VISUAL CULTURE

ДҮРСТ СОЁЛ

(харагдаж байгаа зүйлээр өдөөгдөн оюун ухаанд сэрэгдэх утга учир)