ECOLOGY

ОРЧИН ЗҮЙ

(амьд бие махбодь ба түүнийг хүрээлэх орчин хоорондын харилцан хамаарлыг судлах шинжлэх ухаан)