MANOEUVRE

ОНЧЛОХ

(тодорхой зорилготой, тэрийг нь хөндлөнгөөс таах боломжгүй байж ч болох эв дүй, ур чадвар шаардсан үйлдэл эсвэл дэс дараалсан үйлдлүүд гүйцэтгэх)