOVE

ХООВОН

(улайсах утасны халуунаар хоол болгох гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл)

STATUS

ТӨЛӨВ

(үйл явдлын тухайн үеийн байр байдал)

STATION

БУУДАЛ

(тавцан болон дагалдах барилга байгууламж бүхий төмөр замын зогсоол)

STATE DEPARTMENT

ТӨРИЙН ЗАХИРАН

(Нэгдсэн Улсуудын гадаад харилцааг хариуцсан холбооны гүйцэтгэх алба)

SNOW LEOPARD

ИРВЭС

(Panthera uncia: цагираг хэлбэрийн бараан толбо бүхий цайвар шар өнгийн үслэг арьстай зэрлэг араатан)

SLIDE

ШУРГУУР

(дээр нь буулгасан дүрсийг дэлгэц рүү тусгаж томоор харуулах зориулалттай, тойрсон хүрээ бүхий гэрэл нэвтрүүлэх хальс)

SHOW

ЦЭНГЭЭН

(олон нийтийг хамарсан зугаа цэнгэлийн хөтөлбөр)

SHORTS

ХАМБУУР

(ихэвчлэн өвдөг далдлахгүй богино өмд)

SHORTCUT

ДӨТЛҮҮР

(аялах замыг товчлох чиглэл)

SHOCK ABSORBER

ЗӨӨЛЛҮҮР

(цохилт, чичиргээ зэргийг багасгах үүрэгтэй эд анги)

SCREWDRIVER

ХАЛИВ

(шураг эргүүлж чангалах эсвэл суллах багаж)

SCREW

ШУРАГ

(халивдах толгой ба хурц үзүүртэй, гадуураа хурц ирмэг бүхий эрээстэй, ихэвчлэн гантай төмрөөр хийх үзүүр тийшээгээ нарийссан бортголж)

SCOUT

ХАЙВЧ

(өсвөр үеийнхэнд зан чанар, дадал зуршил төлөвшүүлэх байгууллагын гишүүн)

SCOTCH TAPE

НААЛТУУЗ

(наалдамхай тууз)

SANDWICH

ШАХАГ

(хоёр ширхэг нимгэн хуудсын завсарт хөөсөнцөр гэх мэтийн хөнгөн жинтэй, зузаан эд хавчуулсан бүтцийг заасан)

SAGE

МӨГӨВ

(Salvia officinalis: саарал ногоон өнгийн навчтай, хөх ягаан цэцэгтэй, хүнс ба эмэнд ордог, олон наст, мөнх ногоон, үнэрт ургамал)

SNACK

ЗУУШ

(түргэн бэлтгэж хоол хооронд ам хөдөлгөн дур дарах хөнгөн чанарын идэш)

SECOND

ШИГ

(хувийг жар хуваасны нэгтэй тэнцүү хугацаа)

SUITCASE

ТАВДАН

(нугастай таг, бариул бүхий арьс шир, хуванцар зэргээр хийсэн голчлон хувцас хийх зориулалттай хавтгай хайрцаг)

T

TORRENTIAL RAIN

АЗАРГАН БОРОО

(ус ихтэй, ширүүн бороо)

THUNDERSTORM

АЯНГАТАЙ БОРОО

(дуу, цахилгаан, салхитай, голчлон ширүүн бороо)

TORRID

БҮГНЭМ

(халуун, хуурай)

TENDER

ЗАЛГУУЛГА

(тодорхой үнээр ажил гүйцэтгэх, бараа нийлүүлэх, газар эсвэл хувьцаа зэргийг худалдан авахаар бичгээр гаргасан албан санал)

THEATRE

ТЭГТЭР

(жүжгийн төрлийн тоглолт хийх тайз, суудал, гэрэлтүүлэг бүхий барилга эсвэл задгай талбай)

TUNNEL

ТОРХОНО

(газар, ус, байгууламж зэргийн доогуур гаргасан, ихэвчлэн тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх нүхэн зам, хоолой)

TANK

ХЭХДЭГ

(буугаар тоноглож, болдоор хуягласан гинжит дугуйтай байлдааны тэрэг)

TUMBLER

БӨГЦ

(шилээр бариулгүй хийсэн уух аяга)

TANK

ХЭХДЭГ

(онгоц, хөдлүүр зэргийн түлш, гүгэнгийн сав)

TANKER

ХЭХТРЭГ

(ус, сүү, шатахуун зэрэг шингэнийг тээвэрлэх том торхтой хөдлүүр)

TRANSPARENT

ТУНГАЛАГ

(гэрэлтдэг, нэвт харагддаг болохыг заасан)

TRINKET

ДУНЬ

(хямдхан, жижигхэн мөртлөө хээнцэр юм, чимэг, гоёл гэх мэт)

TOGGLE

ЧАГТ

(нүх эсвэл гогцоонд шургуулж бэхлэх, торгоох, товчлох гэх мэт үүрэгтэй, богинохон бортголж мод, хуванцар зэрэг)

TUBULE

СУВГАНЦАР

(биеийн бүтцэд байх нарийн хоолой)

TROUGH

ОНХОР

(муруй, нөрүү зэргийн хамгийн нам цэг)

THYLAKOID

ХҮҮДИЙНЦЭР

(нөсөөт сарьс дээр нь гэрлээр нийлэгжих урвал явагддаг, ургамлын эсийн ногоовор дотор байрлах хавтгай уут төст бүтэц)

TEAK

ИРЭМ

(тавилга, хөлөг онгоц хийхэд хэрэглэдэг Энэтхэг болон Зүүн Өмнөд Доронд ургах хатуу бор мод)

TUTU

ХОНД

(олон давхар эдээр хийсэн дэрвэгэр банзал)

TUTOR

СУРГАГЧ

(ганцаарчлан эсвэл цөөн хүнд заах хувийн багш)

TRIATHLON

ГУРАВЦАА

(гурван өөр наадлаас тогтох тамирын тэмцээн)

TALENT

АВЬЯАС

(ямар нэг зүйлийг сайн хийх төрөлхийн чадвар)

THUMBNAIL

ТОЛИО

(бичиг баримтын бүтэн хуудас эсвэл зураг хэрхэн харагдахыг, хэрхэн хэвлэгдэхийг дэлгэц дээр жижгээр харуулсан нь)

TREACLE

БУРАМ

(элсэн чихэр цэвэршүүлэхэд гарах зууралдсан, өтгөн, хар, чихэрлэг шингэн)

TEASE

ЦААШЛУУЛАХ

(нөхөрсөг байдлаар, эсвэл уурлуулахын тулд, эсвэл ичээхийн тулд хэн нэгнийг дооглох, шоглох, тухай нь хошигнох)

TRAMPOLINE

ҮСЧҮҮР

(агаарт үсрэх зориулалттай, тойрсон хүрээнээс харигаар тэлж татсан бөх бат эдээр хийсэн тавцан)

TABOO

ЦЭЭР

(нийгэм эсвэл шашин хориглосон, доромжилсон эсвэл ичгэвтэр зүйл)

TOTEM

ШҮТЭЭН

(учир утга оноон хүндэлж сонгосон амьтан, ургамал, байгалийн биет гэх мэт зүйл)

TORMENT

ШАНАЛААХ

(хэн нэгнийг ихээр тарчилгах)

TROUBLE

ТҮГШЭЭХ

(хэн нэгнийг зовниулах эсвэл хямраах)

TREE

МОД

(голчлон навч эсвэл шилмүүс бүхий мөчир, холтсоор хучигдсан их биетэй олон наст ургамал)

THROUGH

ДУНДУУР

(дотуур нь хөндлөн)

TO

-РУУ (-РҮҮ)

(хэн нэгэн эсвэл ямар нэг юмны зүгт)

THERE

ТЭНД

(тэр байрлалтай холбоотойг заасан)

THEN

ТЭГЭХЭД

(тэр үед)

TIME

ХУГАЦАА

(аливаа зүйлийн оршин тогтнолын үргэлжлэлийн хэмжүүр)

TRACTOR DRIVER

ТҮЛГҮҮРЧ

(түлгүүрийн жолооч)

TELEGRAPHIST

ЦЭГШИРЭЭЧ

(гэрэл, дуу, цахилгаан гүйдэл зэргийн урт ба богино хугацаагаар үргэлжлэх дохионы нийлэмжээр үсэг ба тоог илэрхийлэн мэдээлэгч)

TACTICS

АРГА УХААН

(аливааг хийх төлөвлөгөө, хэрэглэгдэхүүн зэргийн цогц)

TELE-

АЛСАХ

(аливаа зүйлд холын зай оролцсон болохыг заасан)

TABLET

ШАХМАЛ

(эмийг тодорхой тунгаар биед онцын нөлөөгүй өөр бодисуудтай хамт нягтруулж хэлбэржүүлсэн нь)

TELEPHONE

УТАС

(дууны долгионыг цахилгаан хэлбэлзэл болгон хувиргах замаар үг яриаг хол зайд дамжуулах төхөөрөг)

TISSUE

НООРС

(арчих, цэвэрлэх, хатаах гэх мэт зорилгоор нэг удаа хэрэглэх нимгэн, зөөлөн цаас)

TRAPEZIUM

ЖИШҮҮЛЖ

(аль нэг харалдаа хоёр тал нь зэргэд орших дөрвөн талт)

TILE

ТЭВХИЙ

(хана, шал зэрэгт нааж хэрэглэх ихэвчлэн дөрвөлжин эсвэл тэгш өнцөгт хэлбэртэй, чулуу, шавар, төмөрлөг, шил, шавхан зэргээр хийх засал чимэглэлийн хавтгай эдлэхүүн)

TRAPDOOR

СӨХӨВЧ

(шал, тааз, дээвэр зэрэгт гаргасан хэвтээ байрлалтай нүх, хаалга гэх мэт)

TELESCOPE

ДУРАН АВАЙ

(асар хол байгаа зүйлсийг ойртуулж харуулах мэшил, толь бүхий багаж)

TOMOGRAPHY

ОГТОЛБОР

(биеийн дотоод бүтцийг нэвтэг туяаны чигийг хөндлөн огтолсон хавтгайд буух тусгалаар дүрслэх арга)

TONSILLITIS

БАХ

(бүйлсэн булчирхайн үрэвсэл)

TUNGSTEN

ГЯНТ

(ган саарал өнгөтэй, маш өндөр хэмд хайлдаг, төмөрлөгийн шинж чанарыг үзүүлдэг хувилахуйн махбодь, гэрлийн шилэнд улайсах утас болгон хэрэглэнэ)

TROUSERS

ТЭЛТ

(халаастай, тэлээний гогцоотой, голчлон урд дээд хэсгээр нь товч, цахилгаан зэргээр хааж эсвэл задгайлах боломжтой, төрөл бүрийн бөсөөр хийсэн, бүсэлхийнээс шагай хүрсэн өмд)

TEST

СОРИЛ

(хүний мэдлэг, чадвар зэргийг эсвэл аливаа зүйлийн чанар, шинж гэх мэтийг шалгах, харьцуулах, турших үйлдэл)

TUNING FORK

ХӨГЛҮҮР

(хөгжим хөглөхөөр цохиход тодорхой чийр гаргах хоёр шүдтэй ган сэрээ)

TRANSOM

САЛХИВЧ

(цонхонд гаргасан цэвэр агаар оруулахаар нээж хаах боломжтой нүх)

TIGHTS

ЧАДХАЙ

(бүсэлхийнээс доош хэсгийг бүхэлд нь халхалж бие барин таарах ноосон, хөвөн, шүвтэг зэрэг утсаар нэхсэн өмсгөл)

TESTIMONIAL

ҮНЭМЛЭХ

(аливаа зүйлийн үнэн болохыг, тухайлбал, боловсролын хөтөлбөр дүүргэснийг эсвэл тэтгэвэр тэтгэмж авах эрхтэйг батлан үзүүлэх албан ёсны гэрчлэх баримт бичиг)

TUNIC

ЦЭМБЭГ

(ихэвчлэн босоо захтай, ханцуйтай, урд талдаа задгайлж битүүлэх товчтой, цэмбэ, одончуу зэрэг үсэрхэг, нягт, ноосон нэхээстэй бөсөөр хийх цэрэг цагдаагийн албан хаагчдын гадуур цамцны зориулалттай дүрэмт хувцас)

TECHNICIAN

ЗЭМСЧ

(үйлдвэр гэх мэт байгууллагад тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа, засвар зэргийг хариуцан ажиллах хүн)

TELEVISION

АЛСРАА

(дуу, дүрсийг долгионы тусламжтайгаар утас ашиглалгүйгээр зайнаас дамжуулж үзэгчийн зурагтын дэлгэцээр гаргах өргөн нэвтрүүлэл, бас ийм үйл ажиллагаа явуулах байгууллага)

THIGH BOOT

ГАРАМ

(өвдөг давсан түрийтэй гутал)

TRUNK

АВДАР

(нугастай хавхаг бүхий том хайрцаг)

THREAD

УТАС

(оёх, нэхэх зэрэгт хэрэглэх нийтгэсэн ээргийн нарийн шижим)

THINK

БОДОЛ

(бодох үйл)

TURQUOISE

ОЮУ

(ногоовтор эсвэл тэнгэрийн цэнхэр өнгөтэй, зэс ба хөнгөн цагааны усжсан сүүмээс тогтох үнэт чулуу)

THINKING

БОДРОЛ

(үргэлжилсэн бодол, түүгээр бий болсон үзэл бодол)

THREAD

НИЙТГЭС

(хооронд нь эрчилсэн урт нарийн ширхэгүүдээс тогтох бүтэц)

TEMPLATE

ҮЛГЭР

(даавуу, төмөрлөг, чулуу, мод зэргийг тодорхой хэлбэр, хэмжээ, байрлал, харьцаагаар зүсэх, өрөмдөх, хайчлах зэрэгт хэрэглэх нимгэн төмөр, цаас, хуванцар, тууцаас гэх мэт)

TEXTILE

НЭХМЭЛ

(олон тооны урт нийтгэсийг хоёр чиглэлд сүлжиж хийсэн даавуу, бөс, үйлэг гэх мэт)

TULIP

АЛТАНЗУЛ

(Tulipa төрөлд багтахаяга хэлбэрийн өнгөлөг цэцэгтэй, олон наст, булцуут ургамал)

TULLE

ТОРОВ

(даашинз, хөшиг зэргийг хийхэд хэрэглэх нарийн нэхээстэй сиймхий үйлэг)

TIP

ҮЗҮҮР

(жижиг эсвэл нэг тийшээгээ нарийссан зүйлийн төгсгөл хэсэг)

TWEEZERS

ЧИМХҮҮР

(жижиг зүйлсийг хавчин барихад хэрэглэх хоёр үзүүр нь ангайсан багаж)

TIMBRE

ӨНГӨ

(ижил давтамж ба хүчтэй дуугарах хөгжмийн эсвэл хоолойн авианы долгионы бүрдэл ба далайцын хэлбэрээрээ ялгарах шинж)

TONE

БЯЛД

(тодорхой хэлбэлзэл, үргэлжлэх хугацаа, эрчим, өнгө бүхий хөгжмийн авиа)

THOUGHT

СЭТГЭЛГЭЭ

(тодорхой цаг үе эсвэл тодорхой хүмүүсийн хувьд онцлог ухаан бодол)

THIRD

АРИЛАМ

(шигийн жарны нэгтэй тэнцүү хугацааны нэгж)

TWEETER

ЖИРГЭЭЧ

(Twitter нэртэй сүлжээний талбарыг идэвхтэйгээр хэрэглэгч)

TAPE RECORDER

ДУУ ХУРААГУУР

(дуу авиаг соронзон хальсанд бичиж сонсгох төхөөрөмж)

TOTE BAG

ЗӨӨМӨР

(дэлгүүр хэсэх зэрэгт мөрлөх тор хэлбэртэй том цүнх)

TURBORCHARGER

ХУЙРАГ

(дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн бүтээмжба хүчийг нэмэгдүүлэхийн тулд агаар эсвэл түлшийг илүү даралттайгаар өгөххөдөлгүүрийн утаагаар ажиллах төхөөрөмж)

THERMAL POWER STATION

ДЦТ (Дулаан Цахилгааны Төвлөөс)

(цахилгаан эрчим хүчээс гадна төвлөрсөн дулаан ба халуун усны хангамжийн эх үүсвэр болох нэг төрлийн дулаан цахилгааны зангилаа)

TEST DRIVE

ТЭНСЭХ ЖОЛОО

(хөдлүүрийг худалдаж авах, харьцуулах зэрэг зорилгоор унаж үзэх үйл)

TENOR

ЦЭЭЛ

(насанд хүрсэн эрэгтэй хүний хоолойн царааны хамгийн дээд хязгаар)

TRAPEZOID

ЖИШҮҮЛЖИН

(аль ч хоёр тал нь зэргэд биш дөрвөн талт)

TOTALITARIAN

ЗАХИРГААДАГЧ

(нийгмийн амьдралын бүх хүрээ нэг хүний удирдлагад төвлөрч, бусад нь үг дуугүй дагах засаг төрийг заасан)

TUNDRA

МЭЛГЭР

(Умард Туйлаас урагш орших мөнх цэвдэгтэй, намгархаг тал нутаг)

TOFFEE

БУРМАГ

(элсэн чихэр, цөцгийн тос зэргийг хольж халаан хийдэг хатуу, нягт боловч хүлхэх, зажлах үед зөөлрөх чихэр)

TURNER

ЗОРУУРЧ

(мод, төмөрлөг зэргийг эргэх зуурт нь тусгай хутга тулган зорж хэлбэржүүлэх төхөөрөмжийг ажиллуулах хүн)

TECHNOLOGIST

УХААЛАНЧ

(оньст төхөөрөмжийн болон хавсарга шинжлэх ухаануудын хэрэглээг мэддэг, ашиглах чадвартай хүн)

TACTICIAN

АРГА УХААНТАН

(аливааг хийх төлөвлөгөөг гаргаж, шаардлагатай зүйлсийг зөв ашиглан үр дүнд хүрэх чадвартай хүн)

TELEGRAM

ЦАХИЛГААН

(цахилгаан гүйдлийг залгаж салгах замаар өгөх дохиог ашиглан алсад дамжуулаад хэвлэж гаргасан зурвас)

TAPE DECK

ДУУТУУР

(соронзон хальсанд дуу авиаг буулгаж хадгалах, арилгах, сонсгох төхөөрөмж)

TYRE LEVER

ГӨНЖҮҮР

(хөдлүүрийн дугуй задалж солиход хэрэглэх матигар хавтгай үзүүртэй төмөр багаж)

TRAVEL WARRANT

НУТ

(төлбөргүй эсвэл хөнгөлөлттэй үнээр аялах зөвшөөрлийн бичиг)

TANNIN

ЦАРШ

(цай, холтос, улаан дарс зэрэгт агуулагдах, ургамлын гаралтай, аргасан гашуун амттай шимт бодис, арьс шир идээлэх, бэх үйлдвэрлэхэд хэрэглэнэ)

TANGO

ГАЛГИА

(ялгуун хөдөлгөөн, огцом зогсоцоор тодорхойлогдох хослон хийх бүжиг)

TAIGA

ХӨВЧ

(дэлхийн бөмбөрцгийн хойд хагаст туйл тийш үргэлжлэх шилмүүст ой)

THE OLYMPICS

ХУРМАСТ

(дөрвөн жил тутам зохиогдох олон улсын наадлын уралдаан тэмцээн)

TERBIUM

НАСУУР

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, олдоц ховор, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

TUSSORE

ЧИСЧҮҮ

(ихэвчлэн Энэтхэгийн эсвэл Хятадын Antheraea mylitta гэх торгоны хорхойноос гаргах бор өнгөтэй, бөх бат боловч бүдүүн баараг торго)

TECHNICAL COLLEGE

ДҮЙТРҮҮР

(тоног зүйн мэргэжлийн дунд сургууль)

TITANIUM

АВАРГАС

(мөнгөлөг саарал өнгөтэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь, зэврэлтэнд тэсвэртэй, хөнгөн, бөх чанарыг нь ашиглан хайлш хийнэ)

THORIUM

АЯНГАР

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлдэг, цацраг идэвхит хувилахуйн махбодь)

TOTALITARIAN

ЗАХИРГААДАГЧ

(нийгмийн амьдралын бүх хүрээ нэг хүний удирдлагад төвлөрч, бусад нь үг дуугүй дагах засаг төрийг заасан)

TRAM

ТЭРГҮҮР

(хотын гудамжаар төмөр зам дээгүүр цахилгаан, хий, уур, морины хүчээр хөдлөх нийтийн тээврийн хэрэгсэл)

TRUST

НЭГДВЭР

(ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг хэд хэдэн байгууллагууд нэг удирдлага доор нэгдсэн нь)

TUNDRA

МЭЛГЭР

(Умард Туйлаас урагш орших мөнх цэвдэгтэй, намгархаг тал нутаг)

TICKET

ТАСАЛБАР

(үзвэр үйлчилгээний газар орох, үйл явдалд оролцох, нийтийн унаанд суух зэрэг эрхийг баталгаажуулан цаасан дээр хэвлэж эзэмшигч нь орохдоо үзүүлэхээр өөрт нь олгосон нь)

TRACING PAPER

TRACING PAPER, КАЛЬКА – БУУЛГАВАР

(зураг буулгах нэвт гэрэлтдэг цаас)

TOWER

ЦАМХАГ

(босоо хэлбэртэй, өндөр барилга байгууламж)

TOWN

СУУРИН

(нэр, хил хязгаар, засаг захиргаа бүхий хүн ам олонтой газар)

TECHNOLOGY

УХААЛАН

(оньст төхөөрөмжийн болон хавсарга шинжлэх ухаануудын хэрэглээ)

TECHNICS

ТОНОГ ЗҮЙ

(оньст төхөөрөмж болон хавсарга шинжлэх ухаантай холбоотой нэр томьёо, арга, хэрэгсэл зэрэг бүхэлдээ)

TAP

ЦОРГО

(шингэн, хий зэргийг нөөцийн сав эсвэл дамжуулах шугамаас хэрэглэгчид хүргэх хаалт эсвэл холигч бүхий төгсгөл)

TROLLEYBUS

ЦАХ ТЭРЭГ

(агаарт байрлуулсан цахилгааны шугамаас тэжээл авч ажилладаг нийтрэг)

TRANSLITERATION

ГАЛИГЛАЛ

(үгийг өөр хэл эсвэл өөр цагаан толгойн хамгийн төстэй үсгээр орлуулан илэрхийлэх үйлийн нэр)

TRANSCRIPTION

ХУУЛАН БИЧЛЭГ

(хуулбарыг бичгээр хийсэн нь)

TILL

TILL, КАССА – ТӨЛҮҮР

(дэлгүүр зэрэгт худалдан авалтын дүн бүрийг бүртгэх төхөөрөмж бүхий мөнгөний шургуулга)

THEATRE

ТАЙЗ ОРД

(жүжиг болон урлагийн тоглолт үзүүлэх барилга байгууламж)

TEXT

БИЧДЭС

(хэвлэмэл үсгүүдтэй өгүүлбэрүүд)

TERRORISM

АЛАН ХЯДЛАГА

(хүч хэрэглэн айлган сүрдүүлэх замаар засгийн газар, байгууллага зэрэгт дарамт шахалт үзүүлэх үйл ажиллагаа)

TELLER

ГҮЙЛГЭЭЧ

(санхүүгийн байгууллагын мөнгө хүлээн авах эсвэл гаргах ажилтан)

TAXI

ХӨЛСНИЙ ТЭРЭГ

(хот суурин дотор нэг газраас нөгөөд очихдоо мөнгө төлж үйлчлүүлэх зайнаас хамаарсан төлбөрийн тоолуур бүхий суудлын тэрэг)

TARPAULIN

БӨРМӨГ

(ус нэвтрүүлдэггүй бөх бат бөс)

TARIFF

ҮНЭЛЭЭ

(тогтоосон үнийн хүснэгт)

TALK SHOW

ЯРИЛЦАХ ЦЭНГЭЭН

(хөтлөгчийн санал болгосон сэдвээр хүмүүс ярилцах хөтөлбөр)

TABLET COMPUTER

ХАВТАГ

(үтрэг дэлгэцтэй зөөврийн тооцоолуур)

TSUNAMI

ХАЛГИС

(усан доорх газар хөдлөлт болон бусад чичирхийллээс үүсэх далайн өндөр бөгөөд хүчтэй давлагаа)

TAXI

ТЭРЭГЛЭХ

(хөлсний тэрэг хөлөглөн явах)

TELEVISION

ЗУРАГТ

(дуу ба дүрсний дохиог алсраагаас хүлээн авч үзүүлэх дэлгэц болон сонсгох чанга яригч бүхий төхөөрөмж)

TANTALUM

ЖИРҮҮ

(хатуу, гялалзсан цайвар цэнхэр өнгөтэй, төмөрлөгийн шинж чанарыг үзүүлэх хувилахуйн ховор бүрэлдүүлбэр)

TOFU

БУУРЦГАНЫН ЭЭДЭМ

(буурцганын сүүг ээдүүлж шүүгээд шахаж нягтруулан гаргаж авах хүнс)

TRACTOR

ТҮЛГҮҮР

(хүнд ачаа, хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж зэргийг чирэх хөдлүүр)

TRENCH

ТАТААЛ

(ямар нэг зүйлийг байрлуулах, хийж булах гуу нүх)

T-SHIRT

ЦЭЭЖМЭГ

(ихэвчлэн хөвөн утсаар нэхсэн бөсөөр хийх цээжин биеэ халхалж өдөр тутам өмсөх богино ханцуйтай хувцас)

U

ULTIMATELY

ХЭТДЭЭ

(бүхний төгсгөлд, яваандаа)

URAL

ЖАЙГ

(ОХУ-ын нутагт Зүүн Өрөн ба Баруун Шивэрийн тал нутгуудын хооронд сунаж тогтсон газар зүйн бүс)

URANIUM

ТЭНГЭ

(мөнгөлөг цагаан өнгөтэй, хүнд жинтэй, цацраг идэвхтэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн бүрэлдүүлбэр, цөмийн эрчим хүч гарган авахад хэрэглэдэг)

UPSET

ХЯМРААХ

(хэн нэгнийг аз жаргалгүй, догдлонгуй, ууртай гэх мэт болгох)

URAH

УУХАЙ

(дайралтын үед зоригжуулах, эсрэг талаа сүрдүүлэх хашгираан)

UMBRELLA

ШҮХЭР

(нар, бороо зэргээс тусгаарлах эвхэгддэг халхавч)

UNIFORM

ДҮРЭМТ ХУВЦАС

(адил сонирхол, гишүүнчлэл, ажил, сургууль зэргээр холбогдсон хүмүүсийн ижилсэх хувцас)

UNDERGARMENT

ДОТУУР САЙВ

(гадуур хувцасны дотуур арьсан дээр шууд өмсөх хувцас)

UNDERWEAR

ДОТУУР ӨМСГӨЛ

(бусад хувцасны дотуур арьсан дээр шууд өмсөх хувцас)

UNDERPANTS

ДОТУУР ӨМД

(эрэгтэй хүний бүсэлхийнээс гуя хүртэлх хэсгийг халхлах дотуур хувцас)

UNDERCLOTHING

ДОТУУР ХУВЦАС

(арьсан дээр шууд өмсөх хувцасны ерөнхий нэр)

UDDER

ДЭЛЭН

(үхэр, хонь зэрэг амьтдын сүүний булчирхай)

UNIVERSAL JOINT

ЧАГТАН ГОЛ

(эргэлтийн хүчийг өнцөг үүсгэн дамжуулах холбоос)

UDARNIK

ГАВШГАЙЧ

(таван жилийн төлөвлөгөөгөө давуулан биелүүлж бусаддаа үлгэр дууриал үзүүлсэн ажилчин)

UTOPIA

ЭНХЖИН

(бүх зүйл нь төгс төгөлдөр байх жаргалын орон)

UPDATE

ШИНЭЧЛЭХ

(хуучныг өнөөдрийн өдрийнх болгож өөрчлөх)

V

VOLUNTARY

САЙН ДУРЫН

(хүчлээгүй байхад хүсэж хийхийг заасан)

VILLUS

ЦЭЛМЭН

(сарьст бүрхүүлийн гадаргууд байрлаж шимэгдэх болон нэвтрэх талбайг нэмэгдүүлэх үүрэгтэй хуруу хэлбэрийн сэртэн)

VISUAL ART

ДҮРСТ УРЛАГ

(хараад таашаал авах уран зураг, уран баримал, яралд зэргийн бүтээлч урлаг)

VEX

ДЭНСЛЭЭХ

(хэн нэгнийг бухимдуулах эсвэл зовниулах)

VALUE

ҮНЭЛЭХ

(мөнгөөр хэмжигдэх үнэ цэнийг тогтоох)

VERY

МАШ

(тэмдэг нэрийн утгын хүчийг нэмэгдүүлэх үг)

VERSATILE

ХӨРВӨӨ

(олон талын хэрэглээтэйг заасан)

VANILLA

АНХИЛЗ

(дийлэнхдээ Vanilla planifolia гэх ороонго мэт мөлхөө ургамлын буурцгаас, мөн доторх үрээс нь гаргаж авах үнэр, амт оруулагч)

VAMPIRE

ЦУС СОРОГЧ

(унтаа хүмүүсийн цусыг сорохоор шөнөөр булшнаасаа амилж тэнүүчлэх үхдэл)

VIDEO

ДҮРС БИЧЛЭГ

(соронзон хальс, зээрэнхий эсвэл цахим ойд дуу ба дүрсийг цаг хугацааны хэмжээтэйгээр буулгасан нь)

VALERIAN

БАМБАЙ

(Valeriana officinalis: жижигхэн ягаан эсвэл цагаан цэцэгтэй, хурц үнэртэй, олон наст ургамал)

VELVET

ХИЛЭН

(торгон, хөвөн зэрэг утсаар шигүү нэхсэн, өнгөн тал нь өрвөгөр зөөлөн бөс)

VANILLIN

АНХИ

(Vanilla planifolia гэх мөлхөө ургамлын буурцаг, үрээс гаргаж авдаг үнэр, амт оруулагчийг бүрэлдүүлэгч бодис)

VARIETY

ДАГШАА

(дуу, бүжиг, хөгжим, хошин шог, биенгэдэл, уран нугаралт гэх мэтийн холимог үзүүлбэрүүдийг үзэгчдэд харуулах хөтөлбөр)

VIRTUAL REALITY

СЭРЭХҮЙН БОДИЛОЛ

(тооцоолуурын хөтөлбөрөөр үүсгэгдсэн, хэрэглэгчтэй харилцан үйлчлэлцдэг, дэлгэц дээр голчлон харагдах дүрс эсвэл орчин)

VAN

БҮХЭЭГ ТЭРЭГ

(хүн суулгах эсвэл ачаа хийх битүү бүхээгтэй тэрэг)

VIDEO PODCAST

ДҮРСТ ХЭВРЭЭ

(хотол сүлжээнээс дүрс бичлэгийн тайраг татан авч хэрэглэхэд бэлэн байлгах нь)

VIOLET

НИЛ

(цэнхэр ба хөх ягаан холилдсон өнгийг заасан)

VISCOSE

НАГТАН

(утас ээрэх эслэгийн зунгааралдсан уусмал эсвэл уг утсаар нэхсэн хагас нийлэг үйлэг)

VISUAL COMMUNICATION

ДҮРСТ ХАРИЛЦАА

(мэдээллийг унших эсвэл харах замаар дамжуулах үйл явц)

VOUCHER

ЭРХИЙН БИЧИГ

(бараа үйлчилгээний төлбөрт өгч болох тамга тэмдэгтэй, хэвлэмэл цаас)

VCD (VIDEO COMPACT DISC)

ХНЗ (ХАЛИА НЯГТ ЗЭЭРЭНХИЙ)

(дүрс бичлэг, яралд зэргийг жишиг тоон хэвшээг ашиглан нягт зээрэнхийд буулгасан нь)

VALVE

ХАВХЛАГА

(цусны урсгал зэргийг зөвхөн нэг чигт явуулах үүрэгтэй зүрх, судас гэх мэт эрхтний хэсэг)

VEGAN

БАЦАГЧ

(амьтны гаралтай аливаа зүйлийг хоол болгодоггүй, хэрэглэдэггүй хүн)

VEGETARIAN

ДАЯАНЧ

(амьтны гаралтай хоол, ялангуяа мах хэрэглэдэггүй хүн)

VEST

ЖИХ

(цамцны дотуур өмсөх ханцуйгүй цээжмэг)

VOLLEYBALL

ХАВСАЙ

(торон дээгүүр эсрэг тал руугаа бөмбөг давуулж оноо авах зургаан тоглогчтой хоёр багийн наадал)

VITAMIN

АМИН ДЭМ

(бие махбодийн хэвийн хөгжил, эрүүл мэндэд зайлшгүй хэрэгтэй шимт бодис)

VIBRATOR

ЧИЧИРГҮҮР

(зуурмаг нягтруулах, иллэг хийх, бэлгийн сэрэл өдөөх зэрэгт хэрэглэх голчлон цахилгаанаар ажиллаж чичиргээ үүсгэх багаж)

VEIN

ХУРААГУУР СУДАС

(эд эсэд хүчилтөрөгчөө өгсөн цусыг зүрх рүү аваачих үүрэг бүхий цусны эргэлтийн тогтолцооны хэсэг)

VECTOR

ЧИГТЭЭЛ

(орон зайд байрлалыг өөр нэгтэй нь харьцуулж тодорхойлох чиглэл бүхий тоо хэмжээ)

VARIANT

ХУВИЛБАР

(аливаа зүйлийн түүнээс бага зэрэг ялгаатай өөр хэлбэр)

VALUTA

ӨӨРТӨГ

(нэг улсын мөнгөн тэмдэгтийн нөгөөгийнхтэй харьцуулсан өртөг)

VALENCY

ХОЛБОЛГО

(хувилахуйн бүрэлдүүлбэрийн өөртөө нэгтгэж чадах устөрөгчийн хумын тоогоор хэмжигдэх хүч чадал)

VACUUM

ХООСОРГО

(агаарыг нь бүрэн эсвэл хэсэгчлэн соруулж гаргасан орон зай)

VACCINE

ДАРХЛАА ӨДӨӨГЧ

(халдварт өвчнөөс хамгаалах дархлалыг биед үүсгэх зориулалттай эсрэгтөрөгчийн бэлдмэл)

VACCINATOR

ДАРХЛААЖУУЛАГЧ

(халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх хүн эсвэл багаж)

VACUOLE

ХООСОВЧ

(эсийн сийвэн доторх тусдаа бүрхүүл бүхий шингэнээр дүүрэн эрхтэнцэр)

VISA

НЭВТРЭГ

(улсын хилээр орж гарах эрхтэйг нь баталгаажуулан биеийн байцаалд хавсаргасан зөвшөөрөл)

VARNISH

ЧИЙ

(гадаргуу дээр өнгөгүй тунгалаг, гялалзсан бүрхүүл үүсгэх бохигийн уусмал)

VIDEO CAMERA

ДҮРСЛҮҮР

(дүрс бичлэг хийх төхөөрөмж)

VISUAL CULTURE

ДҮРСТ СОЁЛ

(харагдаж байгаа зүйлээр өдөөгдөн оюун ухаанд сэрэгдэх утга учир)

VICE

ЗУУГУУР

(эдлэхүүнийг хоёр талаас нь шахаж хөдөлгөөнгүй болгох багаж)

W

WARD

АШЛУУР

(өвчтэй хүмүүсийн эмнэлэгт байрлах өрөө)

WREATH

ГӨРЛӨГ

(хүндэтгэл үзүүлж булш зэрэг дээр тавихаар цэцэг навчийг гол төлөв цагариг хэлбэр үүсгэн сүлжсэн нь)

WRAPPER

БООДОС

(хамгаалах зорилгоор хүнс дотор нь савласан, ороосон цаас, хуванцар гэх мэт)

WEBBED

НЭХЛЭГ

(нугас, мэлхий зэргийн хөлийн сарвууны хуруу хооронд арьстай болохыг заасан)

WHEEZE

УУХИЛАХ

(цээж давчдан дуу гаргаж амьсгалах)

WOK

ШАНАГАН ТОГОО

(ялангуяа хятад хоол болгоход хэрэглэдэг бариултай, тогоо хэлбэрийн сав)

WARRANT

ТОГТООЛ

(шүүгч, сахиулагч зэргийн цагдаад үйлдэл хийх эрх олгосон хууль ёсны бичиг баримт)

WEIGHT

ЖИН

(хэр хүнд болохын хэмжүүр)

WATER CHESTNUT

ТУУРАЙ ЗЭГС

(Eleocharis dulcis гэх дулаан орны гүехэн усанд ургадаг, хүнсэнд хэрэглэдэг амтлаг цагаан үндэстэй, олон наст ургамал)

Wi-Fi

Цац-Цав

(IEEE 802.11 жишигт суурилсан утасгүй сүлжээ)

WRISTBAND

БУГУЙВЧ

(бугуйнд зүүсэн чимэглэл, хөлс шингээгч, таних тэмдэг гэх мэт)

WORRY

ЗОВНИХ

(байгаа асуудлууд эсвэл болж магадгүй таагүй зүйлсийн талаар бодсоор байх)

WOOD

МОД

(хуш,нарс зэрэг ургамлын хатуу эд)

WALLPAPER

ХАНЫН ЦААС

(дотор хананд чимэглэх зорилгоор наах цаас)

WHATMAN PAPER

ХУЙЛАГ

(зураг урлалд голчлон хэрэглэх ширхэглэг гадаргуутай, зузаан, биетэй цаас)

WASHING POWDER

УГААЛГЫН НУНТАГ

(хувцас зэргийг угаахад хэрэглэх хөөсрүүлэх, цайруулах, толбо задлах, ус зөөлрүүлэх зэрэг бүрдэл хэсгүүдтэй нунтаг бодис)

WIFE

ЭХНЭР

(гэрлэсэн эмэгтэйг нөхөрт нь хамаатуулсан нэр)

WAX

ЛАВ

(өндөг ба балаа хадгалах сархинаг барихаар зөгийн ялгаруулах зууралдсан, шар өнгийн бодис)

WASHI TAPE

ЯЛАМ НААЛТУУЗ

(өнгөн талдаа зураг чимэглэл бүхий нөгөө талаараа наалдах цаасан тууз)

WINTER OLYMPIC GAMES

ХУРМАСТЫН ӨВЛИЙН НААДАМ

(дөрвөн жил тутам зохиогдох олон улсын өвлийн наадлын уралдаан тэмцээн)

WEATHERVANE

ЗАЛАМ

(салхины чиг, хурдыг зааж хэмжих багаж)

WWW (World Wide Web)

ДДС (Дэлхий Дахины Сүлжээ)

(Хотол Сүлжээгээр дамжуулан хаягаар нь орж үзэх сүлжээний талбаруудаас бүрдсэн мэдээллийн тогтолцоо)

WINE

ДАРС

(усан үзэм болон бусад жимсний шүүсийг исгэж гарган авах согтууруулах ундаа)

WHISKY

БОРЗ

(арвай, төмс зэргээс нэрж гарган авах хатуу архи)

WEB SITE

СҮЛЖЭЭНИЙ ТАЛБАР

(нэг хаягт байрлах хоорондоо хамааралтай сүлжээний хуудсуудын бүрдэл)

WEB PAGE

СҮЛЖЭЭНИЙ ХУУДАС

(Дэлхий Дахины Сүлжээ болон сүлжээний хэрэгчид тохируулж хийсэн бичиг, зураг зэргээр илэрхийлсэн мэдээлэл)

WALTZ

ЭРГЭНЦ

(хос бие биеэ тэврэх байрлалд эргэж, цааш ахин шилжиж, улам хурдлан хийх бүжиг)

WAGON

ЧИРҮҮЛ

(төмөр замын тээврийн тэрэг)

WAFER

ӨРМӨНЦӨР

(шаржигнасан нимгэн үеэс тогтох амтлаг жигнэмэг)

WING

ДАЛБАН

(хөдлүүрийн арагийн дугуйг хүрээлсэн хэсэг)

WORKSHOP

ҮЙЛДГЭН

(бий болгох эсвэл засварлах ажлыг хийх газар)

WISENT

ЗААРАН

(Bison bonasus: өндөр сэрвээтэй, ширүүн үстэй, бие томтой зэрлэг үхэр)

X

X–RAY TECHNICIAN

НЭВТЭГЧ

(нэвтэг туяаны тоног төхөөрөмжийг ажиллуулах мэргэжилтэн)

X-RAY

НЭВТЭГ ТУЯА

(гэрэлтэж харагддаггүй биетийг нэвтрэх чадвартай, долгионы урт маш багатай цахилгаан соронзон цацраг)

Y

YARN

ЭЭРЭГ

(нэхэх, сүлжих зэрэгт хэрэглэх тамаж ороосон утас)

YTTRIUM

ГАДНАС

(мөнгөлөг саарал өнгөтэй, зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

YTTERBIUM

ГАДНАСУУР

(мөнгөлөг өнгөтэй, зөөлөн, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

YOGA

ТӨВШ

(бие, сэтгэл, оюунаа төвлөрүүлснээр дотоодын амгаланд хүрэх арга зам)

YURT

ГЭР

(салган хурааж, зөөвөрлөж болохуйц голчлон модоор хийсэн тулгуур бүтэцтэй, эсгий, арьс зэргээр гадуур нь бүрсэн дугуй хэлбэртэй нүүдэлчдийн сууц)

YUAN

ДҮГ

(Хятад улсын мөнгөн тэмдэгт)

YOGURT

ТАРАГ

(сүүг нянгийн үйлчлэлээр исгэн бүрэх хагас шингэн төлөвтэй, исгэлэн амттай хоол)

YOUNG SPRUCE

ГАЦУУРХАН

(Picea гэх төрөлд багтах мөнх ногоон шилмүүст мод)

Z

ZOMBIE

БУГ

(шидээр амилсан үхдэл)

ZIGZAG

МУРИЛЗАГ

(баруун ба зүүн тийш ээлжлэн тахиралдаж буцах маягаар үргэлжлэх шугам, зураас, хөдөлгөөн, оёдол, хээ, бүтээц гэх мэт)

ZOOTECHNICIAN

АДГУУЛАГЧ

(мал, тэжээвэр амьтдыг хэрхэн өсгөх, тэжээх, үржүүлэх, ашиг шимийг нь хүртэхийг судлах хүн)

ZOOLOGIST

АМЬТАН СУДЛАГЧ

(амьтдын ангилал, тархалт, биеийн бүтэц ба үйл ажиллагааг судлах хүн)

ZIRCON

АЛТРАГ

(алтас, цахиур, хүчилтөрөгчөөс гадна зарим нэг цацраг идэвхит махбодиудын найрлагатай, өнгөгүй тунгалагаас авахуулаад алтан шар, улаан, хүрэн, ногоон зэрэг өнгөтэйгөөр орших эрдэс)

ZIRCONIUM

АЛТАС

(гялалзсан цагаан саарал өнгөтэй, төмөрлөгийн шинжийг үзүүлэх хувилахуйн махбодь)

ZYGOTE

ЭВСЭЛ ҮР

(үр тогтсон өндгөн эс)

ZOOLOGY

АМЬТАН СУДЛАЛ

(амьтдын ангилал, тархалт, биеийн бүтэц ба үйл ажиллагааг судлах ухаан)

ZOOTECHNICS

АДГУУЛГА

(мал, тэжээвэр амьтдыг хэрхэн өсгөх, тэжээх, үржүүлэх, ашиг шимийг нь хүртэхийг судлах шинжлэх ухаан)

ZOO

АМЬТНЫ ХҮРЭЭЛЭН

(тор, цэцэрлэгт хүрээлэн гэх мэтэд голчлон зэрлэг амьтсыг хамгаалах, нийтэд үзүүлэх зорилгоор тэжээх газар)