DIRECTOR

НАЙРУУЛАГЧ

(хөгжим, жүжиг, яралд зэргийг мэргэжлийнхээ дагуу удирдан бүтээлцэх хүн)