BOTANIST

УРГАМАЛ ЗҮЙЧ

(ургамлын бүтэц, үйл ажиллагаа, ангилал, тархалт, удам зүй зэргийг судлах хүн)