BUSH

ЦӨН

(хоёр төмөрлөг гадаргуугийн хоорондын үрэлт, доргио зэргийг тусгаарлах голдоо нүхтэй бортголж хэлбэрийн эд анги)