INERTIA

ЭРЧ

(хөндлөнгийн хүч үйлчлээгүй л бол өөрийн байгаа байдлаа эсвэл хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлэх биетийн шинж чанар)