ZOO

АМЬТНЫ ХҮРЭЭЛЭН

(тор, цэцэрлэгт хүрээлэн гэх мэтэд голчлон зэрлэг амьтсыг хамгаалах, нийтэд үзүүлэх зорилгоор тэжээх газар)